ชื่อ-สกุล :
อีเมลล์ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
www.facebook.com/
1. ข้อมูลทั่วไป
วันเกิด : 01 ก.ค. 2519 เพศ : ชาย
อายุ : 43 ปี , 1 เดือน สถานภาพ :
ศาสนา :      

2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ
งานที่ต้องการ 1 : สาขาอาชีพ : อิสระ
ตำแหน่งงาน :นักออกแบบ / ตัดเย็บเสื้อผ้า
ประเภทงานที่ต้องการ : งานชั่วคราว (Part time)
สถานที่ต้องการทำงาน : กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จังหวัด : ปทุมธานี อำเภอ/เขต : คลองหลวง
สถานที่เพิ่มเติม : ดอนเมือง หลักสี่
เงินเดือนที่ต้องการ : 15,000 (บาท/เดือน)
ความต้องการอื่นๆ : ไม่ได้ระบุ

3. การศึกษา
การศึกษาสูงสุด
ที่อยู่สถานศึกษา บางเขน
: สาขา ศิลป์ประยุกต์
ระดับชั้น
มัธยมปลาย / ปวช.
เกรดเฉลี่ย : 20.. ปี่ที่จบ : 2536


4. ประสบการณ์การทำงาน
การทำงานล่าสุด
ที่อยู่ที่ทำงาน
: สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
นายช่างศิลป์
ระยะเวลา มี.ค. 2552 ถึง ธ.ค. 2561
เงินเดือน : 10,343
ภาระหน้าที่งาน :
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและนอกองค์กรทางด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ออกแบบป้ายเวที
Backdrop ไวนิล สแตนดี้ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ต่างๆ โปสเตอร์นิทรรศการต่างๆ โปสเตอร์พรีเซ็นต่างประเทศ
(เฉพาะแพทย์และพยาบาล) โบวชัวร์ ธงญี่ปุ่น ธงสาย ป้ายแขวน นามบัตร ป้ายคัทเอ้าท์ และออกแบบบุธนิทรรศการต่างๆ
(ด้วยโปรแกรม Sketchup pro)
program : Microsoft office World / Powerpoint
Photoshop/illustrator/indesign/Sketshup pro
ผลงาน :
ไม่ได้ระบุ

การทำงาน 2
ที่อยู่ที่ทำงาน
: สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
ออกแบบกราฟฟิก
ระยะเวลา ม.ค. 2545 ถึง พ.ย. 2549
เงินเดือน : 9,500
ภาระหน้าที่งาน :
ออกแบบฉากถ่ายภาพ แกะสลักโฟม พ่นแอร์บรัช บนผืนผ้าไวนิลให้เกิดเป็นภาพตามที่เราออกแบบ แกะสลักโฟมทั้งแบบแท่งและแบบแผ่นให้เกิดเป็นรูปแบบ 3D
ผลงาน :
ไม่ได้ระบุ

การทำงาน 3
ที่อยู่ที่ทำงาน
: สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
: ช่างศิลป์
ระยะเวลา ต.ค 2541 ถึง ต.ค 2544
เงินเดือน : 7,500
ภาระหน้าที่งาน :
เขียนป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายผ้า ป้ายโฟม ป้ายกระดาษ ติดตั้ง และ แกะตัดสลักโฟม ทั้งแบบแท่งและแบบแผ่น ไดคัทให้เป็นตัวอักษรตามที่ได้รับมอบหมาย และงานสกรีนต่างๆ
ผลงาน :
ไม่ได้ระบุ

การทำงาน 4
ที่อยู่ที่ทำงาน
: สถานที่ทำงาน
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ออกแบบตกแต่งและดิสเพล
ระยะเวลา เม.ย. 2538 ถึง มี.ค. 2540
เงินเดือน : 9,500
ภาระหน้าที่งาน :
ออกแบบและตกแต่งตามที่ลูกค้าต้องการ จัดวางเรเอ้าท์ องค์ประกอบต่างๆ ของพื้นที่ ออกแบบบุธและออกแบบแบล็คดอร์ป ไวนิล สื่อสิ่งพิมพ์ประกอบบุธต่างๆ
ผลงาน :
ไม่ได้ระบุ


5. ประวัติการอบรม

6. ใบรับรอง / เกียรติบัตร

7. ความสามารถทางภาษา

8. ความสามารถ / แนะนำตัว
แนะนำตัว :
สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต :
ผลงานอื่นๆ :
มีใบขับขี่ : ไม่ได้ระบุ
มีพาหนะส่วนตัว :
พิมพ์ดีดไทย : ยังไม่ระบุ พิมพ์ดีดอังกฤษ : ยังไม่ระบุ