เครื่องมือค้นหาตำแหน่งงาน

คำค้น : ใช้คำวลี เช่น บัญชี ประเภทงาน :
ภาค
: สาขาอาชีพ :
จังหวัด : ลักษณะงาน :
ระดับการศึกษา :    

คืนค่าการค้นหา

ตำแหน่งงานว่าง


ต้องการดูรายละเอียดตำแหน่งงาน "คลิก" ที่ตำแหน่งงานได้เลยจ้า ประกาศตำแหน่งงานใหม่

  วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน บริษัท / องค์กร จังหวัด ลักษณะงาน อัตรา

26 พ.ย. 2554 ผู้อำนวยการประชาสัมพันธ์โครงการ บริษัท เวิลดิ์ ฟรีดอม ซัคเซซ จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : จัดหาทีมขาย จัดหาและพัฒนางานประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัททั่วประเทศ จัดหาและวางแผนงานประชาสัมพันธ์สินค้าได้มีประสิทธิภาพ
26 พ.ย. 2554 พนักงานฝ่ายการขายและการตลาด บริษัท เวิลดิ์ ฟรีดอม ซัคเซซ จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : นำเสนอสินค้าของบริษัท ต่อบริษัท ห้างร้าน ทั้งค้าส่งและค้าปลีก เป็นสินค้าอุปโภค บริโภค มีเงินเดือน คอมมิชชั่นแลสวัสดิการ มากมาย
26 พ.ย. 2554 ช่างควบคุมเครื่องทำความเย็น บริษัท ท้ายบ้าน ฟิชเชอรี่ จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ควบคุม ดูแล ระบบเครื่องทำความเย็น (แอมโมเนีย)
26 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ บริษัท ท้ายบ้าน ฟิชเชอรี่ จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 1
26 พ.ย. 2554 พนักงานบัญชี บริษัท ท้ายบ้าน ฟิชเชอรี่ จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : ลงบัญชีรายวัน จัดทำรายงานบัญชี และภาษี
26 พ.ย. 2554 พนักงานธุรการ บริษัท ท้ายบ้าน ฟิชเชอรี่ จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : จัดทำ รวบรวมเอกสารบุคคล และบริษัท
26 พ.ย. 2554 พนักงานรับ-จ่ายสินค้า (checker) บริษัท ท้ายบ้าน ฟิชเชอรี่ จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 4
  รายละเอียดงาน : ตรวจสอบ ตรวจนับ สินค้า รายงาน บันทึกข้อมูลสินค้า
26 พ.ย. 2554 ธุรการบัญชี/บุคคล บริษัท ซีเทีย จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1. ดูแลงานด้านบุคคล และสวัสดิการพนักงาน 2. นำส่งเงินสมทบประกันสังคม และเงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
26 พ.ย. 2554 ช่างไฟฟ้า control/ช่างแอร์/ช่างซ่อมเครื่องปั้มลม บริษัท ซีเทีย จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) -
26 พ.ย. 2554 พนักงานขายปั๊มลม Atlas Copco และบริการ บริษัท ซีเทีย จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : Job Description : 1. นำเสนองานขายปั๊มลม Atlas Copco, อะไหล่, Air Compressor และงานบริการซ่อมบำรุง 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
26 พ.ย. 2554 ช่างเชื่อม บริษัท ซีเทีย จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : 1. งานติดตั้งท่อลมในโรงงานอุตสาหกรรม 2. เชื่อมไฟฟ้า
26 พ.ย. 2554 Draftsman Cheer System International (Thailand) Ltd. สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 4
  รายละเอียดงาน : งานแบบ ใช้โปรแกรม Autocad, 3D
26 พ.ย. 2554 พนักงานขาย Cheer System International (Thailand) Ltd. สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 9
  รายละเอียดงาน : พนักงานขาย
26 พ.ย. 2554 Sales Manager Cheer System International (Thailand) Ltd. สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : บริหารงานฝ่ายขายทั้งหมด, กำหนดกลยุทธการตลาด, การวางแผนงานและเป้าหมาย, การเปิดตลาดสินค้าใหม่ๆ ( ถ้ามี ), เป็นตัวแทนในระบบ ISO
26 พ.ย. 2554 หัวหน้าแผนกจัดส่ง Cheer System International (Thailand) Ltd. สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลวางแผนงานบริหารงาน การจัดส่งสินค้า, ควบคุมดูแลรถของบริษัทฯ ทั้งหมด
26 พ.ย. 2554 พนักงานบัญชี Cheer System International (Thailand) Ltd. สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : งานบัญชี
26 พ.ย. 2554 หัวหน้าซ่อมบำรุง บริษัท อินโนเวท แพคเกจจิ้ง จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : วางแผน และดูแลการซ่อมแซม ติดตั้ง เครื่องจักรให้ลูกค้า
26 พ.ย. 2554 พนักงานซ่อมบำรุง บริษัท อินโนเวท แพคเกจจิ้ง จำกัด สมุทรปราการ งานไม่ประจำ (Part time) 1
  รายละเอียดงาน : ซ่อม และติดตั้งเครื่องจักรจากต่างประเทศ ที่บริษัทขาย พร้อมทำรายงานการติดตั้ง และซ่อมแซมต่อผู้บังคับบัญชา
26 พ.ย. 2554 Sales Engineer บริษัท อินโนเวท แพคเกจจิ้ง จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ขายอุปกรณ์ อะไหล่ และเครื่องจักรที่มาจากต่างประเทศในงานอุตสาหกรรมการพิมพ์พลาสติก
26 พ.ย. 2554 ผู้จัดการส่วนต่างประเทศ T.S INTERSEATS CO., LTD. สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลส่วนผลิตต่างประเทศ
26 พ.ย. 2554 วิศวกรเคมี T.S INTERSEATS CO., LTD. สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : วิศวกรประจำหน่วยงานการผลิต
26 พ.ย. 2554 ผู้จัดการส่วนพ่นสี T.S INTERSEATS CO., LTD. สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : บริหาร จัดการ ควบคุมการผลิตเกี่ยวกับการพ่นสี
26 พ.ย. 2554 PROJECT MANAGER บริษัท เฟอร์เนีย แอลซีแอล จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแล วางแผนดำเนินงาน และบริหารงานโครงการ ภายใต้งบประมาณ เวลา และทรัพยากรที่กำหนด ดูแลในเรื่องคุณภาพงานและบริการ ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
26 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่ประเมินราคา ( QUANTITY SURVEYOR ) บริษัท เฟอร์เนีย แอลซีแอล จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : จัดเตรียมงบประมาณเบื้องต้นจาก Cenceptual Design และจัดทำราคาค่าก่อสร้าง, ตกแต่งจาก Tender drawing มีความสามารถในการนำเสนอแนวทางการลดต้นทุนโครงการ ในกรณีราคาเกินงบประมาณที่ตั้งไว้ สามารถเตรียมบัญชีแสดงปริมาณงาน (BOQ) เตรียมเอกสารประกวดราคา สา...
26 พ.ย. 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท เฟอร์เนีย แอลซีแอล จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 1
26 พ.ย. 2554 ผู้จัดการฝ่ายการผลิต / Production Manager บริษัท เฟอร์เนีย แอลซีแอล จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 1
26 พ.ย. 2554 เลขานุการ บริษัท เฟอร์เนีย แอลซีแอล จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - จัดทำรายงานการประชุม - ประสานงานการนัดหมายต่าง ๆ - จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ - จัดทำระบบจัดเก็บงานเอกสาร - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
26 พ.ย. 2554 พนักงานขาย Sale บริษัท เอเซีย ยามาชิตะ เวิร์คส จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ติดต่อประสารงานกับลูกค้า ทำใบเสนอราคา ทำสัญญาการสั่่งซื้อสินค้า
26 พ.ย. 2554 พนักงานคุมเครื่อง milling บริษัท เอเซีย ยามาชิตะ เวิร์คส จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : ขึ้นรูปเหล็กตามแบบที่่ลูกค้ากำหนด
26 พ.ย. 2554 พนักงาน QC & Laping บริษัท เอเซีย ยามาชิตะ เวิร์คส จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : ตรวจสอบงานจากฝ่ายผลิต ระบุ spec ของชิ้นงาน packing ชิ้นงาน
26 พ.ย. 2554 พนักงานคุมเครื่องกลึงอัตโนมัติ (Turning CNC) บริษัท เอเซีย ยามาชิตะ เวิร์คส จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : ควบคุมเครื่องจักรโดยการป้อนโปรแกรม NC ตรวจสอบชิ้นงานโดยการใช้เครื่องมือวัด Micro,Vernire
26 พ.ย. 2554 พนักงานควบคุมเครื่อง EDM บริษัท เอเซีย ยามาชิตะ เวิร์คส จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : สปาร์คชิ้นงานให้อยู่ในค่าที่แบบกำหนด
26 พ.ย. 2554 หัวหน้าช่างเทคนิค บริษัท เอฟ เอ็ม แอดวานซ์ เซอร์วิส สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ควบคุม วางแผน การทำงาน ระบบงานอาคาร - สามารถบริหารจัดการ ความขัดแย้ง
26 พ.ย. 2554 ช่างเทคนิค ประจำอาคาร บริษัท เอฟ เอ็ม แอดวานซ์ เซอร์วิส สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ปฏิบัตงาน ดูแลและควบคุม งานซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ งานระบบวิศวกรรม ภายในอาคารสำนักงาน,อาคารสูง - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
26 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท เอฟ เอ็ม แอดวานซ์ เซอร์วิส สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : บันทึกข้อมูล สรุปรายงานประจำเดือน ประสานงานด้านเอกสาร ตรวจสอบข้อมูลการทำงาน
26 พ.ย. 2554 พนักงานบัญชี บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : - บันทึกบัญชีเจ้าหนี้/ด้านรับ-จ่าย/ภาษีซื้อ-ภาษีขาย/ภงด.1,3,53 - บัญชีต้นทุน - รับวางบิล,ทำเช็ค,จ่ายเช็ค,ออกใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน - ทำงานตามคำสั่งของผู้บริหาร,หัวหน้าแผนก
26 พ.ย. 2554 พนักงานติดรถส่งสินค้า บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : ติดรถส่งสินค้า
26 พ.ย. 2554 พนักงานรายผลิต บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : ผลิตและประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องตัดหญ่า
26 พ.ย. 2554 พนักงานบัญชี และธุรการ บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : - กระทบยอดเงินธนาคาร - พิมพ์อินวอย - ติดตามทวงหนี้ - รับวางบิล - คุมเงินสดย่อย
26 พ.ย. 2554 ช่างไฟฟ้ากำล้ง บริษัท พัฒนายนต์ชลบุรี จำกัด สมุทรปราการ งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : 1 ช่างไฟฟ้า

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 ประกาศตำแหน่งงานใหม่
 
แนะนำ
งานโรงแรม งานท่องเที่ยว งานไกด์/มัคคุเทสก์ หางานภูเก็ต หางานกระบี่ งานประจำ งาน Part Time ฝึกงาน งานคอมพิวเตอร์ งานIT งานนักวิชาการ
แนะนำ
Phuket Eshop ร้านค้าออนไลน์ ราคาพิเศษเพื่อคนภูเก็ต