เครื่องมือค้นหาตำแหน่งงาน

คำค้น : ใช้คำวลี เช่น บัญชี ประเภทงาน :
ภาค
: สาขาอาชีพ :
จังหวัด : ลักษณะงาน :
ระดับการศึกษา :    

คืนค่าการค้นหา

ตำแหน่งงานว่าง


ต้องการดูรายละเอียดตำแหน่งงาน "คลิก" ที่ตำแหน่งงานได้เลยจ้า ประกาศตำแหน่งงานใหม่

  วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน บริษัท / องค์กร จังหวัด ลักษณะงาน อัตรา
04 ต.ค. 2560 tset บริษัท ภูเก็ตเน็กซ์ จำกัด ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : test
10 พ.ย. 2558 พนักงานทำความสะอาด ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยทั่วไปประจำสำนักงานศูนย์ฯ ห้องสัมมนา และแฟลตอาจารย์ - ดูแลให้บริการผู้มาใช้งานห้องสัมมนาและห้องประชุม - หากมีความขยันและใฝ่รู้จะสนับสนุนให้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือ ให้มีโอกาสฝึกอาชีพอื่นๆ ทำงานจันทร์-ศุก...
10 พ.ย. 2558 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 2. บริหารจัดการสถานที่ ห้องประชุม สำนักงาน อุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3. ร่างเอกสาร บันทึกข้อความ หนังสือราชการ โครงการ และทำระเบียนเอกสารเข้าออก จัดทำเอกสาร ...
10 พ.ย. 2558 นักบริหารโครงการนวัตกรรม ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : - การจัดโครงการส่งเสริมนวัตกรรมและ Start-up - การสอน/การวิจัยเชิงนวัตกรรม
29 เม.ย. 2558 นักพัฒนาธุรกิจ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : 1. ให้คำแนะนำในการประกอบธุรกิจแก่ผู้สนใจเริ่มต้นประกอบธุรกิจที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่จากฐานงานวิจัยและเทคโนโลยี 2. ให้คำปรึกษาช่วยผู้ประกอบการจัดทำแผนธุรกิจ และเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจแก่ผู้ประกอบการใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเป...
09 ม.ค. 2558 นักออกแบบกราฟิค 1 อัตรา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1. ดูแลและรับผิดชอบการจัดทำสื่อทางการตลาดให้กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ ได้แก่ • ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และประสานงานจัดหาโรงพิมพ์ Leaflet, Brochure, Banner, จัดหน้าหนังสือ, บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ • ออกแบบจ...
09 ม.ค. 2558 นักบัญชี ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : นักบัญชี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน (กรณีเป็นผู้สอบบัญชีอนุญาต (CPA) อัตราเงินเดือน 20,000 บาท) ภาระงาน 1. วางระบบและจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ให้กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ 2. การเบิกจ่ายเงิน 3. ทำร...
15 ก.ย. 2557 นักวิเคราะห์ระบบและโปรแกรมเมอร์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : โครงการวิจัยคลาวด์ซอฟต์แวร์เพื่อการจัดการธุรกิจสปา โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสมาคมธุรกิจสปาภูเก็ต รับสมัครนักวิเคราะห์ระบบและโปรแกรมเมอร์ 2 อัตรา เพื่อทำงานในโครงการวิัจัย เป็นระยะเวลา 1 ปี และเมื่อวิจัยเสร็จสิ้น จะจัดตั้งเป็นองค์กรนิติบุคคลด...
03 ก.ค. 2557 เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน (กรณีเพิ่งจบการศึกษา กรุณาระบุอัตราเงินเดือน 13,000 บาท หาก จะปรับเป็น 15,000 บาท เมื่อผ่านการทดลองงาน 3 เดือน) ภาระงาน 1. วางแผนการตลาดออนไลน์ให้กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและผู้ประก...
08 ม.ค. 2557 เจ้าหน้าที่บริการเทคโนโลยี 1 อัตรา ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ภาระงานเจ้าหน้าที่บริการเทคโนโลยี 1. ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆภายในศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ (เครื่องมือและอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพริ้นเตอร์ โทรสาร โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องบรรจุปิดผนึกสินค้...

23 ต.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ บริษัท PROJECT หาดใหญ่ สงขลา งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : #### บริษัท PROJECT หาดใหญ่ #### เปิดรับบุคลากร !!!!! - เจ้าหน้าที่ฝ่ายต้อนรับ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ - เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานทั่วไป - เจ้าหน้าที่ฝ่ายโอเปอเรเตอร์ (งานหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันสำคัญต่างๆ) (ทำงาน จันทร์...
19 ต.ค. 2560 โอเปอเรเตอร์ บริษัท Project Yio 4.0 จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : -รับสาย/โทรประสานงานตอบข้อซักถาม และให้ข้อมูลเบื้องต้นกับบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับบริษัท -ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ -ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
04 ต.ค. 2560 Assistant Office Administrator JAND GROUP CO.,LTD ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : Assistant Office Administrator
02 ต.ค. 2560 Tour Operations พนักงานขายหน้าร้าน ประจำสาขาจังหวั smart World Travel Agent Co.,Ltd. ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ตำแหน่ง : Tour Operations พนักงานขายหน้าร้าน ประจำสาขาจังหวัดภูเก็ต Smart World Travel Agent Co., Ltd. รายละเอียดของงาน - ขายทัวร์ แพ็คเกจในประเทศและทัวร์ต่างประเทศ - สามารถจัดทำแพ็คเกจการขาย - มีไหวพริบในการพรีเซ้นท์รายการทัวร์ได้อย่างชัดเ...
26 ก.ย. 2560 ฝ่ายบุคคล บริษัท พัชทรี ทัวร์ กรุ๊ป จำกัด ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : จัดทำเงินเดือน ตรวจเช็คทะเบียนรถ+เรือนำเที่ยว บริหารการจัดการบุคคลได้
22 ก.ย. 2560 พนักงานขับรถ Limousine Phuket ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : รับสมัครพนักงานขับรถเก๋ง มีใบขับขี่รถสาธารณะ รู้จักเส้นทางในภูเก็ต อ่านชื่อโรงแรมเป็นภาษาอังกฤษได้บ้าง เพศชาย มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 หรือใบขับขี่สาธารณะ -รู้จักเส้นทาง เเละ โรงเเรม ในจังหวัดภูเก็ต -สามารถทำงานเป็นทีม เข้ากับผู้อื่นได้ดี -มีท...
18 ก.ย. 2560 รับสมัครพนักงานขายสมาร์ทโฟนยี่ห้อดัง ประจำประจำShop ภาคใต้ สุราษฎร์ธานี งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน :
10 ก.ย. 2560 เจ้าหน้าที่ประจำบูธ ด่วนมาก Apex Medical Center ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ทำงานประจำบูธที่เซ็นทรัล ภูเก็ต ปรชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการของ Apex มีเป้าหมายในการหาลูกค้าใหม่ๆ ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย
21 ส.ค. 2560 รับสมัครฟรีแลนซ์ ตัดชุด แก้ชุด ซ่อมชุดแต่งงาน โมเดิร์น เวดดิ้ง ภูเก็ต ภูเก็ต งานไม่ประจำ (Part time) 10
  รายละเอียดงาน : รับสมัครฟรีแลนซ์ ตัดชุด แก้ชุด ซ่อมชุดแต่งงาน มารับงานไปทำที่บ้านได้หรือจะมาทำที่ร้านก็ได้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line @ ตามลิงค์ https://goo.gl/xE1yj5 ลักษณะงาน 1. แก้ชุดเย็บชุดแต่งงานได้ 2.ดัดแปลงตกแต่งชุดแต่งงานได้ 3....
07 ส.ค. 2560 ผู้ช่วยบัญชี และการเงิน บริษัท ภูเขา แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ผู้ช่วยบัญชี และการเงิน คุณสมบัติ: • ระดับการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี สาขาบัญชี • เพศ : หญิงหรือชาย • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี (Microsoft Word, Excel, Internet Research, & E-mail) • มีความรับผิดชอบ • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
03 ส.ค. 2560 Tour Operation Cristal vacation online ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : -ขาย ทัวร์ โรงแรม รถรับส่ง และ จองตั๋วเครื่องบินได้ -ดูแลลูกค้านอกสถานที่ (บางกรณี)
27 ก.ค. 2560 Reservation officer (พนักงานจองทัวร์) บริษัท เอเลเฟนท์ ฮิลส์ จำกัด ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
19 ก.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ PROJECT หาดใหญ่ สงขลา งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 10.30 - 17.00 หยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันสำคัญต่างๆ
18 ก.ค. 2560 spa therapist Thara Spa ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 4
  รายละเอียดงาน : ให้บริการนวดและทำสปา
17 ก.ค. 2560 Restaurant Captian ThaiLife Homestay Resort and Spa ( บริษัทหมู่บ้านวิถีไทย จำกัด) พังงา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : กรุณาส่ง cv และเบอร์โทรศํพท์ติดต่อกลับ เข้ามาที่ e-mail: maneerat@thailifehomestay.com เพื่อพิจารณาเบื้องต้น
01 ก.ค. 2560 รับสมัครผู้ช่วยเภสัชกร ทำงานที่เกาะพะงัน 1 ตำแหน่ง Center pharmacy สุราษฎร์ธานี งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : รับสมัครผู้ช่วยเภสัชกร ทำงานที่เกาะพะงัน 1 ตำแหน่ง **** พร้อมเริ่มงานวันที่ 1 สิงหาคม 2560 **** เงินเดือนเริ่มต้น 13,000-15,000 บาท ผ่านงานขึ้นเงินเดือนให้ ห้องพักฟรี น้ำ-ไฟ ฟรี ภายในห้องพัก มีฟูกนอน หมอน แอร์ ตู้เย็น ห้องน้ำ รับผิดชอบแต่ค่า...
22 มิ.ย. 2560 แม่บ้าน , พ่อบ้าน บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : ดูแลรักษาความสะอาด เรียบร้อย
21 มิ.ย. 2560 Reservation Officer Orchid Spa Patong ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : 1.จัดการเกี่ยวกับเอกสารต่าง 2.ตอบรับอีเมล บุ๊คกิ้งค์
20 มิ.ย. 2560 Guest service agent The Coral Executive Lounge ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 5
18 มิ.ย. 2560 ฺBartender / Female Bartender Sunset Walk - Phangan สุราษฎร์ธานี งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : จัดระเบียบสิ่งของ และทำความสะอาด บริเวณบารื ชงเครื่องดื่มตามที่ได้รับมอบหมาย
29 พ.ค. 2560 พนักงานขาย (โรงแรม) Mr.Paint Phuket ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : นำเสนอผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร และสีงานไม้ รักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มฐานลูกค้าใหม่
17 พ.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ BTZ.PROJECT หาดใหญ่ บริษัทศูนย์ประสานงานใจกลางภาคใต้ สงขลา งานไม่ประจำ (Part time) 4
  รายละเอียดงาน : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
27 เม.ย. 2560 Property Sales Executive Glad Enterprises Co., Ltd. (Phuket.Net) ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1. Helping our clients make their dream move 2. Determining our clients’ needs and propose solutions that suit them 3. Negotiating the best price and terms for our clients 4. Performing comparative market analysis to estimate property values
07 เม.ย. 2560 ธุรการบัญชี ภาวิณีค้าข้าวจำกัด ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ออกบิล ทำใบวางบิล ทำสต็อค ติดต่อกับลูกค้าโรงแรมทางโทรศัพท์
02 เม.ย. 2560 พนักงานขับรถตู้ Vacation Pro Travel & Tour ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ขับรถตู้
26 มี.ค. 2560 รับสมัครติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน ทุกวิชา ทุกระดับชั Tutor Ferry สุราษฎร์ธานี งานไม่ประจำ (Part time) 30
  รายละเอียดงาน : มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาดังต่อไปนี้ คณิตศาสตร์ Math Inter วิทยาศาสตร์ Science Inter ฟิสิกส์ ,เคมี ,ชีวะ ภาษาอังกฤษ ,ไทย ,ญี่ปุ่น ,จีน ,เกาหลี คอมพิวเตอร์ ,อินเตอร์เน็ต กราฟฟิก ดีไซน์ ,เว็บดีไซน์ ,MS Ofiice ดนตรี ทุกชนิด กีฬา ทุกประเภท ...
23 มี.ค. 2560 พนักงานบริการฉีดพ่นแมลง P.S.C. Pest Management Co.,Ltd. ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : 1. พนักงานบริการฉีดพ่นแมลงในโรงแรม ออฟฟิศ บ้านพักอาศัย 2. จะมีการปรับเงินเดือนทุกๆ 3-6 เดือน พิจารณาจากประสิทธิภาพในการทำงาน
23 มี.ค. 2560 Night GSA. ด่วน Mazi Design Hotel by Kalima ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : หน้าที่หลักๆก็คือ Check-in, Check-Out คอยให้ความช่วยเหลือแขกด้านต่างๆ ให้ข้อมูลข่าวสาร รับโทรศัพท์ บางครั้งต้องไปส่งแขกที่ห้องหลังจากที่ check-in แล้ว และอื่นๆ
16 มี.ค. 2560 Sale Representative (TH)(Eng) ประจำสาขาภูเก็ต ด่วน บริษัท ไอ-โฮมไทยพร็อพเพอร์ติ้ จำกัด ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : เป็นผู้แทนบริษัทออกพบลูกค้าเพื่อเสนอ อสังหาริมทรัพย์เช่า-ขาย ประเภท บ้านพร้อมที่ดิน ที่ดินเปล่า คอนโด หอพัก โรงแรม รีสอร์ท โรงงาน โกดังและอื่นๆ ในเขตจังหวัดภูเก็ต ให้กับลูกค้าชาวไทย-ชาวต่างประเทศ
11 มี.ค. 2560 ช่างซ่อมบำรุงอาคาร iRest Hotels กระบี่ งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : 1. ดูแลงานระบบโครงการทั้งหมด(น้ำ,ไฟ, แอร์) 2. ดูแลงานซ่อมปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าและอื่นๆ 3.ประสานงานและติดตามผลงานตามที่มอบหมายไว้
10 มี.ค. 2560 Reception Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd พังงา งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบ • รับแลกเปลี่ยนเงินตรา • เช็คเอาท์ลูกค้า • ประสานงานตรวจสอบค่าใช้จ่ายต่างๆที่ลูกค้าเข้าพัก • บันทึกข้อมูลการใช้จ่ายต่างๆ
10 มี.ค. 2560 วิศวกรงานระบบ Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd พังงา งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : รายละเอียดงาน - ควบคุมผู้รับเหมา ดูแลงานด้านระบบสุขาภิบาล ประปา ไฟฟ้า และสาธารณูปโภค - จัดทำใบขอสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ อาทิ การไฟฟ้า การประปา เป็นต้น - ประสานงานภายในองค์กรระหว่างฝ่ายงานต่างๆ...
10 มี.ค. 2560 พนักงานต้อนรับ Guest Relation Officer (GRO) Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd พังงา งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบ • รับข้อมูลจากฝ่ายจองห้องพัก หรือรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการรับจองห้องพัก • ต้อนรับเมื่อลูกค้าเดินทางมาถึงโรงแรม • ทำตามขั้นตอนการ Check in และ Check out • นำลูกค้าไปยังห้องพัก และแนะนำเครื่องอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก ...
10 มี.ค. 2560 พนักงานบัญชี (รายรับ) Income Officer Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd พังงา งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : หน้าที่และความรักผิดชอบ • บันทึกรายการรายได้โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี • จัดทำรายงานประจำเดือน และรายงานสรุปผู้บริหาร • ตรวจสอบและวิเคราะห์ สรุปการเคลื่อนไหวของรายรับ • ประสานงาน ดูแลและจัดตารางเวลาการทำงานของ พนักงาน Cashier • ออกบิลเวลา...
10 มี.ค. 2560 เจ้าหน้าที่คลังสินค้า Store & Receiving Officer Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd พังงา งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : หน้าที่และความรับผิดชอบ • ดูแลการเบิกใช้สินค้าในคลัง และลงบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ • ตรวจรับสินค้า ที่มาจัดส่ง และตรวจสอบคุณภาพสินค้า • ตรวจนับยอดสินค้าคงเหลือ เพื่อทำการประสานงานกับแผนกจัดซื้อ • ประสานงานกับทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง • เช็คสินค้า ทั้ง...
09 มี.ค. 2560 พนักงานเลขานุการ จีน - ไทย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สิมิลัน โปร ไดฟ์ ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : เลขานุการผู้บริหาร
09 มี.ค. 2560 เสมียณขายของหน้าร้าน บจก.ลักษณพันธ์การโยธา ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ขายอุปกรณ์ก่อสร้างหน้าร้าน และทำสต็อกสินค้า
08 มี.ค. 2560 พนักงานทั่วไป BTZ สงขลา งานประจำ (Full time) 4
  รายละเอียดงาน : -จัดการด้านเอกสาร,จัดเรียง,สต็อคสินค้า -ต้อนรับส่วนหน้าของบริษัทกับผู้มาสอบถามบริษัท -ลูกค้าสัมพันธ์ (รับสายจากฝ่ายต่างๆทางโทรศัพท์)
07 มี.ค. 2560 บัญชีลูกหนี้ AR บริษัท เฮ้าส์แอนด์โฮม ภูเก็ต จำกัด ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : บันทึกรายละเอียด และสรุปยอดลูกหนี้ ติดตามทวงถามลูกหนี้ ทำรายงานการขาย และหน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
06 มี.ค. 2560 พนักงานคีย์ข้อมูล Tiple-z สงขลา งานประจำ (Full time) 40
  รายละเอียดงาน : คุณสมบัติ - วุฒิขั้นต่ำ ม.3 - อายุ 18-50 - ยิ้มแย้ม แจ่มใส อัธยาศัยดี - มีความกระตือรือร้น - มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ และใช้อินเตอร์เน็ตเป็น - สนใจเรียนรู้งาน ขยันทำงาน - เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี หน้าที่ในการรับผิดชอบงาน - จัดการ...

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 92 ประกาศตำแหน่งงานใหม่
 
แนะนำ
งานโรงแรม งานท่องเที่ยว งานไกด์/มัคคุเทสก์ หางานภูเก็ต หางานกระบี่ งานประจำ งาน Part Time ฝึกงาน งานคอมพิวเตอร์ งานIT งานนักวิชาการ
แนะนำ
หางาน
อัตาค่าบิรการและโฆษณา
Phuket Eshop ร้านค้าออนไลน์ ราคาพิเศษเพื่อคนภูเก็ต