ชื่อ-สกุล :
อีเมลล์ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
www.facebook.com/
1. ข้อมูลทั่วไป
วันเกิด : 23 พ.ย. 2539 เพศ : หญิง
อายุ : 22 ปี สถานภาพ : โสด
ศาสนา : อิสลาม      

2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ
งานที่ต้องการ 1 : สาขาอาชีพ : ธุรกิจ/ร้าน/ห้าง/บริษัท/องค์กร
ตำแหน่งงาน :ฝ่ายธุรการ/สำนักงาน
ประเภทงานที่ต้องการ : ไม่ได้ระบุ
สถานที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัด : กรุงเทพมหานคร อำเภอ/เขต : เขตมีนบุรี
สถานที่เพิ่มเติม : ไม่ได้ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ : 12000 (บาท/เดือน)
ความต้องการอื่นๆ : ไม่ได้ระบุ

3. การศึกษา

4. ประสบการณ์การทำงาน

5. ประวัติการอบรม

6. ใบรับรอง / เกียรติบัตร

7. ความสามารถทางภาษา

8. ความสามารถ / แนะนำตัว
แนะนำตัว :
สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต :
ผลงานอื่นๆ :
มีใบขับขี่ : ไม่ได้ระบุ
มีพาหนะส่วนตัว :
พิมพ์ดีดไทย : ยังไม่ระบุ พิมพ์ดีดอังกฤษ : ยังไม่ระบุ