ชื่อ-สกุล :
อีเมลล์ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
www.facebook.com/
1. ข้อมูลทั่วไป
วันเกิด : 20 เม.ย. 2533 เพศ : ชาย
อายุ : 29 ปี , 3 เดือน สถานภาพ :
ศาสนา :      

2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ
งานที่ต้องการ 1 : สาขาอาชีพ : ธุรกิจ/ร้าน/ห้าง/บริษัท/องค์กร
ตำแหน่งงาน :ฝ่ายการตลาด/สื่อ/ประชาสัมพันธ์
ประเภทงานที่ต้องการ : งานชั่วคราว (Part time)
สถานที่ต้องการทำงาน : ภาคใต้ จังหวัด : ภูเก็ต อำเภอ/เขต : เมืองภูเก็ต
สถานที่เพิ่มเติม : ถลางและต่างจังหวัด สามารถเดินทางได้ทั่วประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ : 25000 (บาท/เดือน)
ความต้องการอื่นๆ : ไม่ได้ระบุ

3. การศึกษา
การศึกษาสูงสุด
ที่อยู่สถานศึกษา 518 ถนน ซอย ประชาราษฎร์ 1 แขวง วงศ์สว่าง เขต บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
: สาขา บริหารธุรกิจ
ระดับชั้น
ปริญญาโท
เกรดเฉลี่ย : 3.54 ปี่ที่จบ : 2558


4. ประสบการณ์การทำงาน
การทำงานล่าสุด
ที่อยู่ที่ทำงาน
: สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
คณะกรรมการธุรการ
ระยะเวลา พ.ค. 2554 ถึง ธ.ค. 2557
เงินเดือน : 10000
ภาระหน้าที่งาน :
ผลงาน :
ไม่ได้ระบุ

การทำงาน 2
ที่อยู่ที่ทำงาน
: สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
ประชาสัมพันธ์
ระยะเวลา ธ.ค. 2557 ถึง มิ.ย. 2559
เงินเดือน :
ภาระหน้าที่งาน :
ผลงาน :
ไม่ได้ระบุ

การทำงาน 3
ที่อยู่ที่ทำงาน
: สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
วางแผนการตลาดและการสื่อสารการตลาด
ระยะเวลา มิ.ย. 2559 ถึง ก.ย. 2561
เงินเดือน : 25000
ภาระหน้าที่งาน :
ผลงาน :
ไม่ได้ระบุ


5. ประวัติการอบรม

6. ใบรับรอง / เกียรติบัตร

7. ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย : พูด ระดับ : ดีมาก | อ่าน ระดับ : ดีมาก | เขียน ระดับ : ดีมาก
ภาษา อังกฤษ : พูด ระดับ : เริ่มต้น | อ่าน ระดับ : ดี | เขียน ระดับ : พอใช้

8. ความสามารถ / แนะนำตัว
แนะนำตัว :
สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต :
ผลงานอื่นๆ :
มีใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
มีพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ รถยนต์
พิมพ์ดีดไทย : ยังไม่ระบุ พิมพ์ดีดอังกฤษ : ยังไม่ระบุ