เครื่องมือค้นหาตำแหน่งงาน

คำค้น : ใช้คำวลี เช่น บัญชี ประเภทงาน :
ภาค
: สาขาอาชีพ :
จังหวัด : ลักษณะงาน :
ระดับการศึกษา :    

คืนค่าการค้นหา

ตำแหน่งงานว่าง


ต้องการดูรายละเอียดตำแหน่งงาน "คลิก" ที่ตำแหน่งงานได้เลยจ้า ประกาศตำแหน่งงานใหม่

  วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน บริษัท / องค์กร จังหวัด ลักษณะงาน อัตรา

25 เม.ย. 2561 รับบุคลากรประจำออฟฟิศ S.B.G Group กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : **เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป - คัดสรรบุคคลากรเข้าประจำออฟฟิศ - แจ้งนัดสัมภาษณ์งาน และติดตามคนที่มาสัมภาษณ์งานกับทางบริษัท - ปฏิบัติงานประสานงานทั่วไป - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย **เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารร...
25 เม.ย. 2561 รับบุคลากรประจำออฟฟิศ S.B.G Group กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : **เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป - คัดสรรบุคคลากรเข้าประจำออฟฟิศ - แจ้งนัดสัมภาษณ์งาน และติดตามคนที่มาสัมภาษณ์งานกับทางบริษัท - ปฏิบัติงานประสานงานทั่วไป - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย **เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารร...
25 เม.ย. 2561 รับบุคลากรประจำออฟฟิศ S.B.G Group กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : **เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป - คัดสรรบุคคลากรเข้าประจำออฟฟิศ - แจ้งนัดสัมภาษณ์งาน และติดตามคนที่มาสัมภาษณ์งานกับทางบริษัท - ปฏิบัติงานประสานงานทั่วไป - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย **เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารร...
25 เม.ย. 2561 รับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ S.B.G group กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : **เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป - คัดสรรบุคคลากรเข้าประจำออฟฟิศ - แจ้งนัดสัมภาษณ์งาน และติดตามคนที่มาสัมภาษณ์งานกับทางบริษัท - ปฏิบัติงานประสานงานทั่วไป - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย **เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารร...
25 เม.ย. 2561 รับบุคลากรประจำออฟฟิศ S.B.G Group กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : **เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป - คัดสรรบุคคลากรเข้าประจำออฟฟิศ - แจ้งนัดสัมภาษณ์งาน และติดตามคนที่มาสัมภาษณ์งานกับทางบริษัท - ปฏิบัติงานประสานงานทั่วไป - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย **เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารร...
25 เม.ย. 2561 เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต วฒิ ม.3 ขึ้นไป S.B.G GROUP กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 15
  รายละเอียดงาน : 1.เจ้าหน้าที่ต้อนรับ : ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อทางบริษัท 2.จ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ : กระจายข่าวสารของทางบริษัท 3.โอเปอร์เรเตอร์ : ให้ขอมูลผ่านทางโทรศัพท์
25 เม.ย. 2561 ต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์/โอเปอรเรเตอร์ S.B.G Group กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : **เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป - คัดสรรบุคคลากรเข้าประจำออฟฟิศ - แจ้งนัดสัมภาษณ์งาน และติดตามคนที่มาสัมภาษณ์งานกับทางบริษัท - ปฏิบัติงานประสานงานทั่วไป - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย **เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารร...
25 เม.ย. 2561 หางานpart-time /full time ประจำออฟฟิศ วุฒิม3 ขึ้นไ S.B.G. GROUB กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 25
  รายละเอียดงาน : 1)เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - แนะนำและให้ข้อมูลบริษัทกับผู้ที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดต่างๆของบริษัท - ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 2)เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป - คัดสรรบุคลากรเข้าประจำออฟฟิศ - แจ้งนัดสั...
25 เม.ย. 2561 ว่างงาน รีบเลย!! รับบุคลากรประจำออฟฟิศ วุฒิม.3 S.B.G. GROUB กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 20
  รายละเอียดงาน : 1)เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - แนะนำและให้ข้อมูลบริษัทกับผู้ที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดต่างๆของบริษัท - ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 2)เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป - คัดสรรบุคลากรเข้าประจำออฟฟิศ - แจ้งนัดสั...
25 เม.ย. 2561 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ SBG GROUP กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : บริษัท/องค์กร : s.b.g รายละเอียด : บริษัท s.b.g เปิดรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศจำนวนมาก เนื่องจากบริษัท กำลังขยายสาขาใหม่ เปิดรับในส่วนของ • เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป - คัดสรรบุคคลากรเข้าประจำออฟฟิต - แจ้งนัดสัมภาษณ์งาน และติดตาม...
25 เม.ย. 2561 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ S.B.G COMPANY กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : บริษัท/องค์กร : s.b.g รายละเอียด : บริษัท s.b.g เปิดรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศจำนวนมาก เนื่องจากบริษัท กำลังขยายสาขาใหม่ เปิดรับในส่วนของ • เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป - คัดสรรบุคคลากรเข้าประจำออฟฟิต - แจ้งนัดสัมภาษณ์งาน และติดตาม...
25 เม.ย. 2561 เปิดรับบุคคลากรประจำออฟฟิศด่วน วุฒิ ม.3 ม.6 (หยุดเ S.B.G.GROUP กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : **เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป - คัดสรรบุคคลากรเข้าประจำออฟฟิศ - แจ้งนัดสัมภาษณ์งาน และติดตามคนที่มาสัมภาษณ์งานกับทางบริษัท - ปฏิบัติงานประสานงานทั่วไป - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย **เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารร...
25 เม.ย. 2561 รับเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ Part Time เเละ Full Time S.B.G.Group กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 12
  รายละเอียดงาน : **เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป - คัดสรรบุคคลากรเข้าประจำออฟฟิศ - แจ้งนัดสัมภาษณ์งาน และติดตามคนที่มาสัมภาษณ์งานกับทางบริษัท - ปฏิบัติงานประสานงานทั่วไป - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย **เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารร...
25 เม.ย. 2561 เปิดรับบุคลากรออฟฟิศ วุฒิม.3/ม.6ขึ้นไป หยุดเสาร์-อ SBG. กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : บริษัท เอสบีจีกรุ๊ป ***รับสมัคร.!!บุคลากรอยู่ประจำออฟฟิศ สุทธิสาร*** **หยุดเสาร์-อาทิตย์ นักขัตฤกษ์และเทศกาล ** เปิดรับ3ตำแหน่งงาน -ฝ่ายต้อนรับ ต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท -ฝ่ายประชาสัมพันธ์ แนะนำและให้ข้อมูลกับผู้ที่เข้ามาติดต่อบริษัท...
25 เม.ย. 2561 เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิศ แถวสุทธิสาร SBG group กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 9
  รายละเอียดงาน : เจ้าหน้าที่ต้อนรับ : ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อทางบริษัท เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ : กระจายข่าวสารทางบริษัท เจ้าหน้าที่โอเปอร์เรเตอร์ : ให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์
25 เม.ย. 2561 รับบุคลากรประจำออฟฟิศ แถวสุทธิสาร S.B.G GROUP กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : 1. เจ้าหน้าที่ต้อนรับ : ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อกับทางบริษัท 2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ : กระจายข่าวสารของทางบริษัท 3. เจ้าหน้าที่โอเปอร์เรเตอร์ : ให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์
25 เม.ย. 2561 รับบุคคลากรเพื่อเข้าทำงานออฟฟิศ S.B.G กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : บริษัทของเราทำธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้า-ส่งออกสินค้า ผลิตภัณฑ์ และยังทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์
25 เม.ย. 2561 เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิศ วุฒิ ป.6 ขึ้นไป SBG Group กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 15
  รายละเอียดงาน : - เจ้าหน้าที่ต้อนรับ : ต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ : แนะนำและให้ข้อมูลบริษัทกับผู้ที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท - เจ้าหน้าที่คอนเฟิร์ม/Operater : รับโทรศัพท์ให้ข้อมูลกับคนที่โทรมาติดต่อกับบริษัท
25 เม.ย. 2561 เปิดรับบุคคลากรประจำออฟฟิศ แถวสุธิสาร ดินแดง ใกล้ม SBG GROUP กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 15
  รายละเอียดงาน : ตำแหน่งที่เปิดรับ - เจ้าหน้าที่ต้อนรับ : ต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ แนะนำและให้ข้อมูลบริษัทกับผู้ที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท - เจ้าหน้าที่คอนเฟิร์ม/Operater : รับโทรศัพท์ให้ข้อมูลกับคนที่โทรมาติดต่อกับบริษัท
25 เม.ย. 2561 เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต แถวสุทธิสาร ดินแดง รัชดา SBG Group กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 7
  รายละเอียดงาน : เจ้าหน้าที่ต้อนรับ: ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อกับทางบริษัท เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์: กระจายข่าวสารของทางบริษัท เจ้าหน้าที่โอเปอร์เรเตอร์: ให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์
25 เม.ย. 2561 ..เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิศ ถนนสุทธิสาร S.B.G. group กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : เจ้าหน้าที่ต้อนรับ: ต้อนรับผู้มาติดต่อกับบริษิท เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์: กระจายข่าวสารของบริษัท เจ้าหน้าที่โอเปอร์เรเตอร์: ให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพ
25 เม.ย. 2561 เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต หยุดเสาร์-อาทิตย์ สวัสดิ S.B.G Group กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 13
  รายละเอียดงาน : เจ้าหน้าที่ต้อนรับ : ทำหน้าที่ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อกับทางบริษัท เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ : ทำหน้าที่กระจายข่าวสารของบริษัท เจ้าหน้าที่โอเปอร์เรเตอร์ : ทำหน้าที่รับโทรศัพท์และให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์
25 เม.ย. 2561 เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต วฒิ ม.3 ขึ้นไป S.B.G GROUP กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 15
  รายละเอียดงาน : 1.เจ้าหน้าที่ต้อนรับ : ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อทางบริษัท 2.จ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ : กระจายข่าวสารของทางบริษัท 3.โอเปอร์เรเตอร์ : ให้ขอมูลผ่านทางโทรศัพท์
25 เม.ย. 2561 เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต วุฒิ ม.3 ขึ้นไป S.B.G. Group กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : 1. เจ้าหน้าที่ต้อนรับ : ต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท 2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ : การกระจายข่าวสารของทางบริษัท 3. เจ้าหน้าที่โอเปอร์เรเตอร์ : ให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ของบริษัท
25 เม.ย. 2561 เปิดรับบุคคลากรประจำออฟฟิต มีวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ SBG GROUP กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 10 คน
  รายละเอียดงาน : 1.เจ้าหน้าที่ตอนรับ : ตอนรับผู้ที่มาติดต่อกับบริษัท 2.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ : กระจายข่าวสารของทางบริษัท 3.โอเปอร์เรเตอร์ : ให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์
25 เม.ย. 2561 เปิดรับบุคคลากรประจำออฟฟิต ย่านสุทธิสาร S.B.G group กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 15
  รายละเอียดงาน : เจ้าหน้าที่ต้อนรับ : ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อกับทางบริษัท เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ : กระจายข่าวสารของบริษัท เจ้าหน้าที่โอเปอร์เรเตอร์ : ให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์
25 เม.ย. 2561 รับบุคลากรประจำออฟฟิศ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป ด่วน!!! S.B.G. All Time กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : เปิดรับเจ้าหน้าที่ : Full Time / Part Time รับตั้งแต่วุฒิ ม.3,ม.6,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี <<เรายินดีรับผู้จบ กศน. รวมถึง นักศึกษาฝึกงาน และ ผู้ว่างงาน ตกงาน>> ประจำออฟฟิศ สุทธิสาร-วิภาวดี จตุจักร-บางซื่อ ดินแดง-ห้วยขวาง เจ้าหน้าที่ต้อนรับ, เจ้าหน้า...
25 เม.ย. 2561 รับบุคลากรประจำออฟฟิศ วุฒิม.3ขึ้นไปหยุดเสาร์-อาทิ Y.I.C กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : บริษัท/องค์กร : Y.I.C รายละเอียด : บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ด้านความสวยความงามเพื่อสุขภาพ เปิดเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิต ✔ไม่ใช่งานขาย✔ไม่ต้องทำยอด ****สัมภาษณ์ทราบผลทันที**** ✔พร้อมสัมภาษณ์เริ่มงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจ...
25 เม.ย. 2561 รับบุคลากรประจำออฟฟิศวุฒิม.3 S.B.G Group กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : **เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป - คัดสรรบุคคลากรเข้าประจำออฟฟิศ - แจ้งนัดสัมภาษณ์งาน และติดตามคนที่มาสัมภาษณ์งานกับทางบริษัท - ปฏิบัติงานประสานงานทั่วไป - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย **เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารร...
25 เม.ย. 2561 พนักงานประจำสำนักงาน เขตมีนบุรี 10อัตรา รายได้ดี ห ดี เมเนเจอร์ กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : ทำงานคีย์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ ประสานงานภายในบริษัท สถานที่ทำงาน ทำงานในออฟฟิศ สาขามีนบุรี วันเวลาทำงาน ทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.00-18.00 วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์ รายได้/สวัสดิการ เฉลี่ยวันล่ะ 300-600 บาท ...
25 เม.ย. 2561 พนักงานคีย์ข้อมูล วุฒิ ม.3-ม.6 หยุด เสาร์-อาทิตย์ D.manager กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : ทำงานคีย์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ ประสานงานภายในบริษัท สถานที่ทำงาน ทำงานในออฟฟิศ สาขามีนบุรี วันเวลาทำงาน ทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.00-18.00 วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์ รายได้/สวัสดิการ เฉลี่ยวันล่ะ 300-600 บาท ...
25 เม.ย. 2561 รับบุคคลากรประจำออฟฟิศ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป หยุด เสาร์ S.B.G Group กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : - เจ้าหน้าที่ต้อนรับ : ต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ : แนะนำและให้ข้อมูลบริษัทกับผู้ที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท - เจ้าหน้าที่คอนเฟิร์ม/Operater : รับโทรศัพท์ให้ข้อมูลกับคนที่โทรมาติดต่อกับบริษัท -การตลาด/การขาย : กับกา...
25 เม.ย. 2561 พนักงานประจำออฟฟิศ สาขามีนบุรี วุฒิ ม.3-ม.6 หยุด เ บริษัท D I Y กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : ทำงานคีย์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ ประสานงานภายในบริษัท สถานที่ทำงาน ทำงานในออฟฟิศ สาขามีนบุรี วันเวลาทำงาน ทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.00-18.00 วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์ รายได้/สวัสดิการ เฉลี่ยวันล่ะ 300-600 บาท ...
25 เม.ย. 2561 เปิดรับบุคลากรประจำออฟฟิต หยุด เสาร์-อาทิตย์ S.B.G GROUP กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : **เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป - คัดสรรบุคคลากรเข้าประจำออฟฟิศ - แจ้งนัดสัมภาษณ์งาน และติดตามคนที่มาสัมภาษณ์งานกับทางบริษัท - ปฏิบัติงานประสานงานทั่วไป - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย **เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสา...
25 เม.ย. 2561 พนักงานประจำสำนักงาน เขต มีนบุรี 10 อัตรา รายได้ดี D media กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : ทำงานคีย์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ ประสานงานภายในบริษัท สถานที่ทำงาน ทำงานในออฟฟิศ สาขามีนบุรี วันเวลาทำงาน ทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.00-18.00 วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์ รายได้/สวัสดิการ เฉลี่ยวันล่ะ 300-600 บาท ...
25 เม.ย. 2561 พนักงานคีย์ข้อมูล วุฒิ ม.3-ม.6 สาขามีนบุรี ดี มีเดีย กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : ทำงานคีย์ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ประชาสัมพันธ์ ประสานงานภายในบริษัท สถานที่ทำงาน ทำงานในออฟฟิศ สาขามีนบุรี วันเวลาทำงาน ทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.00-18.00 วันหยุด เสาร์-อาทิตย์ และ นักขัตฤกษ์ รายได้/สวัสดิการ เฉลี่ยวันล่ะ 300-600 บาท ...
25 เม.ย. 2561 ต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ โอเปอร์เรเตอร์ S.B.G. group กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : ***เปิดรับตำแหน่ง*** - เจ้าหน้าที่ต้อนรับ : ต้อนรับผู้ที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ : แนะนำและให้ข้อมูลบริษัทกับผู้ที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท - เจ้าหน้าที่คอนเฟิร์ม/Operater : รับโทรศัพท์ให้ข้อมูลกับคนที่โทรมาติดต่อกับบริษัท -...
25 เม.ย. 2561 ต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์/โอเปอร์เรเตอร์ S.B.G Group กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : ด่วน!!!! บริษัท S.B.G. เปิดรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศจำนวนมาก เนื่องจากบริษัท กำลังจะขยายสาขา ตอนนี้เปิดรับแผนก 1. เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป - คัดสรรบุคคลากรเข้าประจำออฟฟิต - แจ้งนัดสัมภาษณ์งาน และติดตามคนที่มาสัมภาษณ์งานกับทางบริษัท - ...
25 เม.ย. 2561 ***รับด่วนพนักงานประจำออฟฟิศ S.B.G. GROUB กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 25
  รายละเอียดงาน : 1)เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ - แนะนำและให้ข้อมูลบริษัทกับผู้ที่เข้ามาติดต่อกับบริษัท - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร รายละเอียดต่างๆของบริษัท - ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 2)เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป - คัดสรรบุคลากรเข้าประจำออฟฟิศ - แจ้งนัดสั...
25 เม.ย. 2561 ต้อนรับ/ประชาสัมพันธ์/โอเปอร์เรเตอร์ S.B.G Group กรุงเทพมหานคร งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : ด่วน!!!! บริษัท S.B.G. เปิดรับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศจำนวนมาก เนื่องจากบริษัท กำลังจะขยายสาขา ตอนนี้เปิดรับแผนก 1. เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป - คัดสรรบุคคลากรเข้าประจำออฟฟิต - แจ้งนัดสัมภาษณ์งาน และติดตามคนที่มาสัมภาษณ์งานกับทางบริษัท - ...

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 128 ประกาศตำแหน่งงานใหม่
 
แนะนำ
งานโรงแรม งานท่องเที่ยว งานไกด์/มัคคุเทสก์ หางานภูเก็ต หางานกระบี่ งานประจำ งาน Part Time ฝึกงาน งานคอมพิวเตอร์ งานIT งานนักวิชาการ
แนะนำ
หางาน
Phuket Eshop ร้านค้าออนไลน์ ราคาพิเศษเพื่อคนภูเก็ต
อัตาค่าบิรการและโฆษณา