ชื่อ-สกุล :
อีเมลล์ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
www.facebook.com/
1. ข้อมูลทั่วไป
วันเกิด : 10 เม.ย. 2514 เพศ : ชาย
อายุ : 48 ปี , 3 เดือน สถานภาพ : สมรส
ศาสนา : พุทธ      

2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ
งานที่ต้องการ 1 : สาขาอาชีพ : ช่างเทคนิค/วิศวกร/กิจการก่อสร้าง/ออกแบบอาคาร
ตำแหน่งงาน :วิศวกรเคมี
งานที่ต้องการ 2 : สาขาอาชีพ : โรงแรม/ท่องเที่ยว/สปา
ตำแหน่งงาน :งานอื่นๆ ในหมวดโรงแรม/ท่องเที่ยว
ประเภทงานที่ต้องการ : งานชั่วคราว (Part time)
สถานที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัด : กรุงเทพมหานคร อำเภอ/เขต : เขตบึงกุ่ม
สถานที่เพิ่มเติม : ไม่ได้ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ : 20000 (บาท/เดือน)
ความต้องการอื่นๆ : ไม่ได้ระบุ

3. การศึกษา
การศึกษาสูงสุด
ที่อยู่สถานศึกษา หาดใหญ่ สงขลา
: สาขา วิศวกรรมเคมี
ระดับชั้น
ปริญญาตรี
เกรดเฉลี่ย : 2.23 ปี่ที่จบ : 2537


4. ประสบการณ์การทำงาน
การทำงานล่าสุด
ที่อยู่ที่ทำงาน
: สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
วิศวฝ่ายขาย
ระยะเวลา พ.ค. 2548 ถึง ส.ค. 2561
เงินเดือน : 25000
ภาระหน้าที่งาน :
ขายอูปกรณ์อิเลคโทรนิค
ผลงาน :
ไม่ได้ระบุ

การทำงาน 2
ที่อยู่ที่ทำงาน
: สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
โปรเจคเอนจิเนีย
ระยะเวลา ก.ย. 2547 ถึง พ.ค. 2548
เงินเดือน : 20000
ภาระหน้าที่งาน :
ติดตั้งเครื่องทำความเย็น
ผลงาน :
ไม่ได้ระบุ

การทำงาน 3
ที่อยู่ที่ทำงาน
: สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
วิศวควบคุมคุณภาพ
ระยะเวลา มิ.ย. 2537 ถึง ก.ย. 2547
เงินเดือน : 17500
ภาระหน้าที่งาน :
ควบคุุมคุณภาพ
ผลงาน :
ไม่ได้ระบุ


5. ประวัติการอบรม
การอบรมล่าสุด : เม.ย. 2536 ถึง เม.ย. 2536
หลักสูตร : ฝึกงานภาคฤดูร้อน โดย :
รายละเอียด :
ไม่ได้ระบุ

6. ใบรับรอง / เกียรติบัตร

7. ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย : พูด ระดับ : ดีมาก | อ่าน ระดับ : ดีมาก | เขียน ระดับ : ดีมาก
ภาษา อังกฤษ : พูด ระดับ : เริ่มต้น | อ่าน ระดับ : เริ่มต้น | เขียน ระดับ : เริ่มต้น

8. ความสามารถ / แนะนำตัว
แนะนำตัว :
สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต :
ผลงานอื่นๆ :
มีใบขับขี่ : รถจักรยานยนต์ รถยนต์
มีพาหนะส่วนตัว : รถยนต์
พิมพ์ดีดไทย : 15 คำ/นาที พิมพ์ดีดอังกฤษ : 12 คำ/นาที