เครื่องมือค้นหาตำแหน่งงาน

คำค้น : ใช้คำวลี เช่น บัญชี ประเภทงาน :
ภาค
: สาขาอาชีพ :
จังหวัด : ลักษณะงาน :
ระดับการศึกษา :    

คืนค่าการค้นหา

ตำแหน่งงานว่าง


ต้องการดูรายละเอียดตำแหน่งงาน "คลิก" ที่ตำแหน่งงานได้เลยจ้า ประกาศตำแหน่งงานใหม่

  วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน บริษัท / องค์กร จังหวัด ลักษณะงาน อัตรา

18 ก.ย. 2559 รับเจ้าหน้าที่ ไม่จำกัดวุฒิ ไม่ต้องมีประสบการณ์ เส Hamony ระยอง งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : ประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ ต้อนรับผู้มาติดต่องานในออฟฟิศ ประสานงานทั่วไปในออฟฟิศ
01 ก.ย. 2559 รับผู้ช่วย ผู้ร่วมงาน ไม่จำกัดวุฒิไม่ต้องมีประสบกา harmony ระยอง งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : ประชาสัมพันธ์ ประสานงานในออฟฟิศ ต้อนรับแนะนำผู้มาติดต่องาน บริษัททำเกี่ยวกับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ
19 ธ.ค. 2554 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า บริษัท เอส.วี.เอส. แอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ระยอง งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - ควบคุมการเบิก-จ่าย สินค้า, วัสดุ, เครื่องมือ, ควบคุมปริมาณสินค้าและตรวจเช็คสภาพ - วางแผนควบคุม การนำเข้า จัดเก็บ เคลื่อนย้าย จ่ายออกของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป - ควบคุมการรับสินค้าพร้อมอุปกรณ์เข้าคลังพัสดุ พร้อมทั้งควบคุมการจ่ายสินค้าในงานบริกา...
16 ธ.ค. 2554 Sale Representative บริษัทร่วมเจริญกรุ๊ป ระยอง งานประจำ (Full time) -
26 พ.ย. 2554 พนักงานเก็บเงิน/เก็บเอกสาร/พนักงานธุรการ บริษัท ซัน แอคเค้าติ้งส์ แอนด์ คอนซัลแต้นส์ จำกัด ระยอง งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1. เก็บเอกสารลูกค้า 2. เก็บเงินจากลูกค้า 3. ติดต่อประกันสังคม 4. ติดต่อกรมสรรพากร 5. ติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจ 6. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด 7. ประสานงานกับลูกค้า
26 พ.ย. 2554 พนักงานบัญชี บริษัท ซัน แอคเค้าติ้งส์ แอนด์ คอนซัลแต้นส์ จำกัด ระยอง งานไม่ประจำ (Part time) 3
  รายละเอียดงาน : 1.คีย์รายงานภาษีซื้อ-ขาย ลงโปรแกรม Express 2.คีย์ค่าใช้จ่ายทั้งหมด ลงโปรแกรม Express 3. นำส่งภาษีกรมสรรพากร/นำส่งประกันสังคม 4. จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด 5. ประสานงานและติดต่อลูกค้า
26 พ.ย. 2554 พนักงานขาย/พนักงานการตลาด บริษัท ซัน แอคเค้าติ้งส์ แอนด์ คอนซัลแต้นส์ จำกัด ระยอง งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : Job Description : 1. ขายสินค้าอุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรม อีสเทิร์นซีบอร์ด 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
26 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม บริษัท ออนเนอร์ เทรนนิ่ง จำกัด ระยอง งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : วางแผนและประสานงานด้านฝึกอบรม จัดเตรียมการฝึกอบรม สรุปผลการฝึกอบรม
26 พ.ย. 2554 วิทยากร บริษัท ออนเนอร์ เทรนนิ่ง จำกัด ระยอง งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : บรรยายหลักสูตรด้านความปลอดภัย จัดทำสื่อการเรียนการสอน รับทั้ง Fulltime,Parttime
26 พ.ย. 2554 พนักงานทั่วไป Siam Steel Service Center Public Co., Ltd. ระยอง งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานด้านการผลิตในโรงงานตามที่ได้รับมอบหมาย
26 พ.ย. 2554 โฟร์แมน Siam Steel Service Center Public Co., Ltd. ระยอง งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : ควบคุมงานตามหน้างานต่างๆที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัตหน้าที่
26 พ.ย. 2554 พนักงานทั่วไปฝ่ายผลิต 10 อัตรา (โรงงานระยอง) Siam Steel Service Center Public Co., Ltd. ระยอง งานประจำ (Full time) -
26 พ.ย. 2554 พนักงานทั่วไปฝ่ายผลิต 10 อัตรา (โรงงานระยอง) Siam Steel Service Center Public Co., Ltd. ระยอง งานประจำ (Full time) -
26 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Siam Steel Service Center Public Co., Ltd. ระยอง งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : ดูแลงานในส่วนด้านความปลอดภัยของโรงงาน
26 พ.ย. 2554 ขับรถหกล้อ บริษัท ไทม์สตาร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ระยอง งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : -ขับรถหกล้อขนย้ายของ ในงานก่อสร้าง
26 พ.ย. 2554 ช่างไฟฟ้า บริษัท ไทม์สตาร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ระยอง งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ช่างไฟฟ้าเดินสายไฟ ต่อสายไฟ เข้าสายตู้ไฟ ซ่อมไฟฟ้า
26 พ.ย. 2554 ช่างก่อสร้าง บริษัท ไทม์สตาร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ระยอง งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
26 พ.ย. 2554 สถาปนิก เขียนแบบงานก่อสร้าง บริษัท ไทม์สตาร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ระยอง งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ทำงานที่ระยอง ใกล้นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
26 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค บริษัท ไทม์สตาร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ระยอง งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
26 พ.ย. 2554 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท โมเดิร์นโปร เอสเตท แอนด์ เซอร์วิส จำักัด ระยอง งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1. ออกแบบงาน สั่งงานติดตั้งและซ่อมบำรุงไฟฟ้าในโรงงาน 2. ประมาณราคางานติดตั้ง 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
26 พ.ย. 2554 วิศวกรไฟฟ้า บริษัท โมเดิร์นโปร เอสเตท แอนด์ เซอร์วิส จำักัด ระยอง งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1. ออกแบบงาน สั่งงานติดตั้งและซ่อมบำรุงไฟฟ้าในโรงงาน 2. ประมาณราคางานติดตั้ง 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
26 พ.ย. 2554 ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า บริษัท โมเดิร์นโปร เอสเตท แอนด์ เซอร์วิส จำักัด ระยอง งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : ติดตั้งและล้างแอร์ - ติดตั้งระบบไฟฟ้าและเครื่องมือวัด - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
26 พ.ย. 2554 ช่างแอร์ ช่างไฟฟ้า หัวหน้าช่างแอร์ บริษัท โมเดิร์นโปร เอสเตท แอนด์ เซอร์วิส จำักัด ระยอง งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1. ดูแลทีมช่างติดตั้งและซ่อมบำรุงแอร์บ้าน 2. วิเคราะห์และซ่อมบำรุงงานซ่อมแอร์ 3. ประมาณราคางานติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
26 พ.ย. 2554 วิศวกรโยธา บริษัท เดอะซีบอร์ดโฮลดิ้ง จำกัด ระยอง งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : งานก่อสร้างโรงพยาบาล,ก่อสร้างโรงแรม,คลับเฮ้าส์,ถนน ,งานสะพาน ,ฯลฯ ทำShop drawing งานอาคาร,งานถนน ทุกตำแหน่งต้องไปประจำที่ต่างประเทศ เช่น กัมพูชา,พม่า,ลาว,มาเลเซีย ,ออสเตเรีย ,ดูไบ ,ฯลฯ
26 พ.ย. 2554 พนักงานบัญชี บริษัท เดอะซีบอร์ดโฮลดิ้ง จำกัด ระยอง งานไม่ประจำ (Part time) 3
  รายละเอียดงาน : ดูแลด้านบัญชีบริษัท-งานก่อสร้าง ทั้งหมด สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีได้ดี
26 พ.ย. 2554 พนักงานสโตร์ บริษัท รถรุ่งเรือง (มุกดาหาร) จำกัด ระยอง งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - เบิก-จ่าย - จัดทำรายงาน, safety stock
26 พ.ย. 2554 ช่างยนต์ บริษัท รถรุ่งเรือง (มุกดาหาร) จำกัด ระยอง งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - ซ่อมบำรุงรถบัสของบริษัทให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้เสมอ โดยปฏิบัติงานตามแผนงานที่หัวหน้างานกำหนด เช่น เปลี่ยนถ่ายนำมันหล่อลื่นต่างๆ อัดจาระบี เปลี่ยนผ้าเบรค
26 พ.ย. 2554 พนักงานบุคคล บริษัท รถรุ่งเรือง (มุกดาหาร) จำกัด ระยอง งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ดูแลงานทางด้านงานบุคคล
26 พ.ย. 2554 Sales Assistant บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระยอง งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : Support Sales for Following 1. Quotation 2. In put order 3. Apply Credit Line 4. Chanking Order Status 5. Documentation 6. Stationary
26 พ.ย. 2554 ช่างเทคนิค บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระยอง งานประจำ (Full time) -
26 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่ Safety บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระยอง งานประจำ (Full time) -
26 พ.ย. 2554 Financial Officer บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระยอง งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานการชำระเงินลูกหนี้ต่างประเทศ
26 พ.ย. 2554 Financial Supervisor บริษัทไทยคูน เวิลด์ไวด์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระยอง งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : 1. ดูแลรับผิดชอบการชำระเงินด้านการค้าต่างประเทศ 2. ติดต่อธนาคาร 3. ควบคุมดูแลวงเงินสินเชื่อธนาคาร
24 พ.ย. 2554 ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ปริษัท พารากอน อินเตอร์แอดเวอร์ไทส์ซิ่ง จำกัด ระยอง งานประจำ (Full time) -
24 พ.ย. 2554 ธุรการ ปริษัท พารากอน อินเตอร์แอดเวอร์ไทส์ซิ่ง จำกัด ระยอง งานประจำ (Full time) -
24 พ.ย. 2554 ฝ่ายโปรโมชั่น ปริษัท พารากอน อินเตอร์แอดเวอร์ไทส์ซิ่ง จำกัด ระยอง งานประจำ (Full time) -
24 พ.ย. 2554 สโตร์ ปริษัท พารากอน อินเตอร์แอดเวอร์ไทส์ซิ่ง จำกัด ระยอง งานประจำ (Full time) -

หน้า 1 ประกาศตำแหน่งงานใหม่
 
แนะนำ
งานโรงแรม งานท่องเที่ยว งานไกด์/มัคคุเทสก์ หางานภูเก็ต หางานกระบี่ งานประจำ งาน Part Time ฝึกงาน งานคอมพิวเตอร์ งานIT งานนักวิชาการ
แนะนำ
Phuket Eshop ร้านค้าออนไลน์ ราคาพิเศษเพื่อคนภูเก็ต