ชื่อ-สกุล :
อีเมลล์ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
www.facebook.com/
1. ข้อมูลทั่วไป
วันเกิด : 02 พ.ค. 2529 เพศ : ชาย
อายุ : 33 ปี , 2 เดือน สถานภาพ :
ศาสนา :      

2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ
งานที่ต้องการ 1 : สาขาอาชีพ : โรงแรม/ท่องเที่ยว/สปา
ตำแหน่งงาน :แผนก F&B
งานที่ต้องการ 2 : สาขาอาชีพ : โรงแรม/ท่องเที่ยว/สปา
ตำแหน่งงาน :งานอื่นๆ ในหมวดโรงแรม/ท่องเที่ยว
ประเภทงานที่ต้องการ : ไม่ได้ระบุ
สถานที่ต้องการทำงาน : ภาคใต้ จังหวัด : ภูเก็ต อำเภอ/เขต : เมืองภูเก็ต
สถานที่เพิ่มเติม : I can work in every province.
เงินเดือนที่ต้องการ : 25000++ (บาท/เดือน)
ความต้องการอื่นๆ : ไม่ได้ระบุ

3. การศึกษา
การศึกษาสูงสุด
ที่อยู่สถานศึกษา Ban klong kean phangnga
: สาขา ม3
ระดับชั้น
มัธยมปลาย / ปวช.
เกรดเฉลี่ย : 0.3 ปี่ที่จบ : 2544


4. ประสบการณ์การทำงาน
การทำงานล่าสุด
ที่อยู่ที่ทำงาน
: สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
Restaurant manager & seles marketing
ระยะเวลา ต.ค 2560 ถึง พ.ย. 2561
เงินเดือน : 22000++
ภาระหน้าที่งาน :
ผลงาน :
At Ao-nang Halalfood Krabi

การทำงาน 2
ที่อยู่ที่ทำงาน
: สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
Sales marketing manager
ระยะเวลา ก.ย. 2549 ถึง ม.ค. 2562
เงินเดือน : 20000++
ภาระหน้าที่งาน :
ผลงาน :
Facebook // profile woodyporter tula วราวุฒิ ตุลา

การทำงาน 3
ที่อยู่ที่ทำงาน
: สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
Sales marketing Brand chop
ระยะเวลา ธ.ค. 2551 ถึง พ.ย. 2552
เงินเดือน : 16000++
ภาระหน้าที่งาน :
ผลงาน :
Brand Fox fachion

การทำงาน 4
ที่อยู่ที่ทำงาน
: สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
Restaurant Superviser
ระยะเวลา ต.ค 2548 ถึง เม.ย. 2551
เงินเดือน : 12000++
ภาระหน้าที่งาน :
ผลงาน :
ไม่ได้ระบุ


5. ประวัติการอบรม

6. ใบรับรอง / เกียรติบัตร

7. ความสามารถทางภาษา
ภาษา Einglich : พูด ระดับ : ดีมาก | อ่าน ระดับ : ดี | เขียน ระดับ : พอใช้
ภาษา Malay : พูด ระดับ : ดี | อ่าน ระดับ : เริ่มต้น | เขียน ระดับ : เริ่มต้น

8. ความสามารถ / แนะนำตัว
แนะนำตัว :
สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต :
ผลงานอื่นๆ :
มีใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มีพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ รถยนต์
พิมพ์ดีดไทย : 193 คำ/นาที พิมพ์ดีดอังกฤษ : 96 คำ/นาที