เครื่องมือค้นหาตำแหน่งงาน

คำค้น : ใช้คำวลี เช่น บัญชี ประเภทงาน :
ภาค
: สาขาอาชีพ :
จังหวัด : ลักษณะงาน :
ระดับการศึกษา :    

คืนค่าการค้นหา

ตำแหน่งงานว่าง


ต้องการดูรายละเอียดตำแหน่งงาน "คลิก" ที่ตำแหน่งงานได้เลยจ้า ประกาศตำแหน่งงานใหม่

  วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน บริษัท / องค์กร จังหวัด ลักษณะงาน อัตรา

20 เม.ย. 2563 ผู้ปฏิบัติงานบริหาร คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : หน้าที่ความรับผิดชอบหลักและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ ความสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบันทึกข้อมูลเพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานงบประมาณ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ งานสถิติ หรืองานบริการทั...
24 ม.ค. 2560 นักศึกษาฝึกงาน วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ภูเก็ต ฝึกงาน (Co-op / Intern) 6
  รายละเอียดงาน : ช่วยงานต่างๆของวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตตามที่ได้รับมอบหมาย
15 ธ.ค. 2559 ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนกวดวิชาเบสเท็นติวเตอร์ ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1.ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ 2.ทำงานประจำ 3.สอนภาษาอังกฤษทุกระดับชั้น
10 พ.ย. 2558 พนักงานทำความสะอาด ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยทั่วไปประจำสำนักงานศูนย์ฯ ห้องสัมมนา และแฟลตอาจารย์ - ดูแลให้บริการผู้มาใช้งานห้องสัมมนาและห้องประชุม - หากมีความขยันและใฝ่รู้จะสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือ ให้มีโอกาสฝึกอาชีพอื่นๆ ทำงานจันทร์-ศุก...
10 พ.ย. 2558 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 2. บริหารจัดการสถานที่ ห้องประชุม สำนักงาน อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3. ร่างเอกสาร บันทึกข้อความ หนังสือราชการ โครงการ และทำระเบียนเอกสารเข้าออก จัดทำเอกสาร ...
10 พ.ย. 2558 นักบริหารโครงการนวัตกรรม ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : - การจัดโครงการส่งเสริมนวัตกรรมและ Start-up - การสอน/การวิจัยเชิงนวัตกรรม
12 ต.ค. 2558 ครูวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคถลาง ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : จัดการเรียนการสอนระดับ ปวช-ปวส. และปฏิบัติงานพิเศษตามคำสั่งวิทยาลัยฯ
12 ต.ค. 2558 เจ้าหน้าที่งานการเงิน วิทยาลัยเทคนิคถลาง ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในการเบิกจ่ายค่าใช่จ่ายต่างๆ และระบบGFMIS ของวิทยาลัยฯ และงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัยฯ
12 ต.ค. 2558 พนักงานราชการ ครู สาขาวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาลัยเทคนิคถลาง ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : จัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปวช-ปวส. แต่ภาระกิจที่ได้รับมอบหมายจากวิทยาลัย
05 ต.ค. 2558 English Teacher Tefl Language School Phuket ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 100
  รายละเอียดงาน : Responsible to teaching English
09 ม.ค. 2558 นักบัญชี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : นักบัญชี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน (กรณีเป็นผู้สอบบัญชีอนุญาต (CPA) อัตราเงินเดือน 20,000 บาท) ภาระงาน 1. วางระบบและจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ให้กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ 2. การเบิกจ่ายเงิน 3. ทำร...
18 ต.ค. 2556 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ-ปิดรับสมัคร ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : 1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 2. ให้บริการผู้มาติดต่อ 3. เดินเอกสาร 4. ทำเรื่องเบิกจ่าย เก็บเงิน 5. ทำงานโครงการต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย วิธีการสมัครงาน (หมดเขตวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556) ส่งเอกสารในรูปแบบ Attach file มาที่ phukethr@gmail.com ...
02 พ.ย. 2555 ครูอัตราจ้างเอกฟิสิกส์/เคมี/วิทยาศาสตร์ทั่วไป โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา งานประจำ (Full time) 1
02 พ.ย. 2555 ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ โรงเรียนกวดวิชาและสอนภาาษาเดอะจีเนียส ป่าตอง ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 5
02 พ.ย. 2555 ครูสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ ด่วนมาก!!! โรงเรียนสอนภาษาเคพีที เกาะพะงัน ด่วน!!! สุราษฎร์ธานี งานประจำ (Full time) 2
02 พ.ย. 2555 Thai Teacher Walen Samui Language and IT School (บริษัทเวเลนเอ็คดูเคชั่นจำกัด) สุราษฎร์ธานี งานประจำ (Full time) 2
02 พ.ย. 2555 English Teacher Walen Samui Language and IT School (บริษัทเวเลนเอ็คดูเคชั่นจำกัด) สุราษฎร์ธานี งานประจำ (Full time) 2
22 ต.ค. 2555 พยาบาลวิชาชีพ ปิดรับสมัคร โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 4
22 ต.ค. 2555 ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ปิดรับสมัคร โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 14
22 ต.ค. 2555 นักกายภาพบำบัด ปิดรับสมัคร โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
19 ต.ค. 2555 English Teacher บริษัทบันยัน ทรี รีสอร์ท แอนด์สปา (ไทยแลนด์) จำกัด ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
09 ต.ค. 2555 เจ้าพนักงานพัสดุ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : เจ้าหน้าที่ธุรการ จัดทำบัญชีรับ จ่าย วัสดุ
21 มิ.ย. 2555 เจ้าหน้าที่ด้านสิ่งแวดล้อม บริษัท ท้อปโกลฟ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
18 มิ.ย. 2555 ครูปฐมวัย รร.อนุบาลกนกขวัญ ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ดูแล สอนเด็ก ทำสื่อการสอนและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน
28 พ.ค. 2555 เภสัชกรประจำร้านยา ร้านสารีฟาร์มาซี ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : - ดูแลจ่ายยาให้ผู้ป่วย - อบรมผู้ช่วยเภสัชกร - ดูแลสต็อคยาและดูแลร้านให้อยู่ในสภาพสะอาดและเรียบร้อย - จัดทำบัญชียาตามที่อย.กำหนด
19 พ.ค. 2555 เภสัชกร เรืองทองฟาร์มาซี สุราษฎร์ธานี งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : เป็นงานบริการด้านสุขภาพและการจ่ายยา เน้นการให้บริการเป็นหลัก และควบคุมดูแลสินค้าภายในร้าน บริหารงานภายในร้าน
19 พ.ค. 2555 เภสัชกร / ผู้ช่วยเภสัชกร Phuket Pharma Co., Ltd. ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : - จ่ายและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ - บริหารจัดการเรื่องสินค้าคงคลังภายในร้าน - บริหารจัดการบุคคลากรภายในร้าน เช่น ผู้ช่วยเภสัชกร
20 เม.ย. 2555 Tutor Secretary Songkhla International School สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : The Tutor Secretary will provide comprehensive cecretrial and administrative management for the smooth and efficient running of Songkhla International Tutor School.
20 มี.ค. 2555 ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : สอนวิชาภาษาอังกฤษ
20 มี.ค. 2555 ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย สงขลา งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : สอนวิชาคณิตศาสตร์
20 มี.ค. 2555 ครูสอนดนตรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ครูสอนดนตรี
20 มี.ค. 2555 ครูแนะแนว โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ครูผู้สอนแนะแนว
20 มี.ค. 2555 ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : บริหารงานจัดการสื่อสารองค์กร
15 มี.ค. 2555 เภสัชกร ร้านสมบูรณ์ฟาร์มาซี ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ทำงานหยุดเสาร์อาทิตย์
15 มี.ค. 2555 ผู้ช่วยเภสัชกร ร้านน้องฟาร์มาซี ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : ช่วยเภสัชกรจัดและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ช่วยเภสัชกรให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ บริหารจัดการสต๊อกยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ดูแลร้านขายยาให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
15 มี.ค. 2555 เภสัชกร ร้านน้องฟาร์มาซี ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : บริหารจัดการร้ายขายยาอย่างมีประสิทธิภาพ จัดและจำหน่ายยาและเวชภัณฑ์ ให้คำปรึกษาในการใช้ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ฝึกอบรมผู้ช่วยเภสัชกร
13 มี.ค. 2555 เภสัชกรประจำร้าน บริษัท เอส ซี ฟาร์มาซี จำกัด สุราษฎร์ธานี งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : เป็นลักษณะการอธิบายและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าว่าใช้ยาอย่างไร อยู่ประจำร้านตั้งแต่เวลา10.00น.ถึง16.00น.
08 มี.ค. 2555 พยาบาล , นักกายภาพบำบัด ศูนย์ The Skin Doctors ( ป Slim UP Center กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) ไม่ระบุ
  รายละเอียดงาน : • ให้บริการทำทรีตเม้นต์ครบทุกขั้นตอนรวมทั้งใช้เครื่องมือต่าง ๆ โดยเฉพาะ Laser และ IPL • รับผิดชอบงาน Holistic Clinic
06 มี.ค. 2555 สัตวบาลฟาร์ม บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จำกัด นครศรีธรรมราช งานประจำ (Full time) 12
  รายละเอียดงาน : -ทำงานฟาร์มสุกร บริษัท ช.เกษตรรุ่งเรือง จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช -มีความรับผิดชอบสูง
22 ก.พ. 2555 ครูและติวเตอร์คณิตศาสตร์ระดับมัธยมต้นและปลาย โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2

หน้า 1 2 3 ประกาศตำแหน่งงานใหม่
 
แนะนำ
งานโรงแรม งานท่องเที่ยว งานไกด์/มัคคุเทสก์ หางานภูเก็ต หางานกระบี่ งานประจำ งาน Part Time ฝึกงาน งานคอมพิวเตอร์ งานIT งานนักวิชาการ
แนะนำ
Phuket Eshop ร้านค้าออนไลน์ ราคาพิเศษเพื่อคนภูเก็ต