เครื่องมือค้นหาตำแหน่งงาน

คำค้น : ใช้คำวลี เช่น บัญชี ประเภทงาน :
ภาค
: สาขาอาชีพ :
จังหวัด : ลักษณะงาน :
ระดับการศึกษา :    

คืนค่าการค้นหา

ตำแหน่งงานว่าง


ต้องการดูรายละเอียดตำแหน่งงาน "คลิก" ที่ตำแหน่งงานได้เลยจ้า ประกาศตำแหน่งงานใหม่

  วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน บริษัท / องค์กร จังหวัด ลักษณะงาน อัตรา

17 พ.ค. 2555 ผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนา บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : วิจัยและพัฒนา ปรับปรุงกระวบวนการ สนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
16 มี.ค. 2555 หัวหน้าหน่วยPackingและส่งออก (อ.ปะทิว จ.ชุมพร) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมการทำงานของพนักงานหน่วยPackingและส่งออก 2.ดำเนินการจัดส่งสินค้าตามความต้องการของลูกค้า สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ไทยรับเอบร์ เอช พี เอ็น อาร์ จำกัด จังหวัด ชุมพร
16 มี.ค. 2555 พนักงานบัญชี (อ.ปะทิว จ.ชุมพร) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1.รับข้อมูลด้านราคา ข้อมูลการรับซื้อ-ขายวัตถุดิบ 2.ชั่งน้ำหนักวัตถุดิบรับเข้า และสินค้าส่งออก 3.จัดทำการจ่ายเงินค่าวัตถุดิบ และบันทึกสถิติต่างๆ 4.เปิกบิลขาย และDeliverly Note ตามเอกสารที่แจ้งฝ่ายขาย 5.สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ 6.รับสมัครผู้ค้ายาง ติดต...
16 มี.ค. 2555 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำทิ้ง (จ.พังงา) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย 2. ควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องจักร 3. ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งตามที่กฎหมายกำหนด หากท่านสนใจสมัครงานติดต่อ แผนกบุคคล ตามที่อยู่ดังนี้ : * โรงงาน จ.พังงา 35 ม.4 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 โทร. 07...
16 มี.ค. 2555 ช่างไฟฟ้า (จ.สุราษฎร์ธานี) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด ชุมพร งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : 1. ปฏิบัติการตรวจเช็คปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้า 2. ตรวจเช็ค ค้นหาสาเหตุและดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า มอเตอร์ต่างๆ และ Inverter 3. ปฏิบัติตามแผนปรับปรุงระบบงานการพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้า สถานที่ปฏิบัติงาน อ.ปะทิว จ.ชุมพร / อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
16 มี.ค. 2555 หัวหน้าหน่วยPackingและส่งออก (อ.ปะทิว จ.ชุมพร) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมการทำงานของพนักงานหน่วยPackingและส่งออก 2.ดำเนินการจัดส่งสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
16 มี.ค. 2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - งานสรรหาว่าจ้าง เริ่มจากรับสมัคร จนถึงประเมินผ่านทดลองงาน - งานตรวจเช็คสถิติ ขาด ลา มาสาย - งานระบบเอกสารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง - งานด้านดำเนินการเอกสารงานด้านฝึกอบรม - งานด้านแรงงานสัมพันธ์เบื้องต้น
16 มี.ค. 2555 เจ้าหน้าที่สต๊อคอะไหล่ บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - จัดซื้ออะไหล่เข้าสต๊อค - ควบคุมดูแลอะไหล่ในสต๊อค - จัดทำรายงานสต๊อคอะไหล่ใช้ไป - จัดทำรายงานสต๊อคอะไหล่คงเหลือ
15 มี.ค. 2555 เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด ชุมพร งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : จนท.การเงิน - รับเงิน , และ นำฝากธนาคาร - ทำจ่ายเงิน ตามนโยบายบริษัทฯ - ติดตามและนำเสนอเซ็นต์เอกสารเช็ค - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย จนท.บัญชี - บัญชี AR , AP - ทำหน้าที่บันทึกการตั้งหนี้ - ทำเอกสารจ่ายเจ้าหนี้ - อื่นๆ สามารถหมุนเวี...
13 มี.ค. 2555 พ่อครัว แม่ครัว บริษัท ชุมพรทวีสิน จำกัด ชุมพร งานประจำ (Full time) 5
09 มี.ค. 2555 ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1. วางแผนการทำงานและระบบควบคุม รวมถึง ปรับปรุง ระบบ และขบวนการในการทำงาน และดำเนินการซ่อมบำรุง 2. นำแผนการทำไปสู่การปฎิบัติ และระบบควบคุม 3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ แผนงานอย่างต่อเนื่อง
07 มี.ค. 2555 ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
07 ม.ค. 2555 R&D Senior Engineer บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : To research the new products, new technologies or find out the new raw material for process improvement in lap scale and transferring to manufacturing by conducting Research Special Run (RSR) and Manufacturing Special Run (MSR).
07 ม.ค. 2555 หัวหน้าหน่วย R&D สาขาชุมพร บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : งานพัฒนาผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงกระบวนการผลิต ทดลองผลิตภัณฑ์และรับผิดชอบในงาน Out Source ที่โรงงานต้องปฏิบัติ
07 ม.ค. 2555 Dipping Technology Manager บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : To lead the organization to be advance and ahead in gloves dipping technology, example technology in high speed dipping machine, oven air circulation/curing system technology, automation, stripping, PLC, etc
07 ม.ค. 2555 Safety Executive บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ดูแลระบบงาน safety ของบริษัท
07 ม.ค. 2555 ช่างเชื่อม บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ช่างเชื่อมคอยล์ร้อน
29 พ.ย. 2554 ผู้ตรวจการณ์สวน (ฝ่ายสวน) บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
29 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร (ฝ่ายส่งเสริมฯ) บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
29 พ.ย. 2554 พนักงานปฏิบัติการสวน (ฝ่ายสวน) บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
29 พ.ย. 2554 ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสวน (ฝ่ายสวน) บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
29 พ.ย. 2554 Warehouse and Labeling & Casing Supervisor (Chumph บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด (ชุมพร) ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : Plan and supervise labeling & casing operations, control materials and products storage, supervise the Quality Program in accordance with HACCP and GMP and control Forklift operation
29 พ.ย. 2554 AGRICULTURAL TECHNOLOGIST (Chumphon) บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด (ชุมพร) ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : To work closely with fruit growers, suppliers and villagers to enhance pineapple yields through community relation programs, training and educational programs. Be able to conduct research and development of fruit raw material corps and field survey t...
29 พ.ย. 2554 AGRICULTURAL TECHNOLOGIST (Chumphon) บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด (ชุมพร) ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : To work closely with fruit growers, suppliers and villagers to enhance pineapple yields through community relation programs, training and educational programs. Be able to conduct research and development of fruit raw material corps and field survey t...
29 พ.ย. 2554 Nurse (Chumphon) บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด (ชุมพร) ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : Plans, directs and supervises the functions of medical services. Performs nursing services under the contextual nursing responsibilities. Prescribes, dispenses medicine and provides nursing and emergency care to employees. Coordinates referrals with ...
29 พ.ย. 2554 Power Plant Supervisor (Chumphon) บริษัท โดล ไทยแลนด์ จำกัด (ชุมพร) ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : Plan and Supervise the activities of Water Plant, Steam Plant, Refrigeration and Chilling system, Fire Protection and Waste Pond. Project Improvement in Repond Areas

หน้า 1 ประกาศตำแหน่งงานใหม่
 
แนะนำ
งานโรงแรม งานท่องเที่ยว งานไกด์/มัคคุเทสก์ หางานภูเก็ต หางานกระบี่ งานประจำ งาน Part Time ฝึกงาน งานคอมพิวเตอร์ งานIT งานนักวิชาการ
แนะนำ
Phuket Eshop ร้านค้าออนไลน์ ราคาพิเศษเพื่อคนภูเก็ต