ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ตำแหน่งงาน นักออกแบบกราฟิค 1 อัตรา


บริษัท/องค์กร : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ประเภทกิจการ : บริการวิชาชีพ/บัญชี/กฎหมาย/ที่ปรึกษา
รายละเอียด : เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัย ดำเนินงานในลักษณะองค์กรธุรกิจ ทำหน้าที่ให้บริการสนับสนุนและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการและจัดตั้งธุรกิจใหม่บนฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และผลงานวิจัย บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดทำแผนธุรกิจ การให้การฝึกอบรมในการบริหารจัดการธุรกิจ การสร้างเครือข่ายธุรกิจ การให้ใช้พื้นที่สำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกในช่วงตั้งต้นกิจการ (1-3 ปี)
สวัสดิการ : วัน-เวลาทำงาน : วันจันทร์ - เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์)
เวลา 8.30 - 17.00 น. (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง)

รายละเอียดตำแหน่งงาน

 ( ผู้ชม  6420  ครั้ง )

ชื่อตำแหน่งงาน : นักออกแบบกราฟิค 1 อัตรา
ประเภทงาน : งานประจำ (Full time)
สาขาอาชีพ : IT/Computer/Multimedia/Software/Network
ลักษณะงาน : งาน Computer/IT อื่นๆ
ภาระงาน/หน้าที่ : 1. ดูแลและรับผิดชอบการจัดทำสื่อทางการตลาดให้กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ ได้แก่
• ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และประสานงานจัดหาโรงพิมพ์ Leaflet, Brochure, Banner, จัดหน้าหนังสือ, บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ
• ออกแบบจัดทำ Video Presentation, Motion Graphic
• ออกแบบสื่อมัลติมีเดีย ด้วย Adobe Flash
• ออกแบบและดูแลเว็บไซต์
2. จัดกิจกรรมการฝึกอบรมด้านการออกแบบกราฟิคเพื่องานเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3. ให้บริการออกแบบสื่อเพื่อใช้ในการตลาดแก่ผู้ประกอบการใหม่และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจ
4. การวิจัยและพัฒนาด้านการออกแบบกราฟิค
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
เพศ : ไม่ระบุ
ช่วงอายุ : 26-35
จำนวนที่รับสมัคร : 1  อัตรา
ระดับการศึกษา :
คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 1. จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านออกแบบกราฟิค ออกแบบนิเทศศิลป์ ออกแบบผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีสื่อ มัณฑณศิลป์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. อายุ 24 – 35 ปี มีประสบการณ์การทำงานออกแบบ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. สามารถใช้งานโปรแกรม Adobe Illustrator, Photoshop ได้
4. สามารถใช้โปรแกรมสำนักงาน เช่น MS Word, Excel และ Internet อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ
5. มีความรับผิดชอบ อดทน และมีวุฒิภาวะ
6. มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต
7. มีแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ที่สามารถเข้าถึงได้ทางอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบเว็บไซต์ หรือ เว็บบล็อก (ระบุให้ชัดเจนในแบบฟอร์มใบสมัครงาน)
8. มีพาหนะเป็นของตนเองและมีใบขับขี่ สามารถใช้งานประจำวันได้

วิธีการสมัครงาน หมดเขต 10 พฤษภาคม 2558 ดูรายละเอียดและวิธีสมัครงานที่ http://www.pkrubi.com/index.php?option=com_content&task=view&id=508&Itemid=76

ส่งเอกสารในรูปแบบ Attach file มาที่ phukethr@gmail.com ดังนี้
1. กรอกข้อมูลในใบสมัครเต็มรูปแบบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม http://goo.gl/BP5y3X
กรอกข้อมูลในไฟล์ด้วย MS Word ให้เรียบร้อย Save ไฟล์เป็นนามสกุล *.doc และส่งมาพร้อมกับไฟล์เอกสารในข้อ 2 - 6
2. สำเนาทรานสคริปต์ระดับอุดม ปริญญาตรี/โท (กรณีมาจากสายอาชีวศึกษาให้ส่งสำเนาทรานสคริปต์ระดับปวส.มาด้วย)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว
6. หลักฐานอื่นๆ ที่ต้องการให้พิจารณา
ส่งไฟล์ทั้งหมด มาที่ phukethr@gmail.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.pkrubi.com หรือ http://goo.gl/yzhA5P

วันเวลาทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง) เว้นวันหยุดราชการ

สวัสดิการ
- ประกันสุขภาพ/ประกันสังคม (เมื่อผ่านการประเมิน 1 ปี จะเพิ่มประกันสุขภาพ ให้สามารถรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนได้)
- พนักงานของศูนย์ฯ จะได้รับการพัฒนาศักยภาพตลอดเวลา โดยการเข้าร่วมฝึกอบรมดูงานทั้งในและต่างประเทศ ปีละไม่ต่ำกว่า 6 ครั้ง (หรือ 60 ชั่วโมง) โดยได้รับเงินเดือนตามปกติ และศูนย์ฯ เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด (สำหรับต่างประเทศที่ไม่ใช่ลาว/เขมร/พม่า ปีละ 1 ครั้ง เมื่อทำงานครบ 1 ปี)
- เมื่อทำงานครบ 1 ปี สามารถขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคเสาร์-อาทิตย์ได้ (ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย)
อัตราเงินเดือน : 15,000 บาท/เดือน

ข้อมูลการติดต่อ


ติดต่อคุณ : phukethr@gmail.com
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี
ตำบล : รัษฎา
อำเภอ : เมืองภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ : 83000
Email : phukethr@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : phukethr@gmail.com
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : http://www.pkrubi.com
วิธีการสมัคร : ส่งเอกสารในรูปแบบ Attach file มาที่ phukethr@gmail.com ดังนี้
1. กรอกข้อมูลในใบสมัครเต็มรูปแบบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในไฟล์ด้วย MS Word ให้เรียบร้อย Save ไฟล์เป็นนามสกุล *.doc และส่งมาพร้อมกับไฟล์เอกสารในข้อ 2 - 6
2. สำเนาทรานสคริปต์ระดับอุดม ปริญญาตรี/โท (กรณีมาจากสายอาชีวศึกษาให้ส่งสำเนาทรานสคริปต์ระดับปวส.มาด้วย)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว
6. หลักฐานอื่นๆ ที่ต้องการให้พิจารณา
ส่งไฟล์ทั้งหมด มาที่ phukethr@gmail.com ด่วน จะพิจาณาโดยใช้หลัก First Come- First Serve. ส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อน
การติดต่ออื่นๆ :
 

บอกต่อเพื่อน

Share
ตำแหน่งงานอื่นๆที่น่าสนใจ ของ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน รับจำนวน(อัตรา) ดูรายละเอียด
10 พ.ย. 2558 พนักงานทำความสะอาด 1
10 พ.ย. 2558 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1
10 พ.ย. 2558 นักบริหารโครงการนวัตกรรม 2
29 เม.ย. 2558 นักพัฒนาธุรกิจ 2
09 ม.ค. 2558 นักออกแบบกราฟิค 1 อัตรา 1
09 ม.ค. 2558 นักบัญชี 1
15 ก.ย. 2557 นักวิเคราะห์ระบบและโปรแกรมเมอร์ 2
03 ก.ค. 2557 เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ 1
08 ม.ค. 2557 เจ้าหน้าที่บริการเทคโนโลยี 1 อัตรา 1
18 ต.ค. 2556 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ-ปิดรับสมัคร 2