เครื่องมือค้นหาตำแหน่งงาน

คำค้น : ใช้คำวลี เช่น บัญชี ประเภทงาน :
ภาค
: สาขาอาชีพ :
จังหวัด : ลักษณะงาน :
ระดับการศึกษา :    

คืนค่าการค้นหา

ตำแหน่งงานว่าง


ต้องการดูรายละเอียดตำแหน่งงาน "คลิก" ที่ตำแหน่งงานได้เลยจ้า ประกาศตำแหน่งงานใหม่

  วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน บริษัท / องค์กร จังหวัด ลักษณะงาน อัตรา

30 ก.ย. 2555 ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จันทบุรี งานประจำ (Full time) 1
30 ก.ย. 2555 RD Specialist(Packaging) บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จันทบุรี งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1) หาบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าใหม่ รวมถึงปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า 2) หาข้อมูลเกี่ยวกับขบวนการ วิธีการ และเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและดีที่สุดสำหรับ...
30 ก.ย. 2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จันทบุรี งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : บริหารงานขาย และติดต่อประสานงานขายสินค้าต่างประเทศ
30 ก.ย. 2555 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จันทบุรี งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - ปรับปรุงพัฒนาทรัพยากรทุกด้าน และดำเนินการให้เกิดความก้าวหน้าขึ้นในองค์กร - รับผิดชอบบริหารจัดการฝ่ายบริหารงานทั่วไปให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
30 ก.ย. 2555 QA/QC Manager บริษัท ซันไชน์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จันทบุรี งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมการทำงานในองค์กร
30 มิ.ย. 2555 พนักงานทำความสะอาดห้องพัก (Room Maid) ด่วนมาก !! ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยาใจบีชรีสอร์ท จันทบุรี งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ทำความสะอาดห้องพัก, ดูแลความเรียบร้อยของห้องพัก
30 มิ.ย. 2555 ช่างสำรวจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี จันทบุรี งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : สำรวจพื้นที่หน้างานของโครงการ เช่น ส่องระดับงานถนน หรือ งานฝาย
30 มิ.ย. 2555 พนักงานบัญชีโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี จันทบุรี งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : - ทำบัญชีรายจ่ายวัสดุทั้งหมดของโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนสิ้นสุดสัญญา - ปิดบัญชีรายจ่ายโครงการ - แยกประเภทรายจ่ายในโครงการ
30 มิ.ย. 2555 วิศวกรประจำโครงการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ศิริภัณฑ์ จันทบุรี จันทบุรี งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลงานก่อสร้างของโครงการ คือ งานถนน งานฝาย งาน คสล. ควบคุมวัสดุโครงการให้อยู่ในงบประมาณ คำนวณราคางานก่อสร้าง ถอดแบบงานในโครงการ ติดต่อประสานงานกับเจ้าของหน่วยงานในโครงการนั้นๆ
30 มิ.ย. 2555 Web Design&Web Programmer บริษัท ร้านค้าไทย ดอท คอม จำกัด จันทบุรี งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : เขียนเว็บตามลูกค้าสั่ง และ แก้ปัญหาตามที่ลูกค้าแจ้ง ดูแลเว็บไซต์ของบริษัท www.ร้านค้าไทย.com www.rankarthai.com www.rankathai.com และเขียนระบบ web app ตามที่บริษัทต้องการ วันทำงาน จ - ส 9.00 - 18.00 (หยุด วันนักขัตฤกษ์)
29 มิ.ย. 2555 บัญชี บริษัท จันทบุรี โกลบอล - เทรด จำกัด จันทบุรี งานประจำ (Full time) 1
29 มิ.ย. 2555 ธุรการ บริษัท จันทบุรี โกลบอล - เทรด จำกัด จันทบุรี งานประจำ (Full time) 1
29 มิ.ย. 2555 จัดซื้อวัตถุดิบ บริษัท จันทบุรี โกลบอล - เทรด จำกัด จันทบุรี งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1. จัดหาวัตถุดิบ, ผลไม้ 2. ตรวจสอบแปลงสวน 3. ตรวจสอบคุณภาพ
26 พ.ย. 2554 หัวหน้า line ผลิต ประจำที่โรงงานจันทบุรี บริษัท ซี อินเตอร์เนชั่นแนล โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด จันทบุรี งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : ควบคุมงานในลายการผลิต
26 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ บริษัท ซี อินเตอร์เนชั่นแนล โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด จันทบุรี งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : สามารถควบคุมคุณภาพหรือควบคุมขั้นตอนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ
25 พ.ย. 2554 พนักงานบริหารการเพาะปลูกและบำรุงรักษา กลุ่ม บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จำกัด จันทบุรี งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : จัดการการเพาะปลูกและบำรุงรักษาพืชผล แรงงาน ให้สำเร็จตามเป้าหมายพร้อมทั้งวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางที่จะส่งเสริมให้มีผลผลิตอย่างต่อเนื่อง
25 พ.ย. 2554 พนักงานขายประจำศูนย์ขลุง กลุ่ม บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จำกัด จันทบุรี งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานด้านการตลาด และงานขายผลิตภัณฑ์ของศูนย์บริการทุกๆผลิตภัณฑ์ ติดต่อประสานงาน เสนองานซ่อม และให้รายละเอียด เสนองานซ่อมกับลูกค้า บริการลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกความเบิกบานใจ และพึงพอใจในการบริการ ตลอดจนการติดตามกระบวนการซ่อมให้เป็นไป...
25 พ.ย. 2554 พนักงานตรวจสอบและบริการลูกค้า กลุ่ม บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จำกัด จันทบุรี งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ตรวจสอบความพร้อม สมบูรณ์ของต้นยาง/สวนยาง - ดูแลลูกค้า และ ต้นยางของลูกค้า - update แผนที่ พื้นที่ตั้งทั้งบ้านและสวนของลูกค้า - ให้บริการออกเก็บเงินลูกค้า - บริหารและเก็บข้อมูล
25 พ.ย. 2554 พนักงานขับรถ 6 ล้อ ด่วนมาก!! กลุ่ม บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จำกัด จันทบุรี งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ขับรถ 6ล้อ หรือ 10 ล้อ ขนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
25 พ.ย. 2554 พนักงานล้างอัดฉีด กลุ่ม บริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ จำกัด จันทบุรี งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : ล้างอัดฉีดของบริษัท ประชากิจมอเตอร์เซลส์ สำนักงานใหญ่จันทบุรี และ ชลบุรี
19 พ.ย. 2554 ช่างซ่อมทีวีสี, เครื่องเสียง ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบุรี ที.วี.คลีนิค จันทบุรี งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : ซ่อมโทรทัศน์ จอ LCD, Plasma, เครื่องเสียงทั่วไป
19 พ.ย. 2554 แม่บ้าน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบุรี ที.วี.คลีนิค จันทบุรี งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ทำความสะอาด
19 พ.ย. 2554 พนักงานขับรถส่งของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบุรี ที.วี.คลีนิค จันทบุรี งานประจำ (Full time) -
  รายละเอียดงาน : ขับรถส่งของ
19 พ.ย. 2554 Graphic Design ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบุรี ที.วี.คลีนิค จันทบุรี งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ออกแบบสิ่งพิมพ์, ป้ายโฆษณา, เอกสารแนะนำสินค้า
19 พ.ย. 2554 นักศึกษาฝึกงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด จันทบุรี ที.วี.คลีนิค จันทบุรี ฝึกงาน (Co-op / Intern) 4
  รายละเอียดงาน : ทำงานเป็นผู้ช่วยพนักงานบัญชี จัดทำ รวบรวมเอกสารขั้นต้น บันทึกบัญชี ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

หน้า 1 ประกาศตำแหน่งงานใหม่
 
แนะนำ
งานโรงแรม งานท่องเที่ยว งานไกด์/มัคคุเทสก์ หางานภูเก็ต หางานกระบี่ งานประจำ งาน Part Time ฝึกงาน งานคอมพิวเตอร์ งานIT งานนักวิชาการ
แนะนำ
Phuket Eshop ร้านค้าออนไลน์ ราคาพิเศษเพื่อคนภูเก็ต