เครื่องมือค้นหาตำแหน่งงาน

คำค้น : ใช้คำวลี เช่น บัญชี ประเภทงาน :
ภาค
: สาขาอาชีพ :
จังหวัด : ลักษณะงาน :
ระดับการศึกษา :    

คืนค่าการค้นหา

ตำแหน่งงานว่าง


ต้องการดูรายละเอียดตำแหน่งงาน "คลิก" ที่ตำแหน่งงานได้เลยจ้า ประกาศตำแหน่งงานใหม่

  วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน บริษัท / องค์กร จังหวัด ลักษณะงาน อัตรา

25 พ.ค. 2555 เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานไฟฟ้า (Electric Design Staff บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในหารออกแบบ เขียนแบบระบบไฟฟ้า ที่อยู่ในและนอกกระบวนการผลิต เพื่อสามารถสนับสนุนให้การผลิตเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและมีความปลอดภัยต่อการดำเนินงาน
25 พ.ค. 2555 หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง (Maintenance Supervisor) บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในการควบคุมดูแล ตรวจสอบและติดตามการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักร, เครื่องยนต์และอุปกรณ์ด้านเครื่องกลและด้านไฟฟ้าที่เสียกระทันหันในระหว่างการผลิต เพื่อให้สามารถสนับสนุนดำเนินการผลิตไปได้อย่างต่อเนื่อง
24 พ.ค. 2555 ผู้จัดการฝ่ายสวนปาล์ม ภาคใต้ (SRP) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ดูแลสวนยางพาราที่เปิดกรีดแล้วในโซนภาคใต้
24 พ.ค. 2555 ผู้จัดการฝ่ายระบบงานบัญชี อ.หาดใหญ่ (STA-HQ) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - งานวางระบบบัญชี - งาน coaching และติดตามบริษัท/สาขาที่ตั้งใหม่ - งานให้คำปรึกษาด้านระะบบงาน และบัญชี
24 พ.ค. 2555 หัวหน้าส่วนบัญชีบริษัท อ.หาดใหญ่ (STA-HQ) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : รับผิดชอบทางด้านจัดทำบัญชีของสำนักงานใหญ่
24 พ.ค. 2555 วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ จ.สงขลา (PSE) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สงขลา งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : วางแผนและจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบเพื่อควบคุมและติดตามผลด้านคุณภาพทั้งภายในและผู้รับเหมาเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์
24 พ.ค. 2555 ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อและสต๊อก(โลจิสติกส์) จ.สงขลา ( บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - รับผิดชอบในการงางแผนจัดซื้อ และวางแผนงานระบบสินค้าคงคลัง - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อ และการบริหารคลังสินค้าและส่วนขนส่งที่รับผิดชอบ
17 พ.ค. 2555 PRODUCTION/ R&D MANAGERS บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 2
17 พ.ค. 2555 CHEMIST บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 5
17 พ.ค. 2555 MARKETING EXECUTIVES/OFFICERS. บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 3
17 พ.ค. 2555 ช่างซ่อมบำรุงรถฟอร์คลิฟท์ บริษัท เอ็นจีวี พาวเวอร์ จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : -ซ่อมบำรุงรถฟอร์คลิฟท์หลังการขาย
16 พ.ค. 2555 พนักงานขายวิทยาศาสตร์ หจก. เอแอนด์เอ รีเอเจนท์ สงขลา งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : - ติดต่อประสานด้านการขายกับลูกค้า - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการแก่ลูกค้า
16 พ.ค. 2555 Safety Executive Safeskin Corporation (Thailand) Ltd. สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ดูแลระบบงาน safety ของบริษัท
16 พ.ค. 2555 Electrical Engineer Safeskin Corporation (Thailand) Ltd. สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ดูแลระบบไฟฟ้าของโรงงาน
16 พ.ค. 2555 ช่างเชื่อม Safeskin Corporation (Thailand) Ltd. สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ช่างเชื่อมคอยล์ร้อน
16 พ.ค. 2555 ช่างซ่อมบำรุง Safeskin Corporation (Thailand) Ltd. สงขลา งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ช่างไฟฟ้าในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร
16 พ.ค. 2555 Admin. Assistant Safeskin Corporation (Thailand) Ltd. สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1. In charge of all secretarial works. 2. Meeting arrangement and presentation materials. 3. To support Mill Director. 4. To cooperate the 5S activity for Department to achieve 5S standard. 5. Any other duties a...
14 พ.ค. 2555 ช่างทั่วไป (ช่างซ่อมบำรุง,ไฟฟ้า,บอยเลอร์,Seamer ) บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 13
  รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมดูแลเครื่องจักรภายในแผนก ช่างซ่อมบำรุง Boiler Seamer เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตไอน้ำ- งานซ่อม 2. ดำเนินการบำรุงรักษา , การป้องกัน , การวิเคราะห์ปัญหา เครื่องจักรภายในแผนกช่างซ่อมบำรุง Boiler,Seamer เพื่อให้เกิดประสิทธิ 3. ดำเนินการซ่...
14 พ.ค. 2555 เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเอกสารฝ่ายQS. 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 3 ดูแลเอกสารด้านระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
14 พ.ค. 2555 Programmer บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : เขียนโปรแกรมภาษาASP.NET, PHP ดูแล ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริษัท จัดทำเว็บไซต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในฝ่ายIT.
14 พ.ค. 2555 หน.หน่วยผลิต บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด สงขลา 10
  รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมดูแลระบบการทำงานในไลน์ผลิต 2. ควบคุมขั้นตอนการผลิต และควบคุมการทำงานแรงงานต่างด้าว 3. ติดต่อประสานงานงานด้านฝ่ายผลิตต่อผู้บังคับบัญชาและใต้บังคับบัญชา 4. ติดตามตรวจสอบ คุณภาพปลาที่ขูดตลอดเวลาโดยคอยประสานกับจุดสุ่มตรวจ 5. ควบคุม เวลา การท...
14 พ.ค. 2555 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : ควบคุม ดูแลระบบงานเอกสารคุณภาพของบริษัท ฯ ทั้งหมด ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
14 พ.ค. 2555 Graphic Design GM.PrePress สงขลา งานประจำ (Full time) ไม่ระบุ
11 พ.ค. 2555 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1.จัดหาความต้องการและความจำเป้นในการฝึกอบรมจากฝ่ายต่าง ๆ 2.ติดต่อ/จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ 3.ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆเพื่อดำเนินการให้มีการฝึกอบรม 4.จัดเตรียมเอกสารและความพร้อมสำหรับการฝึกอบรม 5.สรุปผลการฝึกอบรมและบันทึกประวัติการฝึกอบรม...
11 พ.ค. 2555 ซุปเปอร์ไวเซอร์ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 24
  รายละเอียดงาน : วางแผนและควบคุมการผลิตสินค้า ให้เป็นไปตามขั้นตอน ศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาพร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันเพื่อพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในไลน์ผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ถูกต้อง
07 พ.ค. 2555 ช่างเทคนิค (ช่างไฟฟ้า) บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : ช่างไฟฟ้า
03 พ.ค. 2555 หัวหน้าแผนก R&D (ควบคุมคุณภาพ) บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ทำตัวอย่าง ออก speack สินค้า ทดลองตัวอย่างสารเคมีกับทีม PPD สุ่มตัวอย่างของกรมประมง
02 พ.ค. 2555 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ บริษัท เอ.ที. มอเตอร์เซลส์ จำกัด (ยามาฮ่าสแควร์) สงขลา งานประจำ (Full time) 1
02 พ.ค. 2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี บริษัท เอ.ที. มอเตอร์เซลส์ จำกัด (ยามาฮ่าสแควร์) สงขลา งานประจำ (Full time) 2
02 พ.ค. 2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/ขาย บริษัท เอ.ที. มอเตอร์เซลส์ จำกัด (ยามาฮ่าสแควร์) สงขลา งานประจำ (Full time) 3
02 พ.ค. 2555 เลขานุการกรรมการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เอ.ที. มอเตอร์เซลส์ จำกัด (ยามาฮ่าสแควร์) สงขลา งานประจำ (Full time) 1
02 พ.ค. 2555 ช่างบริการ บริษัท เอ.ที. มอเตอร์เซลส์ จำกัด (ยามาฮ่าสแควร์) สงขลา งานประจำ (Full time) 3
26 เม.ย. 2555 หัวหน้าแผนกการเงิน Finance Supervisor (Hatyai) บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - Responsible & take care of financial movement, loan credit to maintain good liquidity of the company’s revolving fund - Responsible for payment making within credit period, petty cash in emergency case and supervise the subordinates’ working - Ta...
26 เม.ย. 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี การเงิน (ด่วน) บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : งานด้านบัญชีทั้งระบบ
26 เม.ย. 2555 ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร, ซ่อมบำรุงยานยนต์ (ด่วน) บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 15
  รายละเอียดงาน : ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม จัดทำแผนการซ่อมบำรุง (ซ่อมบำรุงเครื่องจักร) ซ่อมบำรุงยานยนต์ให้อยู่ในสภาพใช้งาน (ซ่อมบำรุงยานยนต์)
26 เม.ย. 2555 Asst. HR Manager (ด่วน) บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : • Assist HR Manager to recommend new approaches and develop procedure for all HR function: Recruitment, Compensation & Benefit and Organization Development. • Initiate and develop Recruitment Strategies, New Sourcing Channel, Interview Techniques, A...
26 เม.ย. 2555 Operation Manager บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : •Complete management of the manufacturing facility inclusive of production, quality control, engineering and Safety Health a Environment •Manage the manufacturing facility to achieve company policies and objectives. •Coordinate with related functio...
24 เม.ย. 2555 พนักงานขับรถส่งของ หจก. เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง สงขลา งานประจำ (Full time) 1
24 เม.ย. 2555 วิศวกรฝ่ายขาย หจก. เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง สงขลา งานประจำ (Full time) 2
24 เม.ย. 2555 พนักงานขายประจำหน่วยรถ บริษัท สมูธ แพค จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) จำนวนมาก
  รายละเอียดงาน : ออกตลาด ขายสินค้าประจำหน่วยรถขายขนม ขบเคี้ยว

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ประกาศตำแหน่งงานใหม่
 
แนะนำ
งานโรงแรม งานท่องเที่ยว งานไกด์/มัคคุเทสก์ หางานภูเก็ต หางานกระบี่ งานประจำ งาน Part Time ฝึกงาน งานคอมพิวเตอร์ งานIT งานนักวิชาการ
แนะนำ
Phuket Eshop ร้านค้าออนไลน์ ราคาพิเศษเพื่อคนภูเก็ต