ชื่อ-สกุล :
อีเมลล์ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
www.facebook.com/
1. ข้อมูลทั่วไป
วันเกิด : 28 มี.ค. 2538 เพศ : ชาย
อายุ : 24 ปี , 4 เดือน สถานภาพ : โสด
ศาสนา : อิสลาม      

2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ
งานที่ต้องการ 1 : สาขาอาชีพ : โรงแรม/ท่องเที่ยว/สปา
ตำแหน่งงาน :ฝ่ายธุรการ/สำนักงาน
งานที่ต้องการ 2 : สาขาอาชีพ : ธุรกิจ/ร้าน/ห้าง/บริษัท/องค์กร
ตำแหน่งงาน :ฝ่ายบุคคล
ประเภทงานที่ต้องการ : ไม่ได้ระบุ
สถานที่ต้องการทำงาน : ภาคใต้ จังหวัด : สงขลา อำเภอ/เขต : เทพา
สถานที่เพิ่มเติม : ไม่ได้ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 (บาท/เดือน)
ความต้องการอื่นๆ : ไม่ได้ระบุ

3. การศึกษา
การศึกษาสูงสุด
ที่อยู่สถานศึกษา เลขที่140 ถนนกาญจนวานิช หมู่ที่4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000
: สาขา นิเทศศาสตร์
ระดับชั้น
ปริญญาตรี
เกรดเฉลี่ย : 2.58 ปี่ที่จบ : 2560


4. ประสบการณ์การทำงาน
การทำงานล่าสุด
ที่อยู่ที่ทำงาน
: สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
งานข่าว (นักศึกษาฝึกงาน)
ระยะเวลา ม.ค. 2561 ถึง เม.ย. 2561
เงินเดือน : -
ภาระหน้าที่งาน :
ทำข่าว ประชาสัมพันธ์
ผลงาน :
ประชาสัมพันธ์สินค้าร้านทางไทย


5. ประวัติการอบรม
การอบรมล่าสุด : ก.ย. 2559 ถึง ก.ย. 2559
หลักสูตร : ผู้นำรุ่นใหม่จังหวัดสงขลา โดย :
รายละเอียด :
อบรมการเป็นผู้นำที่ดี การทำงานเป็นที่ และการรู้จักพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญรุ่งเรื่อง
การอบรมล่าสุด : พ.ย. 2560 ถึง พ.ย. 2560
หลักสูตร : ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โดย :
รายละเอียด :
อบรมการใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมต่างๆ

6. ใบรับรอง / เกียรติบัตร
ใบรับรอง / เกียยรติบัตร ล่าสุด : ออกเมื่อ : ก.ย. 2559
ชื่อ อบรมการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่จังหวัดสงขลา โดย : จังหวัดสงขลา
รายละเอียด :
สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร
ใบรับรอง / เกียยรติบัตร ล่าสุด : ออกเมื่อ : เม.ย. 2561
ชื่อ สหกิจศึกษา โดย : ร้านทางไทย
รายละเอียด :
ผ่านการฝึกสหกิจศึกษา
ใบรับรอง / เกียยรติบัตร ล่าสุด : ออกเมื่อ : ม.ค. 2559
ชื่อ โครงการประกวดแผนประชาสัมพันธ์ โดย : การประปาส่วนภูมิภาค
รายละเอียด :
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2

7. ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ : พูด ระดับ : พอใช้ | อ่าน ระดับ : ดี | เขียน ระดับ : พอใช้
ภาษา มาเล : พูด ระดับ : ดี | อ่าน ระดับ : ดีมาก | เขียน ระดับ : ดี

8. ความสามารถ / แนะนำตัว
แนะนำตัว :
สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต :
ผลงานอื่นๆ :
มีใบขับขี่ : ไม่ได้ระบุ
มีพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์
พิมพ์ดีดไทย : ยังไม่ระบุ พิมพ์ดีดอังกฤษ : ยังไม่ระบุ