เครื่องมือค้นหาตำแหน่งงาน

คำค้น : ใช้คำวลี เช่น บัญชี ประเภทงาน :
ภาค
: สาขาอาชีพ :
จังหวัด : ลักษณะงาน :
ระดับการศึกษา :    

คืนค่าการค้นหา

ตำแหน่งงานว่าง


ต้องการดูรายละเอียดตำแหน่งงาน "คลิก" ที่ตำแหน่งงานได้เลยจ้า ประกาศตำแหน่งงานใหม่

  วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน บริษัท / องค์กร จังหวัด ลักษณะงาน อัตรา

10 ม.ค. 2555 จัดซื้อ บริษัท เชเฟงเอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด สมุทรสาคร งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : เกี่ยวกับการจัดซื้อของบริษัททั้งหมด
10 ม.ค. 2555 ช่างไฟฟ้า บริษัท เชเฟงเอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด สมุทรสาคร งานประจำ (Full time) 4
  รายละเอียดงาน : ช่างไฟฟ้าประจำโรงงาน
10 ม.ค. 2555 sales executive บริษัท เชเฟงเอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด สมุทรสาคร งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ทำงานด้าน sales ติดต่อกับลูกค้าญี่ปุ่น ไต้หวัน
10 ม.ค. 2555 ช่างเครื่อง บริษัท เชเฟงเอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด สมุทรสาคร งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ดูแลการซ่อมเครื่องจักรในโรงงาน
10 ม.ค. 2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท เชเฟงเอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด สมุทรสาคร งานประจำ (Full time) ไม่ระบุ
  รายละเอียดงาน : ทำหน้าที่งานบุคคล สรรหาว่าจ้าง ประกันสังคม ฝึกอบรม
22 ธ.ค. 2554 เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน) บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด สมุทรสาคร งานประจำ (Full time) 1
22 ธ.ค. 2554 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(ด่วน) บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด สมุทรสาคร งานประจำ (Full time) 1
22 ธ.ค. 2554 เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและวัตถุดิบ(ด่วน) บริษัท เจ แอนด์ บี เมททอล จำกัด สมุทรสาคร งานประจำ (Full time) 1
25 พ.ย. 2554 Sale บริษัท วรรณประไพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สมุทรสาคร งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : 1. ติดต่อประสานงานการขายและบริการลูกค้า 2. นำเสนอผลิตภัณฑ์/รับข้อมูลรายละเอียดจากลูกค้า 3. ติดตามผลการดำเนินการตามระบบ กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ส่งมอบสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ
25 พ.ย. 2554 พนักงานประจำเครื่องเป่า / พิมพ์ / ลามิเนท / ตัด / บริษัท วรรณประไพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สมุทรสาคร งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : ควบคุมเครื่องจักร และผลิตงานให้ตรงตามมาตรฐาน
25 พ.ย. 2554 ธุรการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท วรรณประไพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สมุทรสาคร งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : จัดทำ / จัดเก็บ / แจกจ่าย / บันทึก เอกสารที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย , ประสานงานในเรื่องการจัดเตรียมการอบรม ประเมินผลการฝึกอบรม บันทึกการฝึกอบรม และสรุปรายงานการประชุมทุกวาระการประชุม
25 พ.ย. 2554 พนักงานจัดส่งสินค้า ( เด็กรถ ) บริษัท วรรณประไพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สมุทรสาคร งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าให้ครบทุกบริษัทฯ ตามบิลส่งของแต่ละวัน
25 พ.ย. 2554 เทคนิคหมึกพิมพ์ บริษัท วรรณประไพ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สมุทรสาคร งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : 1.ทดสอบงานใหม่ด้วยเครื่อง Spectrophotometer เพื่อแยกอัตราส่วนของสี และแยกเปอร์เซ็นต์สี 2. ประสานงานกับฝ่ายขาย และลูกค้า ในกรณีปรู๊ฟงานใหม่ งานแก้ไข และงานมีปัญหา
25 พ.ย. 2554 QA Officer Huhtamaki (Thailand) Limited สมุทรสาคร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1. รวบรวมข้อมูลในส่วนของ Process เพื่อวิเคราะห์ผลในเชิงสถิติเพื่อดูแนวโน้มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งสรุปรายงานปัญหา In Process ประจำวันและปัญหา In Process ประจำสัปดาห์ 2. ตรวจสอบ NCR ที่ออกให้ฝ่ายผลิต กรณีพบปัญหาจากการผลิต และทำการประเมินผลการแก้ไ...
25 พ.ย. 2554 Finance Officer Huhtamaki (Thailand) Limited สมุทรสาคร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1. รับผิดชอบ และดำเนินการรับวางบิลจาก Supplier 2. ดำเนินการจัดทำใบวางบิลไปวางบิลลูกค้า 3. ดำเนินการจัดทำเช็ค 4. รับผิดชอบและดำเนินการจ่ายเช็ค 5. ดำเนินการจัดทำใบโอนเงินต่างประเทศ 6. สอบถามยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคารของบริษัทฯ 7. จัดทำใบลดหนี้ แ...
25 พ.ย. 2554 Hr Specialist Huhtamaki (Thailand) Limited สมุทรสาคร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1.Responsible in recruiting process as well as human resources administration 2.To assist in manpower planning and sourcing strategies to effectively serve business needs and expansion. 3.Maintaining and updating employee records in personnel files...
25 พ.ย. 2554 Programmer/Web programmer or Web developer Huhtamaki (Thailand) Limited สมุทรสาคร งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : - ดูแลระบบปฏิบัติการ ERP - จัดทำและแก้ไขรายงาน (Crystal report)
25 พ.ย. 2554 Customer Service Huhtamaki (Thailand) Limited สมุทรสาคร งานประจำ (Full time)
  รายละเอียดงาน : 1. บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ Sales Order Confirmation / สร้าง ITEM Code ลงในระบบ Axapta 2. เปิด Invoice ตาม Sales Order Confirmation และ Output Order ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำรายงานแผนการส่งสินค้าให้กับจัดส่ง และประสานงานกับแผนกจัดส่งในการจ...
19 พ.ย. 2554 พนักงาน ไฟฟ้า -อิเลคโทรนิค บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด สมุทรสาคร งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ดูแลซ่อมบำรุงไฟฟ้า/ซ่อมงาน
19 พ.ย. 2554 พนักงานบัญชี บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด สมุทรสาคร งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : สามารถทำบัญชีได้
19 พ.ย. 2554 พนักงานขายเฟอร์นิเจอร์ บริษัท เอส.เค.เพาเวอร์เอเบิล จำกัด สมุทรสาคร งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : ติดต่อลูกค้าและเสนองานขาย, ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานราชการ มหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมถึงบริษัทเอกชนต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
19 พ.ย. 2554 พนักงานธุรการ บริษัท โฮม ไอ.ที จำกัด สมุทรสาคร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : รับเครื่องซ่อม พิมพ์เอกสารรับเครื่องซ่อม พิมพ์ใบเสนอราคา และ จัดทำเอกสารอื่น ๆ
19 พ.ย. 2554 พนักงานขาย (TELESALE) บริษัท โฮม ไอ.ที จำกัด สมุทรสาคร งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : -ขายคอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ หมึก
19 พ.ย. 2554 ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์ บริษัท โฮม ไอ.ที จำกัด สมุทรสาคร งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ พริ้นเตอร์ เดินสาย LAN
08 พ.ย. 2554 พนักงานขายต่างจังหวัด บริษัท ไทยรุ่ง อินเตอร์เทรด จำกัด สมุทรสาคร งานประจำ (Full time) หลายอัตรา
  รายละเอียดงาน : สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ รอบละ 26 วัน

หน้า 1 ประกาศตำแหน่งงานใหม่
 
แนะนำ
งานโรงแรม งานท่องเที่ยว งานไกด์/มัคคุเทสก์ หางานภูเก็ต หางานกระบี่ งานประจำ งาน Part Time ฝึกงาน งานคอมพิวเตอร์ งานIT งานนักวิชาการ
แนะนำ
Phuket Eshop ร้านค้าออนไลน์ ราคาพิเศษเพื่อคนภูเก็ต