ชื่อ-สกุล :
อีเมลล์ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
www.facebook.com/
1. ข้อมูลทั่วไป
วันเกิด : 04 ต.ค. 2534 เพศ : ชาย
อายุ : 27 ปี , 9 เดือน สถานภาพ :
ศาสนา :      

2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ
งานที่ต้องการ 1 : สาขาอาชีพ : ช่างเทคนิค/วิศวกร/กิจการก่อสร้าง/ออกแบบอาคาร
ตำแหน่งงาน :งานช่าง/วิศวกร อื่นๆ
ประเภทงานที่ต้องการ : ไม่ได้ระบุ
สถานที่ต้องการทำงาน : จังหวัด : นครสวรรค์ อำเภอ/เขต : เมืองนครสวรรค์
สถานที่เพิ่มเติม : ที่ไหนก็ได้
เงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ได้ระบุ
ความต้องการอื่นๆ : ไม่ได้ระบุ

3. การศึกษา
การศึกษาสูงสุด
ที่อยู่สถานศึกษา 239 ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200
: สาขา วิศวกรรมเหมืองแร่
ระดับชั้น
ปริญญาตรี
เกรดเฉลี่ย : 2.21 ปี่ที่จบ : 2561


4. ประสบการณ์การทำงาน

5. ประวัติการอบรม

6. ใบรับรอง / เกียรติบัตร
ใบรับรอง / เกียยรติบัตร ล่าสุด : ออกเมื่อ : พ.ย. 2561
ชื่อ ใบ กว. โดย : สภาวิศวกรแห่งประเทศไทย
รายละเอียด :
รออบรมอย่างเป็นทางการ

7. ความสามารถทางภาษา
ภาษา ไทย : พูด ระดับ : ดีมาก | อ่าน ระดับ : ดีมาก | เขียน ระดับ : ดีมาก
ภาษา อังกฤษ : พูด ระดับ : พอใช้ | อ่าน ระดับ : ดี | เขียน ระดับ : ดี

8. ความสามารถ / แนะนำตัว
แนะนำตัว :
สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต :
ผลงานอื่นๆ :
มีใบขับขี่ : ไม่ได้ระบุ
มีพาหนะส่วนตัว :
พิมพ์ดีดไทย : ยังไม่ระบุ พิมพ์ดีดอังกฤษ : ยังไม่ระบุ