เครื่องมือค้นหาผู้สมัครงาน

สาขาอาชีพ : ภาค
:
ตำแหน่งงาน : จังหวัด :
เพศ :      

คืนค่าการค้นหา

ประวัติอัพเดทล่าสุด


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 170  
อันดับการค้นหา จาก google.co.th
Keyword อันดับ
หางานภูเก็ต 1
งาน Part Time ภูเก็ต 1
งานโรงแรม 2-6
ฝึกงานภูเก็ต 2
Job in phuket 2
Phuket job 2
หางานพังงา 3
หางานกระบี่ 5
หางาน 11-14
*ผลการค้นหาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2556
สถิติวันที่ 12/07/2563 เวลา 03:31:13
ออนไลน์ 4 คน
ผู้เข้าชมวันนี้ 104 คน
จำนวนหน้า 196 หน้า
ผู้เข้าชมเมื่อวาน 1,086 คน
จำนวนหน้าเมื่อวาน 5,736 หน้า
ผู้เข้าชมทั้งหมด 4,547,446 คน
จำนวนหน้าทั้งหมด 16,904,020 หน้า
เก็บสถิติตั้งแต่ วันที่ 01 ธันวาคม 2554
Phuket Eshop ร้านค้าออนไลน์ ราคาพิเศษเพื่อคนภูเก็ต


ต้องการทำงาน
1. สายอาชีพอิสระ ตำแหน่ง สำรวจข้อมูล / เก็บข้อมูล
29 พ.ค. 2563

32.18 %

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เพศ : ชาย | อายุ : 32 ปี , 4 เดือน | ศาสนา : อิสลาม | สถานะภาพ : โสด

ต้องการทำงาน
1. สายอาชีพโรงแรม/ท่องเที่ยว/สปา ตำแหน่ง ฝ่ายขาย
25 พ.ค. 2563

29.89 %

จังหวัด : ภูเก็ต
เพศ : ชาย | อายุ : 34 ปี , 2 เดือน | ศาสนา : | สถานะภาพ : ไม่ระบุ

ต้องการทำงาน
1. สายอาชีพธุรกิจ/ร้าน/ห้าง/บริษัท/องค์กร ตำแหน่ง สื่อสิ่งพิมพ์/สื่อโฆษณา
16 พ.ค. 2563

29.89 %

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เพศ : หญิง | อายุ : 19 ปี | ศาสนา : | สถานะภาพ : ไม่ระบุ

ต้องการทำงาน
1. สายอาชีพธุรกิจ/ร้าน/ห้าง/บริษัท/องค์กร ตำแหน่ง สื่อสิ่งพิมพ์/สื่อโฆษณา
16 พ.ค. 2563

29.89 %

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
เพศ : หญิง | อายุ : 19 ปี | ศาสนา : | สถานะภาพ : ไม่ระบุ

ต้องการทำงาน
1. สายอาชีพธุรกิจ/ร้าน/ห้าง/บริษัท/องค์กร ตำแหน่ง ฝ่ายการตลาด/สื่อ/ประชาสัมพันธ์
14 พ.ค. 2563

32.18 %

จังหวัด : ปทุมธานี
เพศ : หญิง | อายุ : 23 ปี , 9 เดือน | ศาสนา : พุทธ | สถานะภาพ : โสด

ต้องการทำงาน
1. สายอาชีพIT/Computer/Multimedia/Software/Network ตำแหน่ง Graphic Designer
12 มี.ค. 2563

65.52 %

จังหวัด : ภูเก็ต
เพศ : หญิง | อายุ : 24 ปี , 6 เดือน | ศาสนา : พุทธ | สถานะภาพ : โสด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ

ต้องการทำงาน
1. สายอาชีพราชการ/เทศบาล/อบต./อบจ. ตำแหน่ง บันทึกข้อมูล
05 มี.ค. 2563

33.33 %

จังหวัด : นนทบุรี
เพศ : หญิง | อายุ : 18 ปี , 4 เดือน | ศาสนา : พุทธ | สถานะภาพ : โสด

ต้องการทำงาน
1. สายอาชีพโรงแรม/ท่องเที่ยว/สปา ตำแหน่ง แผนก F&B
29 ก.พ. 2563

32.18 %

จังหวัด : ภูเก็ต
เพศ : หญิง | อายุ : 25 ปี , 4 เดือน | ศาสนา : พุทธ | สถานะภาพ : โสด

ต้องการทำงาน
1. สายอาชีพโรงแรม/ท่องเที่ยว/สปา ตำแหน่ง ฝ่ายบุคคล
2. สายอาชีพโรงแรม/ท่องเที่ยว/สปา ตำแหน่ง ฝ่ายบัญชี
3. สายอาชีพธุรกิจ/ร้าน/ห้าง/บริษัท/องค์กร ตำแหน่ง ฝ่ายธุรการ/สำนักงาน
10 ก.พ. 2563

88.51 %

จังหวัด : ภูเก็ต
เพศ : หญิง | อายุ : 35 ปี , 8 เดือน | ศาสนา : อิสลาม | สถานะภาพ : หม้าย
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ต้องการทำงาน
1. สายอาชีพธุรกิจ/ร้าน/ห้าง/บริษัท/องค์กร ตำแหน่ง แผนกแม่บ้าน
30 ม.ค. 2563

32.18 %

จังหวัด : พังงา
เพศ : หญิง | อายุ : 28 ปี , 2 เดือน | ศาสนา : อิสลาม | สถานะภาพ : หย่าร้าง

ต้องการทำงาน
1. สายอาชีพธุรกิจ/ร้าน/ห้าง/บริษัท/องค์กร ตำแหน่ง ฝ่ายผลิต
2. สายอาชีพธุรกิจ/ร้าน/ห้าง/บริษัท/องค์กร ตำแหน่ง ตรวจสอบสินค้า/คลังสินค้า
22 ม.ค. 2563

65.52 %

จังหวัด : สระบุรี
เพศ : ชาย | อายุ : 25 ปี , 8 เดือน | ศาสนา : พุทธ | สถานะภาพ : โสด
ระดับการศึกษา : อนุปริญญา / ปวส. สาขา : ติดตั้งไฟฟ้า

ต้องการทำงาน
1. สายอาชีพธุรกิจ/ร้าน/ห้าง/บริษัท/องค์กร ตำแหน่ง งานอื่นๆ ในหมวดธุรกิจ
03 ธ.ค. 2562

32.18 %

จังหวัด : ปัตตานี
เพศ : หญิง | อายุ : 27 ปี | ศาสนา : พุทธ | สถานะภาพ : โสด

ต้องการทำงาน
1. สายอาชีพอิสระ ตำแหน่ง ช่างภาพ
28 พ.ย. 2562

29.89 %

จังหวัด : ภูเก็ต
เพศ : หญิง | อายุ : 37 ปี , 1 เดือน | ศาสนา : | สถานะภาพ : ไม่ระบุ

ต้องการทำงาน
1. สายอาชีพธุรกิจ/ร้าน/ห้าง/บริษัท/องค์กร ตำแหน่ง ฝ่ายธุรการ/สำนักงาน
15 พ.ย. 2562

93.10 %

จังหวัด : ภูเก็ต
เพศ : หญิง | อายุ : 32 ปี , 1 เดือน | ศาสนา : พุทธ | สถานะภาพ : โสด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : คณะบริหารธุรกิจ เอกการจัดการ

ต้องการทำงาน
1. สายอาชีพช่างเทคนิค/วิศวกร/กิจการก่อสร้าง/ออกแบบอาคาร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.ว)
11 พ.ย. 2562

81.61 %

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
เพศ : ชาย | อายุ : 35 ปี , 3 เดือน | ศาสนา : พุทธ | สถานะภาพ : สมรส
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย

ต้องการทำงาน
1. สายอาชีพธุรกิจ/ร้าน/ห้าง/บริษัท/องค์กร ตำแหน่ง ฝ่ายธุรการ/สำนักงาน
27 ต.ค. 2562

32.18 %

จังหวัด : นครศรีธรรมราช
เพศ : หญิง | อายุ : 25 ปี , 10 เดือน | ศาสนา : พุทธ | สถานะภาพ : โสด

ต้องการทำงาน
1. สายอาชีพธุรกิจ/ร้าน/ห้าง/บริษัท/องค์กร ตำแหน่ง ตรวจสอบสินค้า/คลังสินค้า
2. สายอาชีพธุรกิจ/ร้าน/ห้าง/บริษัท/องค์กร ตำแหน่ง งานอื่นๆ ในหมวดธุรกิจ
16 ต.ค. 2562

57.47 %

จังหวัด : นนทบุรี
เพศ : ชาย | อายุ : 23 ปี , 4 เดือน | ศาสนา : | สถานะภาพ : ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา : มัธยมต้น สาขา : มัธยม

ต้องการทำงาน
1. สายอาชีพโรงแรม/ท่องเที่ยว/สปา ตำแหน่ง แผนกแม่บ้าน
10 ต.ค. 2562

60.92 %

จังหวัด : ภูเก็ต
เพศ : ชาย | อายุ : 28 ปี , 7 เดือน | ศาสนา : | สถานะภาพ : โสด
ระดับการศึกษา : อนุปริญญา / ปวส. สาขา : กราฟิคดีไซน์

ต้องการทำงาน
1. สายอาชีพโรงแรม/ท่องเที่ยว/สปา ตำแหน่ง แผนก F&B
12 ก.ย. 2562

51.72 %

จังหวัด : ศรีสะเกษ
เพศ : ชาย | อายุ : 19 ปี , 9 เดือน | ศาสนา : พุทธ | สถานะภาพ : โสด
ระดับการศึกษา : มัธยมปลาย / ปวช. สาขา : ศิลป์-คำนวน

ต้องการทำงาน
1. สายอาชีพโรงแรม/ท่องเที่ยว/สปา ตำแหน่ง พ่อครัว/แม่ครัว/เชฟ/กุ๊ก
05 ก.ย. 2562

52.87 %

จังหวัด : ภูเก็ต
เพศ : ชาย | อายุ : 24 ปี , 6 เดือน | ศาสนา : | สถานะภาพ : ไม่ระบุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขา : อาหารและโภชนาการ


หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 170