ชื่อ-สกุล :
อีเมลล์ :
ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ :
www.facebook.com/
1. ข้อมูลทั่วไป
วันเกิด : 19 ก.ค. 2544 เพศ : ชาย
อายุ : 18 ปี สถานภาพ : มีแฟนแล้ว
ศาสนา : พุธ      

2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ
งานที่ต้องการ 1 : สาขาอาชีพ : งานผ่านเน็ต/ขายตรง/MLM/ขายประกัน
ตำแหน่งงาน :งานผ่านเน็ต
งานที่ต้องการ 2 : สาขาอาชีพ : งานผ่านเน็ต/ขายตรง/MLM/ขายประกัน
ตำแหน่งงาน :งานผ่านเน็ต
ประเภทงานที่ต้องการ : งานชั่วคราว (Part time)
ฝึกงาน (Co-op/Intern)
สถานที่ต้องการทำงาน : ภาคใต้ จังหวัด : ภูเก็ต อำเภอ/เขต : เมืองภูเก็ต
สถานที่เพิ่มเติม : ไม่ได้ระบุ
เงินเดือนที่ต้องการ : 9000 (บาท/เดือน)
ความต้องการอื่นๆ : ขอลาหยุดได้

3. การศึกษา

4. ประสบการณ์การทำงาน

5. ประวัติการอบรม

6. ใบรับรอง / เกียรติบัตร

7. ความสามารถทางภาษา

8. ความสามารถ / แนะนำตัว
แนะนำตัว :
สิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต :
ผลงานอื่นๆ :
มีใบขับขี่ : ไม่ได้ระบุ
มีพาหนะส่วนตัว :
พิมพ์ดีดไทย : ยังไม่ระบุ พิมพ์ดีดอังกฤษ : ยังไม่ระบุ