ชื่อ-สกุล :
อีเมลล์ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
www.facebook.com/
1. ข้อมูลทั่วไป
วันเกิด : 17 ก.ย. 2538 เพศ : ชาย
อายุ : 23 ปี , 8 เดือน สถานภาพ : โสด
ศาสนา : พุทธ      

2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ
งานที่ต้องการ 1 : สาขาอาชีพ : IT/Computer/Multimedia/Software/Network
ตำแหน่งงาน :งาน Computer/IT อื่นๆ
ประเภทงานที่ต้องการ : ไม่ได้ระบุ
สถานที่ต้องการทำงาน : จังหวัด : กรุงเทพมหานคร อำเภอ/เขต : เขตสะพานสูง
สถานที่เพิ่มเติม : ไม่ได้ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ได้ระบุ
ความต้องการอื่นๆ : ไม่ได้ระบุ

3. การศึกษา
การศึกษาสูงสุด
ที่อยู่สถานศึกษา แขวง ลำผักชี เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร
: สาขา อังกฤษ-ญี่ปุ่น
ระดับชั้น
มัธยมปลาย / ปวช.
เกรดเฉลี่ย : 1.94 ปี่ที่จบ : 2557


4. ประสบการณ์การทำงาน

5. ประวัติการอบรม

6. ใบรับรอง / เกียรติบัตร

7. ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย : พูด ระดับ : ดีมาก | อ่าน ระดับ : ดีมาก | เขียน ระดับ : ดีมาก

8. ความสามารถ / แนะนำตัว
แนะนำตัว :
สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต :
ผลงานอื่นๆ :
มีใบขับขี่ : ไม่ได้ระบุ
มีพาหนะส่วนตัว :
พิมพ์ดีดไทย : ยังไม่ระบุ พิมพ์ดีดอังกฤษ : ยังไม่ระบุ