เครื่องมือค้นหาตำแหน่งงาน

คำค้น : ใช้คำวลี เช่น บัญชี ประเภทงาน :
ภาค
: สาขาอาชีพ :
จังหวัด : ลักษณะงาน :
ระดับการศึกษา :    

คืนค่าการค้นหา

ตำแหน่งงานว่าง


ต้องการดูรายละเอียดตำแหน่งงาน "คลิก" ที่ตำแหน่งงานได้เลยจ้า ประกาศตำแหน่งงานใหม่

  วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน บริษัท / องค์กร จังหวัด ลักษณะงาน อัตรา

07 ก.ย. 2558 ช่างเสริมสวย ช่างทำผม หจก.ซีซีทีวีแอนท์ไอทีซัพพอร์ท ลำพูน งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา แต่ต้องมีฝีมือ และมีใจรักอาชีพบริการเสริม ความงามให้กับลูกค้า และควรมี คุณสมบัติขั้นต้นและการเตรียมตัวดังต่อไปนี้ 1. เข้าอบรมหลักสูตรเสริมสวยระยะสั้นจากโรงเรียนเสริมสวยที่มีชื่อเสียง 6 เดือน 2...
01 ธ.ค. 2554 IT Manager (ด่วนมาก) บริษัท ยูโทเปีย ไดมอนด์ จำกัด ลำพูน งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : บริหาร และจัดการงานด้าน IT ทั้งระบบ
01 ธ.ค. 2554 พนักงานเจียระไนเพชร 100 อัตรา บริษัท ยูโทเปีย ไดมอนด์ จำกัด ลำพูน งานประจำ (Full time) 100
  รายละเอียดงาน : เจียระไนเพชร
01 ธ.ค. 2554 จป.วิชาชีพ (ด่วนมาก) บริษัท ยูโทเปีย ไดมอนด์ จำกัด ลำพูน งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน เสนอแผนดำเนินงานตามกฎหมายแต่นายจ้าง ส่งรายงานราชการ ติดตามปรับปรุงสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัย ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ประเมินความเสี่ยง ฯลฯ
01 ธ.ค. 2554 จป.วิชาชีพ (ด่วนมาก) บริษัท ยูโทเปีย ไดมอนด์ จำกัด ลำพูน งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน เสนอแผนดำเนินงานตามกฎหมายแต่นายจ้าง ส่งรายงานราชการ ติดตามปรับปรุงสภาพการทำงานให้มีความปลอดภัย ลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุ ประเมินความเสี่ยง ฯลฯ
01 ธ.ค. 2554 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด ลำพูน งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : การจัดซื้อทั้งภายในและต่างประเทศ การนำเข้าและส่งออกวัตถุดิบ ควบคุม ดูแลวัตถุดิบสำหรับกระบวนการผลิต ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ Suppliers ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
01 ธ.ค. 2554 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด ลำพูน งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : การจัดซื้อทั้งภายในและต่างประเทศ การนำเข้าและส่งออกวัตถุดิบ ควบคุม ดูแลวัตถุดิบสำหรับกระบวนการผลิต ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ Suppliers ทั้งภายในและต่างประเทศ รวมทั้งรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
01 ธ.ค. 2554 ช่างซ่อมบำรุง หลายอัตรา บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด ลำพูน งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : ดูแล บำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องจักรในส่วนงานการผลิต
01 ธ.ค. 2554 ENGINEER บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด ลำพูน งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : Prepare & control of customer’s product specification , Product cost estimation , Making a product sample/trial device including a co-operation to customer.
01 ธ.ค. 2554 QC ENGINEER บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด ลำพูน งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : 1. Design & define the inspection criteria/standard for a Semiconductor manufacturing process (Incoming/In-process/Final-inspection) and judgment on quality. 2. Control & Improve the product /process quality level to meet customer‘s requirement. ...
01 ธ.ค. 2554 เจ้าหน้าที่ประจำแผนกวิศกรรมการผลิต บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด ลำพูน งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : จัดทำรายงานและควบคุมค่าใช้จ่ายภายในแผนกวิศวกรรมการผลิต พร้อมทั้งจัดทำรายงาน จัดเก็บและควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องรวมถึงสนับสนุนการทำงานและกิจกรรมของแผนกตามที่ได้รับมอบหมาย
01 ธ.ค. 2554 Engineer จำนวน 2 อัตรา บริษัท โฮยา กลาส ดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด ลำพูน งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานด้านการควบคุม ดูแลกระบวนการผลิต
01 ธ.ค. 2554 Engineer จำนวน 2 อัตรา บริษัท โฮยา กลาส ดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด ลำพูน งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานด้านการควบคุม ดูแลกระบวนการผลิต
01 ธ.ค. 2554 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (อังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา บริษัท โฮยา กลาส ดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด ลำพูน งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ดูแลงานด้านการบริการพนักงาน ประสานงาน และแปลภาษา
01 ธ.ค. 2554 เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลส่วนงานค่าจ้างและเงินเดือน บริษัท โฮยา กลาส ดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด ลำพูน งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : คำนวณค่าจ้างเงินเดือน บันทึกการขาด การลา การสาย
01 ธ.ค. 2554 IT Engineer/ Programer จำนวน 2 อัตรา บริษัท โฮยา กลาส ดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด ลำพูน งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : -Software Development
01 ธ.ค. 2554 QA Engineer จำนวน 1 อัตรา บริษัท โฮยา กลาส ดิสค์ (ประเทศไทย) จำกัด ลำพูน งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบคุณภาพกระบวนการผลิต
01 ธ.ค. 2554 CNC Engineer Super Alloy Technologies Company Limited ลำพูน งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : สามารถควบคุมดูแลงาน CNC ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
01 ธ.ค. 2554 QA Engineer Super Alloy Technologies Company Limited ลำพูน งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลและกำกับการบริหารงานของฝ่ายประกันคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพ จัดหาและพัฒนาเครื่องมือรวมถึงวิธีการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ทางด้าน ISO 9001 ดำเนินการและปฏิบัติงานตามที่ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมอบหมาย
01 ธ.ค. 2554 QA Engineer Super Alloy Technologies Company Limited ลำพูน งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลและกำกับการบริหารงานของฝ่ายประกันคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพ จัดหาและพัฒนาเครื่องมือรวมถึงวิธีการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ทางด้าน ISO 9001 ดำเนินการและปฏิบัติงานตามที่ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมอบหมาย
01 ธ.ค. 2554 QA Manager/QMR Super Alloy Technologies Company Limited ลำพูน งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : บริหารและควบคุมการตรวจจสอบคุณภาพทั้งระบบ จัดหาและพัฒนาเครื่องมือรวมถึงวิธีการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ทางด้าน ISO 9001
01 ธ.ค. 2554 Officer บริษัท วิงฟงแพคเก็จจิ้ง จำกัด ลำพูน งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : วางแผนการผลิต ดูแลคลังสินค้า จัดทำเอกสารการสินค้าคงคลัง ประสานงานการส่งงานให้ลูกค้า จัดการเอกสารการขาย
01 ธ.ค. 2554 Admin officer บริษัท วิงฟงแพคเก็จจิ้ง จำกัด ลำพูน งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : ลงบัญชีรายรับรายจ่าย ดูแลเวลาเข้างานของพนักงาน ทำเงินเดือน
01 ธ.ค. 2554 ช่างเทคนิค บริษัท วิงฟงแพคเก็จจิ้ง จำกัด ลำพูน งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : ดูแลการทำงานตัวอย่าง การset เครื่องเพื่อเปลี่ยนโมเดล แก้ไขเครื่องเมื่อเจอของเสีย และบำรุงรักษาเครื่องจักร
01 ธ.ค. 2554 เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 อัตรา S & J Products Co., Ltd. ลำพูน งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : 1.รับผิดชอบดูแลงานในฟาร์มเกษตรอินทรีย์ของบริษัทฯ 2.รับผิดชอบการจัดทำระบบ ACT-IFOAM ของบริษัทฯ
01 ธ.ค. 2554 พนักงานซ่อมบำรุง จำนวน 2 อัตรา S & J Products Co., Ltd. ลำพูน งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : 1.งานซ่อมบำรุงทุกชนิดในโรงงาน 2.ซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องจักรที่ชำรุด
01 ธ.ค. 2554 พนักงานควบคุมคุณภาพ S & J Products Co., Ltd. ลำพูน งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารในโรงงาน 2.ตรวจติดตาม ควบคุมจุดอันตรายที่ส่งผลต่อผลิตภัณฑ์
01 ธ.ค. 2554 เจ้าหน้าที่การตลาด จำนวน 1 อัตรา S & J Products Co., Ltd. ลำพูน งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : 1.รับผิดชอบงานการตลาดภายในบริษัทฯ 2.จัดเก็บข้อมูลการตลาดของบริษัท
01 ธ.ค. 2554 พนักงานต้อนรับส่วนหน้า Lamphun Will Hotel ลำพูน งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : ดูแลต้อนรับลูกค้า , ให้รายละเอียด และบริการของโรงแรมฯ
01 ธ.ค. 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขาย-การตลาด Lamphun Will Hotel ลำพูน งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : ทำตลาดด้านห้องพัก จัดเลี้ยง ประชุม สัมมนา
01 ธ.ค. 2554 Room Maid Lamphun Will Hotel ลำพูน งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : ดูแลห้องพัก ของโรงแรม
01 ธ.ค. 2554 Bar Boy Lamphun Will Hotel ลำพูน งานประจำ (Full time) 5
01 ธ.ค. 2554 ผู้จัดการแผนกขาย-การตลาด Lamphun Will Hotel ลำพูน งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : งานขายห้องพัก ประชุม สัมมนา พื้นที่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง
01 ธ.ค. 2554 จัดซื้อ (ด่วน) จำนวน 1 อัตรา บริษัท กัซซัน เลค ซิตี้ จำกัด ลำพูน งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : -เปรียบเทียบราคา เปิด PO ประสานงานกับหน้างาน และหน่วยงานของบริษัทฯ คีย์ข้อ มูลมูลและเจรจาต่อรองราคากับร้านค้า
01 ธ.ค. 2554 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล บริษัท กัซซัน เลค ซิตี้ จำกัด ลำพูน งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : งานสรรหา - ว่าจ้าง ประกันสังคม งานธุรการ และติดต่อประสานงาน
01 ธ.ค. 2554 แคชเชียร์ภายในสนามกอล์ฟ บริษัท กัซซัน เลค ซิตี้ จำกัด ลำพูน งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : เก็บเงินลูกค้าหน้าเคร์ทเตอร์,สรุปรายรับเงินสดประจำวัน,ช่วยผู้จัดการดูแลความเรียบร้อย
01 ธ.ค. 2554 ผู้จัดการสนามไดร์ฟ จำนวน 1 อัตรา บริษัท กัซซัน เลค ซิตี้ จำกัด ลำพูน งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : บริหารจัดการพนักงานภายในสาขาให้ทำงานตามนโยบายของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
01 ธ.ค. 2554 แม่บ้านโรงแรม บริษัท กัซซัน เลค ซิตี้ จำกัด ลำพูน งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : ทำความสะอาดภายในห้องพักและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
01 ธ.ค. 2554 เจ้าหน้าที่บัญชี (Accountant) บจก.เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) ลำพูน งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานด้านบัญชี (Accounting
01 ธ.ค. 2554 วิศวกร (Engineer) แผนก Mold บจก.เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) ลำพูน งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : -การควบคุมการผลิต การควบคุมคุณภาพ

หน้า 1 2 ประกาศตำแหน่งงานใหม่
 
แนะนำ
งานโรงแรม งานท่องเที่ยว งานไกด์/มัคคุเทสก์ หางานภูเก็ต หางานกระบี่ งานประจำ งาน Part Time ฝึกงาน งานคอมพิวเตอร์ งานIT งานนักวิชาการ
แนะนำ
Phuket Eshop ร้านค้าออนไลน์ ราคาพิเศษเพื่อคนภูเก็ต