เครื่องมือค้นหาตำแหน่งงาน

คำค้น : ใช้คำวลี เช่น บัญชี ประเภทงาน :
ภาค
: สาขาอาชีพ :
จังหวัด : ลักษณะงาน :
ระดับการศึกษา :    

คืนค่าการค้นหา

ตำแหน่งงานว่าง


ต้องการดูรายละเอียดตำแหน่งงาน "คลิก" ที่ตำแหน่งงานได้เลยจ้า ประกาศตำแหน่งงานใหม่

  วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน บริษัท / องค์กร จังหวัด ลักษณะงาน อัตรา

26 เม.ย. 2555 หัวหน้าแผนกการเงิน Finance Supervisor (Hatyai) บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - Responsible & take care of financial movement, loan credit to maintain good liquidity of the company’s revolving fund - Responsible for payment making within credit period, petty cash in emergency case and supervise the subordinates’ working - Ta...
26 เม.ย. 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี การเงิน (ด่วน) บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : งานด้านบัญชีทั้งระบบ
26 เม.ย. 2555 ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร, ซ่อมบำรุงยานยนต์ (ด่วน) บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 15
  รายละเอียดงาน : ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม จัดทำแผนการซ่อมบำรุง (ซ่อมบำรุงเครื่องจักร) ซ่อมบำรุงยานยนต์ให้อยู่ในสภาพใช้งาน (ซ่อมบำรุงยานยนต์)
26 เม.ย. 2555 Asst. HR Manager (ด่วน) บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : • Assist HR Manager to recommend new approaches and develop procedure for all HR function: Recruitment, Compensation & Benefit and Organization Development. • Initiate and develop Recruitment Strategies, New Sourcing Channel, Interview Techniques, A...
26 เม.ย. 2555 Operation Manager บริษัท สยามไฟเบอร์บอร์ด จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : •Complete management of the manufacturing facility inclusive of production, quality control, engineering and Safety Health a Environment •Manage the manufacturing facility to achieve company policies and objectives. •Coordinate with related functio...
24 เม.ย. 2555 พนักงานขับรถส่งของ หจก. เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง สงขลา งานประจำ (Full time) 1
24 เม.ย. 2555 วิศวกรฝ่ายขาย หจก. เกรทโอเรียนเต็ล เทรดดิ้ง สงขลา งานประจำ (Full time) 2
24 เม.ย. 2555 พนักงานขายประจำหน่วยรถ บริษัท สมูธ แพค จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) จำนวนมาก
  รายละเอียดงาน : ออกตลาด ขายสินค้าประจำหน่วยรถขายขนม ขบเคี้ยว
24 เม.ย. 2555 ช่างเทคนิค บริษัท สมูธ แพค จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานซ่อมงานติดตั้งเครื่องจักรที่ทางงบริษัทจำหน่าย
24 เม.ย. 2555 พนักงานขับรถ บริษัท สมูธ แพค จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : หน่วยรถออกตลาดกับพนักงานขาย ช่วยงานพนักงานขาย
23 เม.ย. 2555 พนักงานธุรการ / บัญชี หจก. เอแอนด์เอ รีเอเจนท์ สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1 ออกเอกสาร,จดหมายต่างๆ ติดต่อทางราชการ 2. ติดต่อประสานงานในการจัดซื้อทั่วไป 3. ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้า พร้อมตรวจนับสินค้าเข้า - ออก 4. ตรวจนับสินค้าพร้อมทำรายงานสินค้าคงเหลือ 5. งานบัญชีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
20 เม.ย. 2555 Tutor Secretary Songkhla International School สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : The Tutor Secretary will provide comprehensive cecretrial and administrative management for the smooth and efficient running of Songkhla International Tutor School.
20 เม.ย. 2555 เจ้าหน้าที่บัญชี บริษัท บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : รับผิดชอบในการรวบรวมเอกสารขั้นต้นและการบันทึกรายการบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนดเพื่อให้สามารถสรุปยอดปิดบัญชีได้ทันเวลา
20 เม.ย. 2555 Warehouse Pick Pack Staff (Base on Songkhla). เอ็กซ์เธอร์แอน (ประเทศไทย) จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : · บรรจุหีบห่อ อุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องยนต์ · รับ - ส่ง อุปกรณ์ อะไหล่ เครื่องยนต์ระหว่างท่าเรือและคลังสินค้าที่สงขลา · ดูแลสต็อกสินค้าในคลังสินค้า · รายงานสินค้าเข้า ออกและเพื่อประสานงานกับพนักงานโลจิสติก
26 มี.ค. 2555 RF Engineer (วิศวกรโทรคมนาคม) CHINA ZTF Co., Ltd. สงขลา งานประจำ (Full time) 3
23 มี.ค. 2555 PURCHASING MANAGERS/ EXECUTIVES/SUPERVISORS บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 2
23 มี.ค. 2555 PURCHASING ENGINEER บริษัท ท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 2
22 มี.ค. 2555 International Trader R1 International (Thailand) Co., Ltd สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : •To contribute to the Company’s business strategies in the area of trading of natural rubber. •To trade (buy and/or sell) rubber commodity. •To handle commercial negotiation effectively and professionally. •To handle trades related processes and d...
21 มี.ค. 2555 ผู้จัดการเขต จ.สุราษฎร์ธานี บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์(ประเทศไทย) จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ให้ผู้สมัครงานส่งประวัติ(Resume)เป็นภาษอังกฤษ เพื่อความสะดวกในขั้นตอนการพิจารณา
21 มี.ค. 2555 Area Sales Manager base in Surat Thani บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์(ประเทศไทย) จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ให้ผู้สมัครงานส่งประวัติ(Resume)เป็นภาษอังกฤษ เพื่อความสะดวกในขั้นตอนการพิจารณา
21 มี.ค. 2555 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์(ประเทศไทย) จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ให้ผู้สมัครงานส่งประวัติ(Resume)เป็นภาษอังกฤษ เพื่อความสะดวกในขั้นตอนการพิจารณา
21 มี.ค. 2555 ผู้จัดการฝ่ายขาย ด่วน! บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์(ประเทศไทย) จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
20 มี.ค. 2555 ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : สอนวิชาภาษาอังกฤษ
20 มี.ค. 2555 ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย สงขลา งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : สอนวิชาคณิตศาสตร์
20 มี.ค. 2555 ครูสอนดนตรี โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ครูสอนดนตรี
20 มี.ค. 2555 ครูแนะแนว โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ครูผู้สอนแนะแนว
20 มี.ค. 2555 ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : บริหารงานจัดการสื่อสารองค์กร
15 มี.ค. 2555 เจ้าหน้าที่ระดมทุนภาคสนามประจำภาคใต้(หาดใหญ่ สงขลา กรีนพีซ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สงขลา งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : ทำงานเป็นทีม ปฏิบัติงานนอกสถานที่เพื่อประชาสัมพันธ์งานรณรงค์ขององค์กรโดยการกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักและใส่ใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งระดมเงินทุนแบบรายเดือนต่อเนื่องจากประชาชนที่มีใจรักสิ่งแวดล้อมและต้องการสนับสนุนงานรณรงค์ของกรีนพีซ
15 มี.ค. 2555 Tutor Secretary Songkhla International School สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : The Tutor Secretary will provide comprehensive cecretrial and administrative management for the smooth and efficient running of Songkhla International Tutor School.
14 มี.ค. 2555 พนักงานขายเสื้อผ้าสุถาพสตรี ร้านลิต้า (LITA) สงขลา งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : วัน และ เวลาทำงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.30-21.00น. วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนขตกฤษ์ เวลา 10.00-21.00 น. วันหยุด 4 วัน/เดือน แต่ไม่ตรงกับ วัน เสา์ร์-อาทิตย์ดา
14 มี.ค. 2555 ซุปเปอร์ไวเซอร์ แผนกบอยเลอร์, เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบ ห้างหุ้นส่วนจำกัด มนต์เดฟ สงขลา งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ประสานงานทั่วไปของฝ่ายซ่อมบำรุง ตรวจสอบใบบันทึกเวลาของพนักงานในแผนกฯ วางแผนการซ่อมบำรุงรถ ควบคุม ดูแลพนักงานในสังกัด
13 มี.ค. 2555 พนักงานผลิต บริษัท 2 เอสเมทัล จำกัด (มหาชน) สงขลา งานประจำ (Full time) 20
  รายละเอียดงาน : ผลิตสินค้าเหล็กรูปพรรณ
13 มี.ค. 2555 ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัท อีเอสพี รีสอร์ทเซส จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : คัดสรรบุคลากร ปฐมนิเทศพนักงาน สัมภาษณ์ผู้เข้าสมัครเบื้องต้นเพื่อเสนอผู้บริหาร
13 มี.ค. 2555 เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท อีเอสพี รีสอร์ทเซส จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : -ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคา ราคาวัตถุดิบและเงื่อนไขอื่นๆ -.เช็คและเปรียบเทียบราคาเพื่อการเสนอราคา+เสนอราคาให้กับลูกค้า -ติดต่อตามงานและประสานงานระหว่างทางออฟฟิศกับโรงงาน -จัดทำใบสั่งซื้อสินค้า -ติดตามการ...
13 มี.ค. 2555 ผู้ช่วยช่างเชื่อม บริษัท อีเอสพี รีสอร์ทเซส จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 6
  รายละเอียดงาน : -ทำงานเชื่อมได้
13 มี.ค. 2555 ช่างประกอบ ประจำแท่นขุดเจาะ บริษัท อีเอสพี รีสอร์ทเซส จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 6
  รายละเอียดงาน : -ช่างประกอบประจำแท่นขุดเจาะ - สามารถทำงานเป็นกะได้ -ทำงานทางด้าน Construction งานโครงสร้าง และ Piping งานท่อสามารถเชื่อมได้
13 มี.ค. 2555 ช่างเชื่อม ประจำแท่นขุดเจาะ บริษัท อีเอสพี รีสอร์ทเซส จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 6
  รายละเอียดงาน : - ทำงานประจำแท่นขุดเจาะน้ำมัน - สามารถทำงานเป็นกะได้
12 มี.ค. 2555 ฮีตเตอร์ซุปเปอร์ไวส์เซอร์ บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ควบคุมระบบฮีตเตอร์ บริหารทีมงานช่างเทคนิค
12 มี.ค. 2555 ช่างเทคนิค (ช่างไฟฟ้า) บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : รับผิดชอบงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า
12 มี.ค. 2555 ผู้ช่วยสโตร์วิศวกรรม บริษัท ดิปป์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด สงขลา งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - รับ-จ่ายวัสดุทางวิศวกรรมในสโตร์ - บันทึกรายการรับ-จ่ายในระบบคอมพิวเตอร์ - บันทึกสต็อคคาร์ด - จัดการงานเอกสารในหน่วยงาน

หน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 ประกาศตำแหน่งงานใหม่
 
แนะนำ
งานโรงแรม งานท่องเที่ยว งานไกด์/มัคคุเทสก์ หางานภูเก็ต หางานกระบี่ งานประจำ งาน Part Time ฝึกงาน งานคอมพิวเตอร์ งานIT งานนักวิชาการ
แนะนำ
อัตาค่าบิรการและโฆษณา
Phuket Eshop ร้านค้าออนไลน์ ราคาพิเศษเพื่อคนภูเก็ต