แจ้งปัญหา

ชื่อผู้ติดต่อ : *
อีเมล์ : *
หัวเรื่อง : *
ต้องการแจ้ง : *
*ต้องการข้อมูล    

รายละเอียดการติดต่อ

บริษัท ภูเก็ตเน็กซ์ จำกัด
ที่อยู่ : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อาคารเฉลิมพระเกียรติ ห้อง 921 เลขที่ 21 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 076-217-677 ต่อ 103
มือถือ : 084-628-8108
โทรสาร : 076-523-069 ต่อ 1
E-mail : info@jobandaman.com