เครื่องมือค้นหาตำแหน่งงาน

คำค้น : ใช้คำวลี เช่น บัญชี ประเภทงาน :
ภาค
: สาขาอาชีพ :
จังหวัด : ลักษณะงาน :
ระดับการศึกษา :    

คืนค่าการค้นหา

ตำแหน่งงานว่าง


ต้องการดูรายละเอียดตำแหน่งงาน "คลิก" ที่ตำแหน่งงานได้เลยจ้า ประกาศตำแหน่งงานใหม่

  วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน บริษัท / องค์กร จังหวัด ลักษณะงาน อัตรา

10 ต.ค. 2556 เจ้าหน้าที่ขาย แปลน เอสเตท (MBK Group) ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : จัดเตรียมเอกสารการขาย ติดตามพร้อมจัดส่งข้อมูลโครงการให้ลูกค้า ประกอบการจัดทำเอกสารการซื้อขาย หาข้อมูลทางด้านการตลาดเพื่อเปรียบเทียบข้อมูลคู่แข่ง
10 ต.ค. 2556 ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) แปลน เอสเตท (MBK Group) ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : •วางแผนภาพรวมของโครงการ •พิจารณาให้ความเห็นข้อมูลทั้งหมดในการศึกษาความเป็นไปได้โครงการ •ร่วมจัดทำงบประมาณกับผู้จัดการส่วนวางแผนและศึกษาความเป็นไปได้โครงการ •รับผิดชอบการควบคุมติดตามการบริหารโครงการทุกโครงการให้เสร็จเรียบร้อย โดยคุณภาพมาตรฐานตามแผน...
10 ต.ค. 2556 เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส ** ด่วน ** แปลน เอสเตท (MBK Group) ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : - วิเคราะห์และวางแผนการตลาด สำรวจโครงการคู่แข่ง - จัดทำสื่อ ประสานงาน บ. โฆษณาประชาสัมพันธ์ และเครื่องมือต่างๆ ในการตลาด
01 ต.ค. 2556 ผู้ช่วยเภสัชกร Pornkasem Pharmacy ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ให้คำปรึกษาและจ่ายยาแก่ลูกค้าต่างชาติ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสมุนไพร และเครื่องสำอาง
23 ก.ย. 2556 เจ้าหน้าที่บริหาร 1 บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : เจ้าหน้าที่บริหาร1 เป็นพนักงานประจำบริษัท (มีเงินเดือนประจำ 11,500-13,000 +Incentive+โบนัสพิเศษรายไตรมาส,รายปี) มีหน้าที่ติดต่อและพบลูกค้า เพื่อแนะนำโครงการออมเงิน ** ประจำพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต
30 ส.ค. 2556 ช่างสี โรงแรมป่าตองรีสอร์ท โฮเต็ล ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
30 ส.ค. 2556 รูมเมด โรงแรมป่าตองรีสอร์ท โฮเต็ล ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 4
30 ส.ค. 2556 ช่างแอร์ โรงแรมป่าตองรีสอร์ท โฮเต็ล ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
30 ส.ค. 2556 รูมบอย โรงแรมป่าตองรีสอร์ท โฮเต็ล ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
30 ส.ค. 2556 ช่างทำป้าย 92 ADVERTISING 92 โฆษณา ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : งานสติกเกอร์ งานเหล็ก งานช่างทั่วไป
30 ส.ค. 2556 พนักงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ไม่จำเป็นต้องมีประสบการ 92 ADVERTISING 92 โฆษณา ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ออกแบบงานป้าย โดยใช้โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์
30 ส.ค. 2556 สโตร์ 92 ADVERTISING 92 โฆษณา ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือช่างเข้าออกภายในร้าน
30 ส.ค. 2556 พนักงานคอมพิวเตอร์ทั่วไป 92 ADVERTISING 92 โฆษณา ภูเก็ต งานประจำ (Full time) ไม่จำกัด
  รายละเอียดงาน : สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื่องต้นได้
24 ส.ค. 2556 พนักงานบัญชี บริษัทนนทศักดิ์ มารีน จำกัด ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : "-"
24 ส.ค. 2556 พนักงานบัญชี บริษัทนนทศักดิ์ มารีน จำกัด ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : "-"
24 ส.ค. 2556 หัวหน้ารับจอง บริษัทนนทศักดิ์ มารีน จำกัด ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : "-"
24 ส.ค. 2556 หัวหน้ารับจอง บริษัทนนทศักดิ์ มารีน จำกัด ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : "-"
24 ส.ค. 2556 รับจอง บริษัทนนทศักดิ์ มารีน จำกัด ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : "-"
23 ส.ค. 2556 มาเก็ตติ้ง BP Printing Phuket ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : 1.ดูแลยอดขายตรงตามเป้าหมายของนโยบาย บริษัท
23 ส.ค. 2556 พนักงานธุรการ/admin BP Printing Phuket ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : 1.งานเอกสารต่างๆ 2.งานด้ารการเงิน บันชี จัดชือ จัดจ้าง 3.ประสานงานระหว่างแผนก 4.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
23 ส.ค. 2556 ผู้จัดการสาขา BP Printing Phuket ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : บริหารงานวางแผนงาน กลยุทธ์ ให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ
22 ส.ค. 2556 พนักงานขายรถยนต์ TOYOTA NEXT CO ., Ltd ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 6
  รายละเอียดงาน : นำเสนอขายสินค้าประเภทรถยนต์
22 ส.ค. 2556 ช่างประจำศูนย์บริการ TOYOTA NEXT CO ., Ltd ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานตรวจเช็คสภาพรถยนต์ ซ่อมบำรุง
22 ส.ค. 2556 Customer Relation Officer TOYOTA NEXT CO ., Ltd ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ดูแลลูกค้าที่เข้ามาติดต่อในศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าที่เข้ามาติดต่อโดยตรง
22 ส.ค. 2556 Call Center Officer TOYOTA NEXT CO ., Ltd ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ติดต่ประสานนัดหมายลูกค้านำรถเข้าศูนย์บริการงาน รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
29 ก.ค. 2556 พนักงานฝ่ายขาย พริม่า ไพน์ จำกัด ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : ขายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
29 ก.ค. 2556 พนักงานฝ่ายธุรการ พริม่า ไพน์ จำกัด ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ดูแลงานเอกสารและประสานงานกับฝ่ายขาย ช่วยเหลือฝ่ายบัญชีในการทำบัญชี ออกใบกำกับภาษี,วางบิล,รับวางบิล,คีย์ข้อมูล,ควบคุมสต็อก,บัญชีภายใน,รวบรวม เอกสารส่งสำนักงานบัญชี,สต็อก,งบกำไรขาดทุนภายใน
19 ก.ค. 2556 พนักงาน Parttime บริษัทภูเก็ตโอเชี่ยนกรุ๊ป จำกัด ภูเก็ต งานไม่ประจำ (Part time) 5
  รายละเอียดงาน : 1.พนักงาน Parttime ตำแหน่ง จัดเรียงสินค้า 2.พนักงาน Parttime ตำแหน่งแคชเชียร์ ภาระงาน ... จัดของ เติมของ ภายในร้านบิ๊กวัน ซุปเปอร์มาร์เก็ต ดูแลชั้นวาง ดูแลสินค้าหมดอายุ คิดเงิน ทำความสะอาดร้าน
19 ก.ค. 2556 เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ บริษัทภูเก็ตโอเชี่ยนกรุ๊ป จำกัด ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : เข้าเครื่องแคชเชียร์ เก็บเงินจากลูกค้า และเคลีย์เครืองในแต่ละวัน จัดการงานเอกสาร เช่น บิลต่าง ๆ
19 ก.ค. 2556 เจ้าหน้าที่จัดเรียงสินค้า บริษัทภูเก็ตโอเชี่ยนกรุ๊ป จำกัด ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : จัดสินค้าในร้าน ดูสินค้าหมดอายุ
19 ก.ค. 2556 ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน บริษัทภูเก็ตโอเชี่ยนกรุ๊ป จำกัด ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : จัดการงานเอกสาร เช่น บิลต่าง ๆ และดูแลงานอื่น ๆภายในร้าน
17 ก.ค. 2556 Sales TRImiti Group Co., Ltd. ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 3
17 ก.ค. 2556 Sales TRImiti Group Co., Ltd. ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 3
16 ก.ค. 2556 Spa Therapist พนักงานนวด บ. ศุโข สปา เอ็กซ์เซ็คคูทีฟ จก. ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : Therapist พนักงานนวด
16 ก.ค. 2556 GSA. พนักงานต้อนรับสปา บ. ศุโข สปา เอ็กซ์เซ็คคูทีฟ จก. ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : ต้อนรับลูกค้า
16 ก.ค. 2556 Asst.Spa Branch Manager บ. ศุโข สปา เอ็กซ์เซ็คคูทีฟ จก. ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ปริญญาตรี หรือผู้มีประสบการณ์ - สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี อ่าน, เขียน, พูด - รักงานด้านบริการ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์, อินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี - มีภาวะความเป็นผู้นำ - ประจำสาขา ป่าตอง,เขาหลัก สวัสดิการ : อาหารฟรี 2 มื้อ, ที่พัก...
13 ก.ค. 2556 Sales Executive Wahoo Big Game Fishing (Thailand) co., ltd. ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน :
12 ก.ค. 2556 Sales TRImiti Group Co., Ltd. ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 2
05 ก.ค. 2556 ผู้ช่วยเภสัชกร ร้านยาไพศาลฟาร์มาซี ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ผู้ช่วยเภสัชกรร้านยา ในเมือง จ.ภูเก็ต - เงินเดือน 10000-12000 ขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถค่ะ - พูดภาษาอังกฤษได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ - ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน มีหยุดพิเศษประจำปี 12 วัน - ทำงานวันละ 9 ชั่วโมง
01 ก.ค. 2556 พนักงานทั่วไป BPC Production Co.,Ltd. ภูเก็ต งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : ช่วยยกของ และช่วยงานทั่วไป เช่น ติดสติ๊กเกอร์ ติดป้าย ต่างๆ เราจะสอนงานให้

หน้า 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 63 ประกาศตำแหน่งงานใหม่
 
แนะนำ
งานโรงแรม งานท่องเที่ยว งานไกด์/มัคคุเทสก์ หางานภูเก็ต หางานกระบี่ งานประจำ งาน Part Time ฝึกงาน งานคอมพิวเตอร์ งานIT งานนักวิชาการ
แนะนำ
Phuket Eshop ร้านค้าออนไลน์ ราคาพิเศษเพื่อคนภูเก็ต