ชื่อ-สกุล :
อีเมลล์ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
www.facebook.com/
1. ข้อมูลทั่วไป
วันเกิด : 08 ก.ค. 2537 เพศ : หญิง
อายุ : 24 ปี , 5 เดือน สถานภาพ :
ศาสนา :      

2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ
งานที่ต้องการ 1 : สาขาอาชีพ : ธุรกิจ/ร้าน/ห้าง/บริษัท/องค์กร
ตำแหน่งงาน :ฝ่ายผลิต
ประเภทงานที่ต้องการ : ไม่ได้ระบุ
สถานที่ต้องการทำงาน : ภาคเหนือ จังหวัด : ลำพูน อำเภอ/เขต : เมืองลำพูน
สถานที่เพิ่มเติม : นิคมอุตสาหกรมภาคเหนือ นิคมอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์
เงินเดือนที่ต้องการ : 10,000 (บาท/เดือน)
ความต้องการอื่นๆ : มีโอที รถรับส่ง ค่าอาหาร ค่าเบี้ยขยัน

3. การศึกษา

4. ประสบการณ์การทำงาน
การทำงานล่าสุด
ที่อยู่ที่ทำงาน
: สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
พนักงานฝ่ายผลิต
ระยะเวลา ส.ค. 2559 ถึง ก.ค. 2560
เงินเดือน : 10,000
ภาระหน้าที่งาน :
ผลิตเกียร์รถยนต์
ผลงาน :
ไม่ได้ระบุ


5. ประวัติการอบรม

6. ใบรับรอง / เกียรติบัตร

7. ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ : พูด ระดับ : พอใช้ | อ่าน ระดับ : พอใช้ | เขียน ระดับ : พอใช้

8. ความสามารถ / แนะนำตัว
แนะนำตัว :
สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต :
ผลงานอื่นๆ :
มีใบขับขี่ : ไม่ได้ระบุ
มีพาหนะส่วนตัว :
พิมพ์ดีดไทย : ยังไม่ระบุ พิมพ์ดีดอังกฤษ : ยังไม่ระบุ