ข้อตกลง และเงือนไข การสมัครสมาชิก และประกาศตำแหน่งงาน

การสมัครสมาชิกของ องค์กร หรือบริษัท
1. ผู้ที่มาสมัครจะต้องเป็นตัวแทน หรือเป็นผู้ที่มีหน้าที่ภายในบริษัท หรือองค์กรนั้นอย่างแท้จริง
2. บริษัทหรือองค์กรที่มาสมัครจะต้องมีตัวตนอยู่จริง และต้องใช้ข้อมูลจริงในการสมัครเท่านั้น
3. กรุณาระบุข้อมูล email, เบอร์โทรศัพท์, ที่อยู่ ขององค์กร หรือบริษัท ให้ครบถ้วน
4. เมื่อสมัครแล้วจะต้องใช้ email ในการเข้าสู่ระบบ
5. ข้อมูลที่สมาชิกกรอกในการสมัครไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทีมงาน www.jobandaman.com ใดๆทั้งสิ้น

การลงประกาศตำแหน่งงานของ องค์กร หรือบริษัท
1. ผู้ที่มาประกาศตำแหน่งงานจะต้องเป็นตัวแทน หรือเป็นผู้ที่มีหน้าที่ภายในบริษัท หรือองค์กรนั้นอย่างแท้จริง
2. บริษัท หรือองค์กรที่มาประกาศตำแหน่งงานจะต้องใช้ข้อมูลจริงในการประกาศตำแหน่งงานเท่านั้น
3. งานที่ประกาศโดยสมาชิกหากมีปัญหา หรือ ผิด พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.๒๕๕๐ และทาง jobandaman.com จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพบเห็นการกระทำผิด หรือข้อผิดพลาดใดๆ โปรดแจ้ง info@jobandaman.com หรือ แจ้งที่นี้

เงือนไขต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ปิดหน้าต่าง