ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ตำแหน่งงาน นักบัญชี


บริษัท/องค์กร : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ประเภทกิจการ : บริการวิชาชีพ/บัญชี/กฎหมาย/ที่ปรึกษา
รายละเอียด : เป็นหน่วยงานอิสระภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัย ดำเนินงานในลักษณะองค์กรธุรกิจ ทำหน้าที่ให้บริการสนับสนุนและส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการและจัดตั้งธุรกิจใหม่บนฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และผลงานวิจัย บริการให้คำปรึกษาด้านการจัดทำแผนธุรกิจ การให้การฝึกอบรมในการบริหารจัดการธุรกิจ การสร้างเครือข่ายธุรกิจ การให้ใช้พื้นที่สำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกในช่วงตั้งต้นกิจการ (1-3 ปี)
สวัสดิการ : วัน-เวลาทำงาน : วันจันทร์ - เสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์)
เวลา 8.30 - 17.00 น. (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง)

รายละเอียดตำแหน่งงาน

 ( ผู้ชม  6128  ครั้ง )

ชื่อตำแหน่งงาน : นักบัญชี
ประเภทงาน : งานประจำ (Full time)
สาขาอาชีพ : ราชการ/เทศบาล/อบต./อบจ.
ลักษณะงาน : บัญชี/การเงิน
ภาระงาน/หน้าที่ : นักบัญชี 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 15,000 บาท/เดือน (กรณีเป็นผู้สอบบัญชีอนุญาต (CPA) อัตราเงินเดือน 20,000 บาท)
ภาระงาน
1. วางระบบและจัดทำบัญชีรับ-จ่าย ให้กับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและผู้ประกอบการที่เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ
2. การเบิกจ่ายเงิน
3. ทำรายงานทางการเงิน
4. ทำบัญชีงบดุล บัญชีกำไรขาดทุน
5. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
เพศ : ไม่ระบุ
ช่วงอายุ : 26-32
จำนวนที่รับสมัคร : 1  อัตรา
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
คุณสมบัติผู้สมัครงาน : 1. จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
2. อายุ 24-35 ปี
3. เป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี และมีใบอนุญาตการทำบัญชี
4. มีประสบการณ์การทำบัญชีภาคเอกชนและภาครัฐรวมแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
5. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์สำนักงานได้แก่ MS Word, Excel และ Internet รวมทั้งโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี อย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ
6. มีความรับผิดชอบ รอบคอบ มีจิตบริการ มนุษยสัมพันธ์ และมีวุฒิภาวะ
7. มีพาหนะเป็นของตนเองและมีใบขับขี่ สามารถใช้งานประจำวันได้

วิธีการสมัครงาน หมดเขต 19 มกราคม 2558- ดูรายละเอียดวิธีสมัครงานได้ทางเว็บไซต์ www.pkrubi.com หรือ http://goo.gl/yzhA5P

ส่งเอกสารในรูปแบบ Attach file มาที่ phukethr@gmail.com ดังนี้
1. กรอกข้อมูลในใบสมัครเต็มรูปแบบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม http://goo.gl/BP5y3X
กรอกข้อมูลในไฟล์ด้วย MS Word ให้เรียบร้อย Save ไฟล์เป็นนามสกุล *.doc และส่งมาพร้อมกับไฟล์เอกสารในข้อ 2 - 6
2. สำเนาทรานสคริปต์ระดับอุดม ปริญญาตรี/โท (กรณีมาจากสายอาชีวศึกษาให้ส่งสำเนาทรานสคริปต์ระดับปวส.มาด้วย)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว
6. หลักฐานอื่นๆ ที่ต้องการให้พิจารณา
ส่งไฟล์ทั้งหมด มาที่ phukethr@gmail.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมทาง www.pkrubi.com หรือ http://goo.gl/yzhA5P

วันเวลาทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น. (พักกลางวัน 1 ชั่วโมง) เว้นวันหยุดราชการ

สวัสดิการ
- ประกันสุขภาพ/ประกันสังคม (เมื่อผ่านการประเมิน 1 ปี จะเพิ่มประกันสุขภาพ ให้สามารถรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชนได้)
- พนักงานของศูนย์ฯ จะได้รับการพัฒนาศักยภาพตลอดเวลา โดยการเข้าร่วมฝึกอบรมดูงานทั้งในและต่างประเทศ ปีละไม่ต่ำกว่า 6 ครั้ง (หรือ 60 ชั่วโมง) โดยได้รับเงินเดือนตามปกติ และศูนย์ฯ เป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายทั้งหมด (สำหรับต่างประเทศที่ไม่ใช่ลาว/เขมร/พม่า ปีละ 1 ครั้ง เมื่อทำงานครบ 1 ปี)
- เมื่อทำงานครบ 1 ปี สามารถขอรับทุนพัฒนาบุคลากรเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ภาคเสาร์-อาทิตย์ได้ (ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย)
อัตราเงินเดือน : 15,000-20,000

ข้อมูลการติดต่อ


ติดต่อคุณ : phukethr@gmail.com
ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
21 หมู่ 6 ถนนเทพกระษัตรี
ตำบล : รัษฎา
อำเภอ : เมืองภูเก็ต
จังหวัด : ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ : 83000
Email : phukethr@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : phukethr@gmail.com
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : http://www.pkrubi.com
วิธีการสมัคร : ส่งเอกสารในรูปแบบ Attach file มาที่ phukethr@gmail.com ดังนี้
1. กรอกข้อมูลในใบสมัครเต็มรูปแบบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่ กรอกข้อมูลในไฟล์ด้วย MS Word ให้เรียบร้อย Save ไฟล์เป็นนามสกุล *.doc และส่งมาพร้อมกับไฟล์เอกสารในข้อ 2 - 6
2. สำเนาทรานสคริปต์ระดับอุดม ปริญญาตรี/โท (กรณีมาจากสายอาชีวศึกษาให้ส่งสำเนาทรานสคริปต์ระดับปวส.มาด้วย)
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. สำเนาบัตรประชาชน
5. รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว
6. หลักฐานอื่นๆ ที่ต้องการให้พิจารณา
ส่งไฟล์ทั้งหมด มาที่ phukethr@gmail.com ด่วน จะพิจาณาโดยใช้หลัก First Come- First Serve. ส่งก่อนมีสิทธิ์ก่อน
การติดต่ออื่นๆ :
 

บอกต่อเพื่อน

Share
ตำแหน่งงานอื่นๆที่น่าสนใจ ของ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน รับจำนวน(อัตรา) ดูรายละเอียด
10 พ.ย. 2558 พนักงานทำความสะอาด 1
10 พ.ย. 2558 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1
10 พ.ย. 2558 นักบริหารโครงการนวัตกรรม 2
29 เม.ย. 2558 นักพัฒนาธุรกิจ 2
09 ม.ค. 2558 นักออกแบบกราฟิค 1 อัตรา 1
09 ม.ค. 2558 นักบัญชี 1
15 ก.ย. 2557 นักวิเคราะห์ระบบและโปรแกรมเมอร์ 2
03 ก.ค. 2557 เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ 1
08 ม.ค. 2557 เจ้าหน้าที่บริการเทคโนโลยี 1 อัตรา 1
18 ต.ค. 2556 เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ-ปิดรับสมัคร 2