เครื่องมือค้นหาตำแหน่งงาน

คำค้น : ใช้คำวลี เช่น บัญชี ประเภทงาน :
ภาค
: สาขาอาชีพ :
จังหวัด : ลักษณะงาน :
ระดับการศึกษา :    

คืนค่าการค้นหา

ตำแหน่งงานว่าง


ต้องการดูรายละเอียดตำแหน่งงาน "คลิก" ที่ตำแหน่งงานได้เลยจ้า ประกาศตำแหน่งงานใหม่

  วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน บริษัท / องค์กร จังหวัด ลักษณะงาน อัตรา

16 ก.ค. 2560 k.พิชัย.เปิดรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บ.กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี งานประจำ (Full time) 30
  รายละเอียดงาน : รับสมัครงานด่วน บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด. มหาชน. เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างธนาคารกรุงไทยและกลุ่มแอกซ่า ต้องการรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเพื่อขยายธุรกิจและ ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของบริษัท เช่น โครงก...
05 มี.ค. 2560 บริษัท CTG เปิดรับสมัครพนักงาน คีย์ข้อมูล ประสานงา centrica ปทุมธานี งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : 1.คีย์ข้อมูล 2.ประสานงาน 3.ประชาสัมพันธ์ 4.ประจำออฟฟิต
23 ส.ค. 2558 รับสมัครหัวหน้าฝ่ายช่าง/วิศวกร ที่บริษัท ซีเค สตีล บริษัท ซีเค สตีล เวิร์คส์ จำกัด ปทุมธานี งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : -รับสมัครงาน หัวหน้าฝ่ายช่าง/วิศวกร เงินเดือน 12,000-30,000 บาท - บริษัท ซีเค สตีล เวิร์คส์ จำกัด ก่อตั้ง ปี2517 (41ปี) ที่ตั้งโรงงาน รังสิต ประกอบธุรกิจ รับเหมางานเกี่ยวกับช่างกล /เครื่องกล เช่นติดตั้งเครื่องจักร ระบบท่อ และงานเหล็ก -วุฒิที่ต้อง...
16 ต.ค. 2557 PC ประจำบุญถาวร พัทยา บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด ปทุมธานี งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : เสนอขายสินค้าหลอดไฟ โคมไฟ ยี่ห้อโตชิบา จัดเรียงสินค้า จัดทำสต๊อกสินค้า อื่นๆตามมอบหมาย
16 ต.ค. 2557 PC ประจำโฮมโปรภูเก็ตถลาง บริษัท ไทยโตชิบาไลท์ติ้ง จำกัด ปทุมธานี งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : เสนอขายสินค้าหลอดไฟ โคมไฟ ของโตชิบา จัดเรียงสินค้า จัดทำสต๊อกสินค้า อื่นๆตามมอบหมาย
07 ส.ค. 2556 รับสมัครงาน ช่างแอร์ ผู้ช่วยช่างแอร์ พรชัยแอร์ จำกัด ปทุมธานี 3
  รายละเอียดงาน : ติดตั้งแอร์ ล้างแอร์ ซ่อมแอร์
06 ม.ค. 2555 พนักงานขาย บริษัท หยกไม้ขาว จำกัด ปทุมธานี งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : ขายสินค้าวัสดุก่อสร้าง
19 ธ.ค. 2554 วิศวกรรม บ.สลีวงศ์ เอ็นจิเนียร์ริ่ง จก ปทุมธานี งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : คุมงานระบบ ไฟฟ้า ประปา แอร์ และสุขาภิบาล สามารถอธิบาบแบบ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
22 พ.ย. 2554 วิศวกร ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปทุมธานี งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : 1.วางแผน ควบคุมและบริหารโครงการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 2.บริหารจัดการให้มีการจัดทำคู่มือระบบการปฏิบัติงานใหม่ ๆ ด้านการจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (Safety Management Manual) 3.กำกับดูแล ในการพัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบ วิธีการ มาตรการ ใน...
22 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปทุมธานี งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1. ดำเนินงานและอำนวยความสะดวกในการให้บริการงานด้านทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน สอดคล้องกับข้อบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติในการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะงาน/ข้อมูลที่เป็นความลับและเป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคลของบุคลากร จะต้องรักษาความลับแล...
22 พ.ย. 2554 วิศวกร (งานระบบคอมพิวเตอร์ ศูนย์MTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปทุมธานี งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1. วิเคราะห์และออกแบบสถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย ระดับศูนย์ฯ ที่มีอยู่ปัจจุบัน 2. ติดตั้ง ปรับปรุง บำรุงรักษาและเสถียรภาพของเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย รวมทั้งตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องแม่ข่ายและระบบเครือข่าย 3. เฝ้าระวัง ทดสอบและแก้ไขช่...
22 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปทุมธานี งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1. บันทึกบัญชีรายวันต่าง ๆ ในระบบ Software บัญชีสำเร็จรูป Microsoft AX 2. ปิดงบการเงิน วิเคราะห์งบการเงิน และจัดทำทะเบียนคุมและรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายตามระเบียบสำนักงาน และกฎหมายภาษีอากร 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้...
22 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ปทุมธานี งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1.ประสานงานกับพันธมิตรต่างประเทศ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อบริหารความสัมพันธ์ และ/หรือความร่วมมือระหว่างประเทศ 2.จัดกิจกรรม ร่วมกับพันธมิตรต่างประเทศ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) 3.พัฒนาฐานข้อมูลด้านต่าง...
19 พ.ย. 2554 วิศวกร QA บริษัท ทีทีซีน้ำดื่มสยาม จำกัด ปทุมธานี งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ทำการตรวจสอบและควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของน้ำทั้งด้านเคมี และจุลชีวะฯ,ควบคุมการตรวจสอบวัตถุดิบและการผลิตสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐาน
19 พ.ย. 2554 พนักงานขายน้ำดื่มสยามระหว่างประเท บริษัท ทีทีซีน้ำดื่มสยาม จำกัด ปทุมธานี งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ติดต่อขายสินค้าทั้งใน และต่างประเทศ
19 พ.ย. 2554 แม่บ้านประจำสำนักงาน บริษัท ทีทีซีน้ำดื่มสยาม จำกัด ปทุมธานี งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : ทำความสะอาดอาคารสถานที่
19 พ.ย. 2554 หัวหน้ารปภ./ผช.หัวหน้ารปภ. (อ.สามโคก จ.ปทุมธานี) บริษัท ทีทีซีน้ำดื่มสยาม จำกัด ปทุมธานี งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลความปลอดภัยในโรงงาน,ควบคุมด้านงานจราจร และอื่นที่ได้รับมอบหมาย
19 พ.ย. 2554 พนักงานขับรถส่งสินค้า (4ล้อ) บริษัท ทีทีซีน้ำดื่มสยาม จำกัด ปทุมธานี งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : 1. จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าตามกำหนด 2.เบิกบิลน้ำมันและบัตรเข้า ออกประจำวัน 3.ขับรถนำสินค้าเพื่อจัดส่งให้แก่ลูกค้าประจำวัน 4.ยกสินค้าเพื่อจัดส่งให้ลูกค้าประจำวัน 5.ทำความสะอาดรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 6.ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ให้อยู่ในส...
18 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่ธุรการ และฝ่ายต่างประเทศ 68 ซอย 44 รังสิต-นครนายก ปทุมธานี งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : -สื่อสาร เจรจาธุรกิจกับลูกค้าต่างประเทศ - บางเวลาที่ยังไม่มีลูกค้าเข้ามา ก็จะช่วยดูแลเอกสารต่างๆของบริษัทฯ
18 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทางเคมี ในห้องผลิต 68 ซอย 44 รังสิต-นครนายก ปทุมธานี งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ผสมสูตร ขึ้นงานผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (Skin Care) และผลิตภัณฑ์สปาในห้องผลิต
18 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในห้องบรรจุภัณฑ์ 1 ตำแหน่ง 68 ซอย 44 รังสิต-นครนายก ปทุมธานี งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - บรรจุเนื้อครีมลงใน Packaging - ติดสติ๊กเกอร์ข้างบรรจุภัณฑ์
18 พ.ย. 2554 Web Master ฝ่าย E-Commerce 68 ซอย 44 รังสิต-นครนายก ปทุมธานี งานประจำ (Full time) 1

หน้า 1 ประกาศตำแหน่งงานใหม่
 
แนะนำ
งานโรงแรม งานท่องเที่ยว งานไกด์/มัคคุเทสก์ หางานภูเก็ต หางานกระบี่ งานประจำ งาน Part Time ฝึกงาน งานคอมพิวเตอร์ งานIT งานนักวิชาการ
แนะนำ
Phuket Eshop ร้านค้าออนไลน์ ราคาพิเศษเพื่อคนภูเก็ต