ชื่อ-สกุล :
อีเมลล์ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
www.facebook.com/
1. ข้อมูลทั่วไป
วันเกิด : 04 ก.พ. 2533 เพศ : ชาย
อายุ : 29 ปี , 5 เดือน สถานภาพ : โสด
ศาสนา : อิสลาม      

2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ
งานที่ต้องการ 1 : สาขาอาชีพ : IT/Computer/Multimedia/Software/Network
ตำแหน่งงาน :IT Support/ Help Desk
งานที่ต้องการ 2 : สาขาอาชีพ : IT/Computer/Multimedia/Software/Network
ตำแหน่งงาน :Computer Hardware Maintenance
งานที่ต้องการ 3 : สาขาอาชีพ : โรงแรม/ท่องเที่ยว/สปา
ตำแหน่งงาน :งานอื่นๆ ในหมวดโรงแรม/ท่องเที่ยว
ประเภทงานที่ต้องการ : งานชั่วคราว (Part time)
สถานที่ต้องการทำงาน : ภาคใต้ จังหวัด : ภูเก็ต อำเภอ/เขต : ถลาง
สถานที่เพิ่มเติม : เขตอำเภอถลาง หรืออำเภอเมือง
เงินเดือนที่ต้องการ : 14500-30000 (บาท/เดือน)
ความต้องการอื่นๆ : -ขอให้สามารถทำการปฏิบัติศาสนกิจ(ละหมาด)เวลาบ่ายได้โดยเฉพาะวันศุกร์ที่จำเป็นต้องไปที่มัสยิด

3. การศึกษา
การศึกษาสูงสุด
ที่อยู่สถานศึกษา 21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง ภูเก็ต 83000
: สาขา เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
ระดับชั้น
ปริญญาตรี
เกรดเฉลี่ย : 2.06 ปี่ที่จบ : 2555


4. ประสบการณ์การทำงาน
การทำงานล่าสุด
ที่อยู่ที่ทำงาน
: สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
it support
ระยะเวลา พ.ย. 2556 ถึง มี.ค. 2557
เงินเดือน : -
ภาระหน้าที่งาน :
ดูแลงานเกี่ยวกับระบบ network ภายในองค์กร,ตรวจเช็คอุปกรณ์เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตให้พนักงานและลูกค้าที่พักโรงแรม,แก้ไขปัญหาระบบซอฟต์แวร์/ฮาร์ดแวร์,ทำงานตามที่ได้มอบหมายไว้
ผลงาน :
ไม่ได้ระบุ


5. ประวัติการอบรม

6. ใบรับรอง / เกียรติบัตร
ใบรับรอง / เกียยรติบัตร ล่าสุด : ออกเมื่อ : ธ.ค. 2551
ชื่อ รางวัลรองชนะเลิศที่สองตอบปัญหาทั่วไป โดย : โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
รายละเอียด :
ใบรับรอง / เกียยรติบัตร ล่าสุด : ออกเมื่อ : ธ.ค. 2551
ชื่อ รางวัลชนะเลิศทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โดย : โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต
รายละเอียด :

7. ความสามารถทางภาษา
ภาษา อังกฤษ : พูด ระดับ : พอใช้ | อ่าน ระดับ : ดี | เขียน ระดับ : ดี

8. ความสามารถ / แนะนำตัว
แนะนำตัว :
สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต :
ผลงานอื่นๆ :
มีใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์
มีพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์
พิมพ์ดีดไทย : 40 คำ/นาที พิมพ์ดีดอังกฤษ : 40 คำ/นาที