เครื่องมือค้นหาตำแหน่งงาน

คำค้น : ใช้คำวลี เช่น บัญชี ประเภทงาน :
ภาค
: สาขาอาชีพ :
จังหวัด : ลักษณะงาน :
ระดับการศึกษา :    

คืนค่าการค้นหา

ตำแหน่งงานว่าง


ต้องการดูรายละเอียดตำแหน่งงาน "คลิก" ที่ตำแหน่งงานได้เลยจ้า ประกาศตำแหน่งงานใหม่

  วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน บริษัท / องค์กร จังหวัด ลักษณะงาน อัตรา

02 ก.ค. 2563 Assistant Construction Manager Utopia Corporation Co,Ltd ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - Work at Utopia Construction Group
22 มี.ค. 2562 Site Engineer บริษัท ลี้ฟง จำกัด ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ควบคุมงานตามแผนงาน ควบคุมงบประมาณในการก่อสร้าง ควบคุมงานตามหลักวิศวกรรม
29 ส.ค. 2558 ## เจ้าหน้าที่ธุรการ (Site Admin) ## CM Engineer กระบี่ งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1.เพศหญิง อายุ 23-30 ปี 2.วุฒิการศึกษา ปวส.-ปริญญาตรี ทุกสาขา 3.ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี ด้านงานธุรการ จัดซื้อ และประสานงานโครงการ,ราชการฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ 4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี มีพื้นฐานบัญชี และผ่านงานระบบ จัดเก็บเอกสารระบบ ISO มาก่...
20 ส.ค. 2558 ## วิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรเครื่องกล ## CM Engineer กระบี่ งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1.มีประสบการณ์งานก่อสร้าง อายุ 30 ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า/เครื่องกล วุฒิปริญญาตรี (วศบ. อสบ. เท่านั้น) 2.มีประสบการณ์ทำงานโครงการอาคาร อย่างน้อย 3-5 ปี 3.สามารถคำนวณและออกแบบอุปกรณ์อาคารขนาดกลางได้ กรณีผ่านงานคอนโด 200 Unit จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ 4.มีค...
20 ส.ค. 2558 ## ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง ## CM Engineer กระบี่ งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1.มีประสบการณ์งานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 5 ปีขึ้นไป มีความเป็น ผู้นำด้านบริหารฯและจัดการประชุมประสานงานทุกฝ่ายได้ดี 2.จบวิศวกรโยธา และ วิศวกรก่อสร้าง (อสบ.และวศบ.เท่านั้น) 3.สามารถพิจารณาข้อกำหนดทางเทคนิค เวลา ราคาและต้นทุน เพื่อกำหนดการวางแผนงานก่อส...
01 มิ.ย. 2558 วิศวกรโยธา พระราม2 การโยธา กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : วิศวกรสนาม
29 มี.ค. 2557 วิศวกรโยธา Building Management Systems Co.,Ltd ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : - ความคุม ผรม ให้ดำเนินการก่อสร้างให้ได้ตามแปลนและมาตฐานวิชาชีพ - ดำเนินการเอกสารสรุป ผลงาน ผรม - ประสานงานติดตาม และรวบรวมข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ
18 ก.พ. 2557 Site Engineer / ด่วน Con-F Group Co.,Ltd. ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : - ดูแลและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท
06 ก.พ. 2556 วิศวกรโครงการ T-Hand Co.,Ltd กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : -ควบคุมดูแลงานด้านสถาปัตย์ ตกแต่งภายในและงานออกแบบของโครงการ -ประสานงานระหว่างบริษัทกับผู้รับเหมา/ลูกค้า -ตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน -วางแผนขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการ -แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินโครงการ
05 พ.ย. 2555 วิศวกรสนาม (Site Engineer) บริษัท ภูเก็ตธานี เรียล เอสเตทส์ จำกัด ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง - ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ประสานงานจัดทำเรื่องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงวด - จัดทำเอกสารประกอบการตรวจสอบคุณภาพงาน และรายงานการตรวจสอบคุณภาพโครงการ - ดูแลงานซ่อมบำรุงอาคารที่อยู่ในระยะเวลาประกัน...
05 พ.ย. 2555 โฟร์แมนเซอร์เวย์และควบคุมงาน บริษัท ภูเก็ตธานี เรียล เอสเตทส์ จำกัด ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : - ควบคุมดูแลงานก่อสร้าง และงานซ่อมบำรุงอาคารที่อยู่ในระยะเวลาประกันของโครงการ - ทำการเซอร์เวย์ ปักผัง ตรวจสอบแนวและระดับ - แก้ไขแบบ Shop drawing เพื่อการอนุมัติ - จัดทำรายงานประจำวันเกี่ยวกับความคืบหน้า และปัญหาในงานก่อสร้าง - งานอื่นๆที่ได้รับมอ...
03 พ.ย. 2555 วิศวกรโยธา (Project/ site engineer) บริษัท ซีวิล แอพพลาย จำกัด ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : Project engineer วางแผนงานก่อสร้าง บริหารโครงการ ควบคุมคุณภาพ ต้นทุน เวลา จัดหา ควบคุม การทำงานผู้รับเหมา บริหารงานก่อสร้างในโครงการทั่วไป Site Engineer ควบคุมงานก่อสร้าง วางแผนงานให้โฟร์แมน ทำรายการวัสดุเพื่อสั่งซื้อ บริหารงานก่อสร้างทั...
02 พ.ย. 2555 วิศวกรโยธา บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : -ควบคุมงานก่อสร้างอาคารและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม -สถานที่ปฏิบัติงาน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
22 ต.ค. 2555 วิศวกรโยธา บริษัท เอเยิ้ล อาร์คิเทค จำกัด ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
22 ต.ค. 2555 วิศวกร บริษัท ไตรภาดาการก่อสร้าง จำกัด ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : 1.จัดทำแผนงานก่อสร้าง 2.ควบคุมและตรวจสอบงานให้เป็นไปตามแบบงานก่อสร้าง อาคารต่างๆ
20 ต.ค. 2555 เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (ประจำสาขาภูเก็ต) ด่วน THAMMASORN GROUP ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : 1. บันทึกใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อยด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป MAC-5 2. ตรวจสอบการรับเข้าและเบิกออกของคลังวัตถุดิบ 3. ตรวจสอบการรับเข้าและเบิกออกของคลังสินค้าสำเร็จรูป 4. ตรวจนับและรายงานยอดสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน 5. ดูแลและรักษาวงเงินสดย่อยของโรงงาน 6. ป...
18 ก.ย. 2555 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้า วิศวกรโยธา บ.มันตรา บีช จก ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 4
  รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมงานก่อสร้าง ( โครงสร้างและสถาปัตยกรรม )ให้ได้ตามแผนงานและมีคุณภาพ 2. ประสานงานกับงานวิศวกรรมระบบและงานอื่นๆให้การทำงานมีประสิทธิภาพ 3. คำนวณปริมาณงานงานเปลี่ยนแปลงเพิ่ม-ลดได้ ประจำหน่วยงาน : THE EVA
18 ก.ย. 2555 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้า โฟร์แมนงานโยธา / สถาปัตยกรร บ.มันตรา บีช จก ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงานและมีประสิทธิภาพ 2. ดูแลและควบคุมงานสถาปัตยกรรม ให้มีคุณภาพงาน 3. ดูแลและควบคุมคนงานบริษัทฯและผู้รับเหมา ให้ทำงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ 4. ประสานและทำงานร่วมกับงานอื่นๆ ให้การทำงานได้ราบรื่นและเรียบร้อย ประ...
13 ก.ย. 2555 วิศวกรโยธา SSS&P ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : Office Engineer ทำงานเกี่ยวกับเอกสารในออฟฟิต วิศวกรสนาม ควบคุมการก่อสร้างที่หน้างาน
22 พ.ค. 2555 วิศวกรโยธา บริษัท อินฟอร์เทค เอ็นจิเนียริง จำกัด กระบี่ งานประจำ (Full time) ไม่ระบุ
  รายละเอียดงาน : ออกแบบ ประมาณการ ควบคุมงานสนาม
20 พ.ค. 2555 วิศวกรและผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคาร บริษัท นีโอ คอนเซ็ป ดีไซด์ จำกัด สุราษฎร์ธานี งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ดูแลรับผิดชอบหน้างานก่อสร้างและออกแบบโครงสร้างอาคาร
17 พ.ค. 2555 QS PJC Wood Co., Ltd ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : คิดราคางานก่อสร้าง ติดตาม Payment จากผู้รับเหมาตรวจสอบความถูกต้อง ตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำ BOQ
14 พ.ค. 2555 โฟร์แมน / วิศวกรโยธา ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุขเจริญคอนสตรัคชั่นแอนด์เอ็นจิเนียริ่ง สุราษฎร์ธานี งานประจำ (Full time) -
20 มี.ค. 2555 วิศวกรโยธาฝ่ายขาย - โยธา (ประจำสุราษฎร์ธานี /ภูเก็ บริษัท เทนคาต้า จีโอซินเทติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - หน้าที่ในการนำเสนอข้อมูลเทคนิค ทางด้านวิศวกรรมโยธาให้กับผู้ออกแบบในภาคเอกชน ราชการ (บริษัทจัดการฝึกงานให้) - หน้าที่ในการนำเสนอสินค้า และขายให้กับผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ
16 มี.ค. 2555 วิศวกรโยธา บริษัท เมเปิ้ล ลีฟ จำกัด สุราษฎร์ธานี งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - บริหารงานก่อสร้าง - ดูแลด้านการควบคุมงานก่อสร้างด้านต่าง ๆ
15 มี.ค. 2555 วิศกรกรถอดแบบงานโยธา RUHR ingineering creativity co,ltd ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ถอดแบบและประเมินราคางานด้านโยธา
15 มี.ค. 2555 structural engineer RUHR ingineering creativity co,ltd ภูเก็ต งานประจำ (Full time) ไม่ระบุ
  รายละเอียดงาน : ออกแบบอาคารขนาดใหญ่ ทำงานที่จังหวัดภูเก็ต
08 มี.ค. 2555 วิศวกรโยธาประจำหน้างาน บริษัท วี.พี.กรุ๊พ จำกัด กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : มีทักษะการวิเคราะห์แบบ มีทักษะในการคิดคำนวณปริมาณงาน มีทักษะในการควบคุม/วางแผน และประสานงาน
08 มี.ค. 2555 วิศวกรโยธา บริษัท รวิวาริน รีสอร์ท แอนด์สปา จำกัด กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - บริหารงานก่อสร้าง - ดูแลด้านการควบคุมงานก่อสร้างด้านต่าง ๆ
10 ก.พ. 2555 วิศวกรโยธา ด่วนมาก บริษัท ทิพย์ประดิษฐ์ก่อสร้างและวัสดุ จำกัด ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
06 ม.ค. 2555 วิศวกรโยธา Alango Thailand ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - สามารถเขียนแบบโดยใช้ Program Auto CAD และ Microsoft Office ได้คล่อง - ควบคุมโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและงบประมาณ - สามารถคำนวณออกแบบงานด้านวิศวกรรมได้
01 ธ.ค. 2554 วิศวกรโยธา Kenber Geotechnic (Thailand) Co. Ltd เชียงใหม่ งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : ควบคุมบริหารงานก่อสร้าง ธุรกิจบ้านจัดสรร
26 พ.ย. 2554 วิศวกรโยธา บริษัท เดอะซีบอร์ดโฮลดิ้ง จำกัด ระยอง งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : งานก่อสร้างโรงพยาบาล,ก่อสร้างโรงแรม,คลับเฮ้าส์,ถนน ,งานสะพาน ,ฯลฯ ทำShop drawing งานอาคาร,งานถนน ทุกตำแหน่งต้องไปประจำที่ต่างประเทศ เช่น กัมพูชา,พม่า,ลาว,มาเลเซีย ,ออสเตเรีย ,ดูไบ ,ฯลฯ
19 พ.ย. 2554 วิศวกรโยธา / ก่อสร้าง บริษัท สมาร์ท พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 3
18 พ.ย. 2554 วิศวกรออกแบบโครงสร้าง บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) -
18 พ.ย. 2554 วิศวกรโยธา บริษัท รังษีพรหม คอนสตรัคชั่น จำกัด ลพบุรี งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : ผู้บริหารงานด้าน การวางแผนการทำงาน และ ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งสามารถออกแบบ และ แก้ไขแบบก่อสร้างได้อย่างชำนาญ
18 พ.ย. 2554 วิศวกรโยธา บริษัท รังษีพรหม คอนสตรัคชั่น จำกัด ลพบุรี งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : ผู้บริหารงานด้าน การวางแผนการทำงาน และ ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งสามารถออกแบบ และ แก้ไขแบบก่อสร้างได้อย่างชำนาญ
08 พ.ย. 2554 วิศวกรโยธา บริษัท ซีวิล แอพพลาย จำกัด ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1

หน้า 1 ประกาศตำแหน่งงานใหม่
 
แนะนำ
งานโรงแรม งานท่องเที่ยว งานไกด์/มัคคุเทสก์ หางานภูเก็ต หางานกระบี่ งานประจำ งาน Part Time ฝึกงาน งานคอมพิวเตอร์ งานIT งานนักวิชาการ
แนะนำ
Phuket Eshop ร้านค้าออนไลน์ ราคาพิเศษเพื่อคนภูเก็ต