เครื่องมือค้นหาตำแหน่งงาน

คำค้น : ใช้คำวลี เช่น บัญชี ประเภทงาน :
ภาค
: สาขาอาชีพ :
จังหวัด : ลักษณะงาน :
ระดับการศึกษา :    

คืนค่าการค้นหา

ตำแหน่งงานว่าง


ต้องการดูรายละเอียดตำแหน่งงาน "คลิก" ที่ตำแหน่งงานได้เลยจ้า ประกาศตำแหน่งงานใหม่

  วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน บริษัท / องค์กร จังหวัด ลักษณะงาน อัตรา

14 พ.ค. 2555 ช่างทั่วไป (ช่างซ่อมบำรุง,ไฟฟ้า,บอยเลอร์,Seamer ) บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 13
  รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมดูแลเครื่องจักรภายในแผนก ช่างซ่อมบำรุง Boiler Seamer เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตไอน้ำ- งานซ่อม 2. ดำเนินการบำรุงรักษา , การป้องกัน , การวิเคราะห์ปัญหา เครื่องจักรภายในแผนกช่างซ่อมบำรุง Boiler,Seamer เพื่อให้เกิดประสิทธิ 3. ดำเนินการซ่...
14 พ.ค. 2555 เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเอกสารฝ่ายQS. 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 3 ดูแลเอกสารด้านระบบมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
14 พ.ค. 2555 Programmer บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : เขียนโปรแกรมภาษาASP.NET, PHP ดูแล ออกแบบ และพัฒนาระบบฐานข้อมูลบริษัท จัดทำเว็บไซต์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในฝ่ายIT.
14 พ.ค. 2555 หน.หน่วยผลิต บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด สงขลา 10
  รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมดูแลระบบการทำงานในไลน์ผลิต 2. ควบคุมขั้นตอนการผลิต และควบคุมการทำงานแรงงานต่างด้าว 3. ติดต่อประสานงานงานด้านฝ่ายผลิตต่อผู้บังคับบัญชาและใต้บังคับบัญชา 4. ติดตามตรวจสอบ คุณภาพปลาที่ขูดตลอดเวลาโดยคอยประสานกับจุดสุ่มตรวจ 5. ควบคุม เวลา การท...
14 พ.ค. 2555 เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ บริษัท สยามอินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 10
  รายละเอียดงาน : ควบคุม ดูแลระบบงานเอกสารคุณภาพของบริษัท ฯ ทั้งหมด ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
14 พ.ค. 2555 Graphic Design GM.PrePress สงขลา งานประจำ (Full time) ไม่ระบุ
11 พ.ค. 2555 เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1.จัดหาความต้องการและความจำเป้นในการฝึกอบรมจากฝ่ายต่าง ๆ 2.ติดต่อ/จัดหาวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ 3.ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆเพื่อดำเนินการให้มีการฝึกอบรม 4.จัดเตรียมเอกสารและความพร้อมสำหรับการฝึกอบรม 5.สรุปผลการฝึกอบรมและบันทึกประวัติการฝึกอบรม...
11 พ.ค. 2555 ซุปเปอร์ไวเซอร์ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 24
  รายละเอียดงาน : วางแผนและควบคุมการผลิตสินค้า ให้เป็นไปตามขั้นตอน ศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาพร้อมทั้งหาแนวทางการแก้ไขและป้องกันเพื่อพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่องควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในไลน์ผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่ถูกต้อง
07 พ.ค. 2555 ช่างเทคนิค (ช่างไฟฟ้า) บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : ช่างไฟฟ้า
03 พ.ค. 2555 หัวหน้าแผนก R&D (ควบคุมคุณภาพ) บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ทำตัวอย่าง ออก speack สินค้า ทดลองตัวอย่างสารเคมีกับทีม PPD สุ่มตัวอย่างของกรมประมง
02 พ.ค. 2555 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ บริษัท เอ.ที. มอเตอร์เซลส์ จำกัด (ยามาฮ่าสแควร์) สงขลา งานประจำ (Full time) 1
02 พ.ค. 2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี บริษัท เอ.ที. มอเตอร์เซลส์ จำกัด (ยามาฮ่าสแควร์) สงขลา งานประจำ (Full time) 2
02 พ.ค. 2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/ขาย บริษัท เอ.ที. มอเตอร์เซลส์ จำกัด (ยามาฮ่าสแควร์) สงขลา งานประจำ (Full time) 3
02 พ.ค. 2555 เลขานุการกรรมการบริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เอ.ที. มอเตอร์เซลส์ จำกัด (ยามาฮ่าสแควร์) สงขลา งานประจำ (Full time) 1
02 พ.ค. 2555 ช่างบริการ บริษัท เอ.ที. มอเตอร์เซลส์ จำกัด (ยามาฮ่าสแควร์) สงขลา งานประจำ (Full time) 3
26 เม.ย. 2555 หัวหน้าแผนกการเงิน Finance Supervisor (Hatyai) บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - Responsible & take care of financial movement, loan credit to maintain good liquidity of the company’s revolving fund - Responsible for payment making within credit period, petty cash in emergency case and supervise the subordinates’ working - Ta...
26 เม.ย. 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี การเงิน (ด่วน) บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : งานด้านบัญชีทั้งระบบ
26 เม.ย. 2555 ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร, ซ่อมบำรุงยานยนต์ (ด่วน) บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 15
  รายละเอียดงาน : ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม จัดทำแผนการซ่อมบำรุง (ซ่อมบำรุงเครื่องจักร) ซ่อมบำรุงยานยนต์ให้อยู่ในสภาพใช้งาน (ซ่อมบำรุงยานยนต์)
26 เม.ย. 2555 Asst. HR Manager (ด่วน) บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : • Assist HR Manager to recommend new approaches and develop procedure for all HR function: Recruitment, Compensation & Benefit and Organization Development. • Initiate and develop Recruitment Strategies, New Sourcing Channel, Interview Techniques, A...
26 เม.ย. 2555 Operation Manager บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : •Complete management of the manufacturing facility inclusive of production, quality control, engineering and Safety Health a Environment •Manage the manufacturing facility to achieve company policies and objectives. •Coordinate with related functio...
24 เม.ย. 2555 พนักงานขับรถส่งของ หจก. เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง สงขลา งานประจำ (Full time) 1
24 เม.ย. 2555 วิศวกรฝ่ายขาย หจก. เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง สงขลา งานประจำ (Full time) 2
24 เม.ย. 2555 พนักงานขายประจำหน่วยรถ บริษัท สมูธ แพค จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) จำนวนมาก
  รายละเอียดงาน : ออกตลาด ขายสินค้าประจำหน่วยรถขายขนม ขบเคี้ยว
24 เม.ย. 2555 ช่างเทคนิค บริษัท สมูธ แพค จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานซ่อมงานติดตั้งเครื่องจักรที่ทางงบริษัทจำหน่าย
24 เม.ย. 2555 พนักงานขับรถ บริษัท สมูธ แพค จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : หน่วยรถออกตลาดกับพนักงานขาย ช่วยงานพนักงานขาย
23 เม.ย. 2555 พนักงานธุรการ / บัญชี หจก. เอแอนด์เอ รีเอเจนท์ สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1 ออกเอกสาร,จดหมายต่างๆ ติดต่อทางราชการ 2. ติดต่อประสานงานในการจัดซื้อทั่วไป 3. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า พร้อมตรวจนับสินค้าเข้า - ออก 4. ตรวจนับสินค้าพร้อมทำรายงานสินค้าคงเหลือ 5. งานบัญชีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
20 เม.ย. 2555 Tutor Secretary Songkhla International School สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : The Tutor Secretary will provide comprehensive cecretrial and administrative management for the smooth and efficient running of Songkhla International Tutor School.
20 เม.ย. 2555 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารขั้นต้นและการบันทึกรายการบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดเพื่อให้สามารถสรุปยอดปิดบัญชีได้ทันเวลา
20 เม.ย. 2555 Warehouse Pick Pack Staff (Base on Songkhla). เอ็กซ์เธอร์แอน (ประเทศไทย) จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : · บรรจุหีบห่อ อุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องยนต์ · รับ - ส่ง อุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องยนต์ระหว่างท่าเรือและคลังสินค้าที่สงขลา · ดูแลสต็อกสินค้าในคลังสินค้า · รายงานสินค้าเข้า ออกและเพื่อประสานงานกับพนักงานโลจิสติก
26 มี.ค. 2555 RF Engineer (วิศวกรโทรคมนาคม) CHINA ZTF Co., Ltd. สงขลา งานประจำ (Full time) 3
23 มี.ค. 2555 PURCHASING MANAGERS/ EXECUTIVES/SUPERVISORS บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 2
23 มี.ค. 2555 PURCHASING ENGINEER บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 2
22 มี.ค. 2555 International Trader R1 International (Thailand) Co., Ltd สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : •To contribute to the Company’s business strategies in the area of trading of natural rubber. •To trade (buy and/or sell) rubber commodity. •To handle commercial negotiation effectively and professionally. •To handle trades related processes and d...
21 มี.ค. 2555 ผู้จัดการเขต จ.สุราษฎร์ธานี บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์(ประเทศไทย) จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ให้ผู้สมัครงานส่งประวัติ(Resume)เป็นภาษอังกฤษ เพื่อความสะดวกในขั้นตอนการพิจารณา
21 มี.ค. 2555 Area Sales Manager base in Surat Thani บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์(ประเทศไทย) จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ให้ผู้สมัครงานส่งประวัติ(Resume)เป็นภาษอังกฤษ เพื่อความสะดวกในขั้นตอนการพิจารณา
21 มี.ค. 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์(ประเทศไทย) จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ให้ผู้สมัครงานส่งประวัติ(Resume)เป็นภาษอังกฤษ เพื่อความสะดวกในขั้นตอนการพิจารณา
21 มี.ค. 2555 ผู้จัดการฝ่ายขาย ด่วน! บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์(ประเทศไทย) จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
20 มี.ค. 2555 ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : สอนวิชาภาษาอังกฤษ
20 มี.ค. 2555 ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย สงขลา งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : สอนวิชาคณิตศาสตร์
20 มี.ค. 2555 ครูสอนดนตรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ครูสอนดนตรี

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 ประกาศตำแหน่งงานใหม่
 
แนะนำ
งานโรงแรม งานท่องเที่ยว งานไกด์/มัคคุเทสก์ หางานภูเก็ต หางานกระบี่ งานประจำ งาน Part Time ฝึกงาน งานคอมพิวเตอร์ งานIT งานนักวิชาการ
แนะนำ
Phuket Eshop ร้านค้าออนไลน์ ราคาพิเศษเพื่อคนภูเก็ต
อัตาค่าบิรการและโฆษณา