เครื่องมือค้นหาตำแหน่งงาน

คำค้น : ใช้คำวลี เช่น บัญชี ประเภทงาน :
ภาค
: สาขาอาชีพ :
จังหวัด : ลักษณะงาน :
ระดับการศึกษา :    

คืนค่าการค้นหา

ตำแหน่งงานว่าง


ต้องการดูรายละเอียดตำแหน่งงาน "คลิก" ที่ตำแหน่งงานได้เลยจ้า ประกาศตำแหน่งงานใหม่

  วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน บริษัท / องค์กร จังหวัด ลักษณะงาน อัตรา

17 เม.ย. 2556 Supervisor บริษัท เอส เอส พี ไทยแลนด์ จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : - manage entire operstion of DQ counter service during scheduled shift - Maintain critical standards for product, service and speed - Handle the customer complain and focus to the customer 100% satisfaction - Maintain the daily sale to be achieved...
09 เม.ย. 2556 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ส่งความสุข จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 20
  รายละเอียดงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
09 เม.ย. 2556 เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเทคนิค บริษัท ส่งความสุข จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 50
  รายละเอียดงาน : เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเทคนิค
09 เม.ย. 2556 หัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิค บริษัท ส่งความสุข จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 4
  รายละเอียดงาน : หัวหน้าฝ่ายช่างเทคนิค
09 เม.ย. 2556 ช่างวิศวกรโครงข่ายฝ่ายช่างเทคนิค บริษัท ส่งความสุข จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : ช่างวิศวกรโครงข่ายฝ่ายช่างเทคนิค
09 เม.ย. 2556 ช่างเขียนแบบฝ่ายช่างเทคนิค บริษัท ส่งความสุข จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : ช่างเขียนแบบฝ่ายช่างเทคนิค
16 พ.ย. 2555 เจ้าหน้าที่ธุรการ (สาขาชุมพร) บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : จัดเก็บเอกสาร ทำข้อมูลของหน่วยงาน จัดเก็บข้อมูลเเละสรุปข้อมูลประจำวันและประจำเดือน
16 พ.ย. 2555 หัวหน้าหน่วยผลิต / หัวหน้าหน่วยQC (สาขาชุมพร) บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : ควบคุมการผลิต ดูแลพนักงานในสายงานและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
03 พ.ย. 2555 วิศวกร ไฟฟ้า /เครื่องกล/ ช่างเทคนิค ไฟฟ้า เครื่องก บริษัท ทรัพย์อนันต์ ไบโอแมสจำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : - ปฏิบัติงานด้านวิศกรรมเครื่องกล/ ไฟฟ้าภายในโรงงาน - ออกแบบ ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องจักรกลไฟฟ้าในโรงงานให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์ หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุง แก้ปัญหาเครื่องจักรกล / ไฟฟ้าในการผลิตที่เกิดขึ้น
03 พ.ย. 2555 เจ้าหน้าที่เคมี บริษัท ทรัพย์อนันต์ ไบโอแมสจำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ดูแลปรับคุณภาพน้ำในโรงไฟฟ้า ดูแลระบบคุณภาพ ISO
02 พ.ย. 2555 พนักงานขายอะไหล่-บริการ (PSSR) สาขาภูเก็ต บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - ขายสินค้า (อะไหล่) และงานบริการ เครื่องจักรกลหนักโคมัตสุ - เยี่ยมลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ เพื่อให้คำปรึกษาและบริการเกี่ยวกับสินค้าของโคมัตสุ *** บริษัทมีรถยนต์ และบัตรเติมน้ำมันให้***
19 มี.ค. 2555 Marketing Executive บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - Prepare strategy for brand building, yearly marketing budget, promotion and sales forecasting - Keep continually knowledge update with new developments in the area of products and service in market - Set up price policy - Analyze market feasibil...
09 มี.ค. 2555 พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) จำนวนมาก
  รายละเอียดงาน : 1. ปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเต็มประสิทธิภาพและเป็นไปตามวิธีการปฏิบัติงานที่กำหนดด้วยความปลอดภัย 2. ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องจักร เครื่องมือและพื้นที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา ...
09 มี.ค. 2555 Assist . Product Manager บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - วางแผน กำหนดกลยุทธ์ ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อสามารถแข่งขันในตลาดได้ - ควบคุมดูแลแผนการนำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด เพิ่อตอบสนองความต้องการ ของลูกค้า - กำหนดแผนกลยุทธ์ในการสื่อสารการตลาด การจัดกิจกรรมทางการตลาดในตัว สินค้า เพื่อให้เป็นที่รับรู้อย่างแพ...
09 มี.ค. 2555 เจ้าหน้าที่บริการเทคนิค บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : - ให้คำแนะนำ แก้ปัญหาด้านสี
09 มี.ค. 2555 พนักงานขาย (PC) บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) จำนวนมาก
  รายละเอียดงาน : ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า ขายสินค้าได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ เช็คสินค้าให้ตรงตามสต๊อค
11 ม.ค. 2555 พนักงานบัญชี. หัวหน้าฝ่ายบัญชี รับจำนวนมาก บจก.จรู Asia Pacific Offset Co., Ltd. ( APOL) สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : ธุรการบัญชี สำหรับพนักงานบัญชี ผู้ช่วยปิดงบการเงิน สำหรับหัวหน้าบัญชี
11 ม.ค. 2555 พนักงานบัญชี บริษัท จรูญรัตน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกั Asia Pacific Offset Co., Ltd. ( APOL) สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : บัญชีสต๊อกสินค้า, ทรัพย์สิน , ตรวจงานและพิมพ์งาน
11 ม.ค. 2555 ช่างติดตั้ง (ประจำบางนา) Asia Pacific Offset Co., Ltd. ( APOL) สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) -
11 ม.ค. 2555 พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ Asia Pacific Offset Co., Ltd. ( APOL) สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ขับรถโฟล์คลิฟท์ขนย้ายชิ้นงาน ต่าง ๆ
11 ม.ค. 2555 เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารระบบบริหารงานคุณภาพ ISOประจ Asia Pacific Offset Co., Ltd. ( APOL) สมุทรปราการ 2
  รายละเอียดงาน : ดูแลเอกสารเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001,14001 ของบริษัท ,ติดต่อประสานงานกับแผนก/ฝ่ายต่าง ๆ ภาย , จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO
27 ธ.ค. 2554 ธุรการ การตลาด บริษัท ยูนิเท็กซ์และกาเม้นท์ จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 1
27 ธ.ค. 2554 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ Safety Officer บริษัท ยูนิเท็กซ์และกาเม้นท์ จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : จัดทำรายงาน จัดการประชุม ตรวจสอบ ควบคุม นำเสนอนโยบายความปลอดภัย
28 พ.ย. 2554 พนักงานขาย Bludeck Co., Ltd. สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : ขาย member - ต้อนรับและดูแลลูกค้า
28 พ.ย. 2554 ผู้จัดการห้องอาหาร (อิตาเลี่ยน) Bludeck Co., Ltd. สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - ดูแลความเรียบร้อยของห้องอาหาร - ดูแล, จัดตารางของพนักงาน - ปฏิบัติตามคำสั่งจากหัวหน้าแผนก
28 พ.ย. 2554 พนักงานส่งอาหาร Bludeck Co., Ltd. สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : - รับส่งอาหารตามคำสั่ง (delivery) รัศมี 10 กิโลเมตร
28 พ.ย. 2554 พนักงานผสมเครื่องดื่ม Bludeck Co., Ltd. สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 4
  รายละเอียดงาน : - ผสมเครื่องดื่ม - ดูแลลูกค้า
28 พ.ย. 2554 พนักงานเสริฟ Bludeck Co., Ltd. สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 4
  รายละเอียดงาน : - เสริฟอาหารให้แก่ลูกค้า - ดูแลลูกค้า
26 พ.ย. 2554 พนักงานฝ่ายผลิต บริษัท เอ พี ไอ ซิงค์ เพลทติ้ง จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : งานชุบ เคลือบผิว โลหะด้วยกระแสไฟฟ้า
26 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่ เทคนิค lab (ผู้ช่วย) บริษัท เอ พี ไอ ซิงค์ เพลทติ้ง จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : เจ้าหน้าที่ประจำ ห้อง lab โรงงาน
26 พ.ย. 2554 Porter/Loader Rojana distribution Center Co Ltd สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : Loader
26 พ.ย. 2554 Export Customer Service Rojana distribution Center Co Ltd สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : รับ Booking ประสานงานการส่งออกให้แก่ลูกค้า ทำงานเอกสาร Air waybill
26 พ.ย. 2554 Shipping Rojana distribution Center Co Ltd สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : เดินพิธีการเคลียร์สินค้าที่นำเข้าหรือส่งออกทางอากาศ
26 พ.ย. 2554 หัวหน้าแผนก shipping Rojana distribution Center Co Ltd สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ดูแลความเรียบร้อยของแผนก shipping จัดรถรับของทั้งรถของบรัษัทและรถนอก จัดตารางการทำงานของ messenger
26 พ.ย. 2554 SENIOR WEB PROGRAMMER บริษัท มิคเซล มีเดียส์ จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1.พัฒนาเว็บไซต์ด้วย php และ MySQL Java Scrip ได้เป็นอย่างดี 2.จัดทำเอกสารประกอบการใช้งาน 3.พัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML และเว็บเทคโนโลยีอื่นๆ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
26 พ.ย. 2554 SENIOR WEB PROGRAMMER บริษัท มิคเซล มีเดียส์ จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1.พัฒนาเว็บไซต์ด้วย php และ MySQL Java Scrip ได้เป็นอย่างดี 2.จัดทำเอกสารประกอบการใช้งาน 3.พัฒนาเว็บไซต์ด้วยภาษา HTML และเว็บเทคโนโลยีอื่นๆ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
26 พ.ย. 2554 พนักงานขาย บริษัท มิคเซล มีเดียส์ จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเก่าและหาลูกค้ารายใหม่
26 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท มิคเซล มีเดียส์ จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : 1.กำหนดแนวคิดในการทำสื่อโฆษณาฉนวนกันความร้อน 2.ติดต่อประสานงานกับบริษัทโฆษณา 3.ดำเนินการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 4.คัดเลือกช่องทางการทำสื่อโฆษณา 5.ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการลงโฆษณา 6.สำรวจผลการโฆษณาประชาสัมพันธ์ 7.สรุปผลการโฆษ...
26 พ.ย. 2554 วิทยากรประจำบริษัท บริษัท เวิลดิ์ ฟรีดอม ซัคเซซ จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : เป็นวิทยากรประจำบริษัท เวิลด์ ฟรีดอม ซัคเซซ สามารถเป็นตัวแทนของบริษัท บรรยาย นำเสนอ และสาธิต สินค้าของบริษัท ให้แก่ สมาชิก และสาขา ของบริษัท ได้(บริษัท มีการฝึกให้)
26 พ.ย. 2554 ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท เวิลดิ์ ฟรีดอม ซัคเซซ จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : บริหารงานขาย ทีมงานขาย ยอดขาย และบริการลูกค้า่หลังการขาย

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 ประกาศตำแหน่งงานใหม่
 
แนะนำ
งานโรงแรม งานท่องเที่ยว งานไกด์/มัคคุเทสก์ หางานภูเก็ต หางานกระบี่ งานประจำ งาน Part Time ฝึกงาน งานคอมพิวเตอร์ งานIT งานนักวิชาการ
แนะนำ
Phuket Eshop ร้านค้าออนไลน์ ราคาพิเศษเพื่อคนภูเก็ต