เครื่องมือค้นหาตำแหน่งงาน

คำค้น : ใช้คำวลี เช่น บัญชี ประเภทงาน :
ภาค
: สาขาอาชีพ :
จังหวัด : ลักษณะงาน :
ระดับการศึกษา :    

คืนค่าการค้นหา

ตำแหน่งงานว่าง


ต้องการดูรายละเอียดตำแหน่งงาน "คลิก" ที่ตำแหน่งงานได้เลยจ้า ประกาศตำแหน่งงานใหม่

  วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน บริษัท / องค์กร จังหวัด ลักษณะงาน อัตรา

07 ธ.ค. 2554 web design Ideal Creation Center Ltd. สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : วางแผนการออกแบบเว็บไซต์, Web Template, Web Design, งานโฆษณา โลโก้ แบนเนอร์ และสิ่งพิมพ์ต่างๆ ด้วยการเสนอแนะแนวทางที่เป็นการสื่อถึงเอกลักษณ์ที่ดีของลูกค้า และพร้อมทั้งส่งมอบงานได้ตามกำหนด
07 ธ.ค. 2554 Programmer Ideal Creation Center Ltd. สงขลา งานประจำ (Full time) 1
07 ธ.ค. 2554 ธุรการ Ideal Creation Center Ltd. สงขลา งานประจำ (Full time) 1
06 ธ.ค. 2554 พยาบาลวิชาชีพ (แผนก CCU) โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา งานประจำ (Full time) 1
06 ธ.ค. 2554 กุมารแพทย์ โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา งานประจำ (Full time) 1
06 ธ.ค. 2554 พยาบาลวิชาชีพ (แผนกไตเทียม) โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา งานประจำ (Full time) 1
06 ธ.ค. 2554 โภชนากร โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : -ทำหน้าที่ในการจัดโปรแกรมโภชนาการที่ใช้ในการบำบัดฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยตามแต่สภาวะโรคของผู้ป่วยแต่ละคน เช่นโปรแกรมการฟื้นฟูสภาวะเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง ไขมันในหลอดเลือด เป็นต้น โดยพิจารณาสภาวะโรคให้เหมาะสมกับสภาวะความเจ็บป่วย
06 ธ.ค. 2554 เจ้าหน้าที่เวชระเบียน โรงพยาบาลศิครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา งานประจำ (Full time) 1
01 ธ.ค. 2554 ประชาสัมพันธ์โครงการ บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิลลิ่ง จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 8
  รายละเอียดงาน : ติดต่อประสานงานในส่วนต่างๆทั้งในส่วนสาขา และต่างสาขา
01 ธ.ค. 2554 ผู้จัดการโครงการพิเศษ บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิลลิ่ง จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : ส่วนงานบริหารส่วนโครงการพิเศษของบริษัท
01 ธ.ค. 2554 ฝ่ายส่งเสริมโปรโมชั่น บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิลลิ่ง จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 12
  รายละเอียดงาน : ศึกษาข้อมูลแนะนำในส่วนของโปรโมชั่นใหมๆ
01 ธ.ค. 2554 Maketing Plan บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิลลิ่ง จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 6
  รายละเอียดงาน : วางแผนในส่วนงานทางการตลาด วางแนวทาง ทางการตลาด
01 ธ.ค. 2554 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิลลิ่ง จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 6
  รายละเอียดงาน : -วางแผนงานทางด้านการตลาด -ติดต่อประสานงานทางด้านการตลาด
11 พ.ย. 2554 ผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท สยามเซมเพอร์เมด สาขาตรัง บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ควบคุม ดูแลงานด้านบัญชีของบริษัท
11 พ.ย. 2554 วิศวกรซ่อมบำรุงไลน์ บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ควบคุม ดูแล และวิเคราะห์การซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร รวมถึงการปรับปรุง ดัดแปลง แก้ไข วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรใน Line การผลิต เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
11 พ.ย. 2554 หัวหน้าแผนกส่งออก บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - ควบคุมการจัดเก็บยางก้อนเข้าสต๊อกสำหรับเตรียมส่งออก - ควบคุมดูแลการส่งสินค้าให้ทันเวลา และถูกต้องตาม spec ที่ลูกค้ากำหนด - ประสานงานกับบริษัทขนส่งเรื่องตู้คอนเทนเนอร์และรถบรรทุก - ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในแผนก
10 พ.ย. 2554 เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ.ตรัง (STL) บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - กำกับดูแลให้พนักงาน ผู้รับเหมาปฎิบัติตามกฎระเบียบ คำสั่งและมาตรการด้านความปลอดภัย - จัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ เกี่ยวกับความปลอดภัย - ตรวจสอบความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุให้แ...
25 ต.ค. 2554 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและชีวอานามัย ( จป.วิชาชีพ ) บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ควบคุมดูแลระบบงานความปลอดภัยของบริษัท ฯ ทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนด
25 ต.ค. 2554 ช่างไฟฟ้า บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : มีประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุง / งานเชื่อมไฟฟ้า ,อาร์กอน
25 ต.ค. 2554 ช่างซ่อมบำรุง บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : งานช่าง งานซ่อม , สร้าง ทั้งหมดของแผนกซ่อมบำรุง ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
25 ต.ค. 2554 เจ้าหน้าที่ขับรถโฟร์คลิฟท์ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : สามารถขับรถสามล้อได้ สี่ล้อได้ / มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
25 ต.ค. 2554 พนักงานขาย (สาขาท้ายเหมือง-จังหวัดพังงา) บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : - ดำเนินการจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ซูซูกิ ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ - ดูแลและจัดโชว์รูมที่ปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หน้า 1 2 3 4 5 6 ประกาศตำแหน่งงานใหม่
 
แนะนำ
งานโรงแรม งานท่องเที่ยว งานไกด์/มัคคุเทสก์ หางานภูเก็ต หางานกระบี่ งานประจำ งาน Part Time ฝึกงาน งานคอมพิวเตอร์ งานIT งานนักวิชาการ
แนะนำ
อัตาค่าบิรการและโฆษณา
Phuket Eshop ร้านค้าออนไลน์ ราคาพิเศษเพื่อคนภูเก็ต