ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่บริการเทคโนโลยี 1 อัตรา


บริษัท/องค์กร : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ประเภทกิจการ : บริการวิชาชีพ/บัญชี/กฎหมาย/ที่ปรึกษา
รายละเอียด : เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัย ดำเนินงานในลักษณะองค์กรธุรกิจ ทำหน้าที่ให้บริการสนับสนุนและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการและจัดตั้งธุรกิจใหม่บนฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และผลงานวิจัย บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดทำแผนธุรกิจ การให้การฝึกอบรมในการบริหารจัดการธุรกิจ การสร้างเครือข่ายธุรกิจ การให้ใช้พื้นที่สำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกในช่วงตั้งต้นกิจการ (1-3 ปี)
สวัสดิการ : วัน-เวลาทำงาน : วันจันทร์ - เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์)
เวลา 8.30 - 17.00 น. (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง)

รายละเอียดตำแหน่งงาน

 ( ผู้ชม  4239  ครั้ง )

ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริการเทคโนโลยี 1 อัตรา
ประเภทงาน : งานประจำ (Full time)
สาขาอาชีพ : ช่างเทคนิค/วิศวกร/กิจการก่อสร้าง/ออกแบบอาคาร
ลักษณะงาน : งานช่าง/วิศวกร อื่นๆ
ภาระงาน/หน้าที่ : ภาระงานเจ้าหน้าที่บริการเทคโนโลยี
1. ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆภายในศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ (เครื่องมือและอุปกรณ์ ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพริ้นเตอร์ โทรสาร โทรศัพท์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องบรรจุปิดผนึกสินค้าแบบถ้วย แบบถุง แบบหลอด เครื่องมืออุปกรณ์การทำอาหารและขนมแบบง่ายๆ เช่น เครื่องทำแซนวิช ไมโครเวฟ เครื่องมืออุปกรณ์การล้าง การทำความสะอาด เป็นต้น)
2. ให้บริการเครื่องมือแก่นักศึกษาและผู้ประกอบการ
3. ให้คำปรึกษาช่วยผู้ประกอบการในการพัฒนาสินค้าและบริการ
4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

หมดเขตสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 วิํธีสมัครดูที่ http://pkrubi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=409&Itemid=76
เพศ : ไม่ระบุ
ช่วงอายุ : 24-30
จำนวนที่รับสมัคร : 1  อัตรา
ระดับการศึกษา :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน : คุณสมบัติผู้สมัครเจ้าหน้าที่บริการเทคโนโลยี: (ผู้ที่คุณสมบัติไม่ครบถ้วน กรุณางดสมัครตำแหน่งนี้)
1. จบการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ช่างกล ช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 24 – 30 ปี
3. มีประสบการณ์การทำงานด้านช่าง ไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. เคยทำโครงการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ สิ่งประดิษฐ์ หรือกระบวนการผลิตใหม่
5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Word, Excel, Internet, E-mail ได้อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ
6. คล่องแคล่ว กระตือรือร้น คิดเป็น ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ มีน้ำใจ และมีความรับผิดชอบสูง
7. รักการให้ความช่วยเหลือและการเป็นพี่เลี้ยงหรือโค้ช
8. มีพาหนะเป็นของตนเองและมีใบขับขี่ สามารถใช้งานประจำวันได้

วิํธีสมัครดูที่ http://pkrubi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=409&Itemid=76
อัตราเงินเดือน : 13,000 - 15,000 บาท

ข้อมูลการติดต่อ


ติดต่อคุณ : phukethr@gmail.com
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี
ตำบล : รัษฎา
อำเภอ : เมืองภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ : 83000
Email : phukethr@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : phukethr@gmail.com
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : http://www.pkrubi.com
วิธีการสมัคร : ส่งเอกสารในรูปแบบ Attach file มาที่ phukethr@gmail.com ดังนี้
1. กรอกข้อมูลในใบสมัครเต็มรูปแบบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในไฟล์ด้วย MS Word ให้เรียบร้อย Save ไฟล์เป็นนามสกุล *.doc และส่งมาพร้อมกับไฟล์เอกสารในข้อ 2 - 6
2. สำเนาทรานสคริปต์ระดับอุดม ปริญญาตรี/โท (กรณีมาจากสายอาชีวศึกษาให้ส่งสำเนาทรานสคริปต์ระดับปวส.มาด้วย)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว
6. หลักฐานอื่นๆ ที่ต้องการให้พิจารณา
ส่งไฟล์ทั้งหมด มาที่ phukethr@gmail.com ด่วน จะพิจาณาโดยใช้หลัก First Come- First Serve. ส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อน
การติดต่ออื่นๆ :
 

บอกต่อเพื่อน

Share
ตำแหน่งงานอื่นๆที่น่าสนใจ ของ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน รับจำนวน(อัตรา) ดูรายละเอียด
10 พ.ย. 2558 พนักงานทำความสะอาด 1
10 พ.ย. 2558 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1
10 พ.ย. 2558 นักบริหารโครงการนวัตกรรม 2
29 เม.ย. 2558 นักพัฒนาธุรกิจ 2
09 ม.ค. 2558 นักออกแบบกราฟิค 1 อัตรา 1
09 ม.ค. 2558 นักบัญชี 1
15 ก.ย. 2557 นักวิเคราะห์ระบบและโปรแกรมเมอร์ 2
03 ก.ค. 2557 เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ 1
08 ม.ค. 2557 เจ้าหน้าที่บริการเทคโนโลยี 1 อัตรา 1
18 ต.ค. 2556 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ-ปิดรับสมัคร 2