เครื่องมือค้นหาตำแหน่งงาน

คำค้น : ใช้คำวลี เช่น บัญชี ประเภทงาน :
ภาค
: สาขาอาชีพ :
จังหวัด : ลักษณะงาน :
ระดับการศึกษา :    

คืนค่าการค้นหา

ตำแหน่งงานว่าง


ต้องการดูรายละเอียดตำแหน่งงาน "คลิก" ที่ตำแหน่งงานได้เลยจ้า ประกาศตำแหน่งงานใหม่

  วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน บริษัท / องค์กร จังหวัด ลักษณะงาน อัตรา

25 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่บุคคล บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : 1.สรรหาบุคลากรตามให้หน่วยงานตามที่ร้องขอ 2.จัดทำทะเบียนลูกจ้าง ทะเบียนประวัติพนักงานและเอกสารสัญญาต่าง ๆ 3.จัดทำทะเบียนเวลาทำงานของพนักงาน งานสถิติ และการรายงานเกี่ยวกับพนักงาน
25 พ.ย. 2554 พนักงานคลังสินค้า บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : 1.ปฏิบัติงานโดยใช้เครื่่องเครนเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ 2. บันทึกผลการรับเข้า-จ่ายออก ของสินค้าทุกประเภท 3.ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
25 พ.ย. 2554 พนักงานจัดส่งสินค้า(คัดลอก) บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : 1. ขึ้นสินค้า ตรวจเช็คสินค้าให้ถูกต้องตามใบจัดสินค้า 2. ขนถ่ายและลำเรียงสินค้าเพื่อส่งลูกค้า 3.ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา
25 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน(คัดลอก) บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : - วางแผนการตรวจสอบและปฏิบัติงานตรวสอบกิจการภายใน ตามแผนการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำรายงานการตรวจสอบ
25 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : วางแผนการผลิต จัดทำใบสั่งผลิต ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
24 พ.ย. 2554 International Marketing Executive บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : -Contact and service foreign customers Email and Telephne -Coordinate with the Production Executive who will manage print jobs for clients -Cost estimation and preparing quatations
24 พ.ย. 2554 พนักงาน แผนกพรีเพรส บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : -ดูแลรับผิดชอบ ทำ File งานให้ลูกค้า -ทำงานเลย์หน้าได้ หรือพร้อมี่จะเรียนรู้ บริษัทฯ จะสอนงานให้ -ทำ File หน้างานได้ -อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
24 พ.ย. 2554 Sales Executive บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : - ติดต่อขายงานให้ลูกค้าเก่าที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อขายงานพิมพ์ให้ลูกค้าใหม่ - เข้าพบลูกค้าที่โทรติดต่อเข้ามาบริษัทฯ - ติตดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ผลิตสิ่งพิมพ์ภานในบริษัทฯ - บริษัทฯ จะฝึกอบรมเกี่ยวกับงานพิมพ์ให้ก่อนออกพบลูกค้า
24 พ.ย. 2554 เลขานุการผู้บริหาร บริษัท พงษ์วรินการพิมพ์ จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : ดูแลจัดการงานด้านเอกสารทั่วไปของผู้บริหาร -ประสานงานภายใน และภายนอกบริษัทฯ -ดูแลตารางนัดหมายผู้บริหาร และเตรียมประชุม -ช่วยผู้บริหารในการจัดซื้อและดำเนินโครงการของบริษัทฯ -ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
19 พ.ย. 2554 พนักงานขาย Cheer System International (Thailand) Ltd. สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 9
  รายละเอียดงาน : พนักงานขาย
19 พ.ย. 2554 Sales Manager Cheer System International (Thailand) Ltd. สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : บริหารงานฝ่ายขายทั้งหมด, กำหนดกลยุทธการตลาด, การวางแผนงานและเป้าหมาย, การเปิดตลาดสินค้าใหม่ๆ ( ถ้ามี ), เป็นตัวแทนในระบบ ISO
19 พ.ย. 2554 หัวหน้าแผนกจัดส่ง Cheer System International (Thailand) Ltd. สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลวางแผนงานบริหารงาน การจัดส่งสินค้า, ควบคุมดูแลรถของบริษัทฯ ทั้งหมด
19 พ.ย. 2554 พนักงานบัญชี Cheer System International (Thailand) Ltd. สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : งานบัญชี
19 พ.ย. 2554 ธุรการบุคคล Cheer System International (Thailand) Ltd. สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : งานธุรการบุคคล

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 ประกาศตำแหน่งงานใหม่
 
แนะนำ
งานโรงแรม งานท่องเที่ยว งานไกด์/มัคคุเทสก์ หางานภูเก็ต หางานกระบี่ งานประจำ งาน Part Time ฝึกงาน งานคอมพิวเตอร์ งานIT งานนักวิชาการ
แนะนำ
Phuket Eshop ร้านค้าออนไลน์ ราคาพิเศษเพื่อคนภูเก็ต