Company logo

โรงเรียนเอกปัญญา


ประเภทกิจการ : สถานศึกษา
รายละเอียด : -
สวัสดิการ : -

ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อคุณ : hr
ที่อยู่ : 290 ถนนถีนานนท์
ตำบล : สมเด็จ
อำเภอ : สมเด็จ
จังหวัด : กาฬสินธุ์
รหัสไปรษณีย์ : 46150
Email : arada208@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-4382-3457 , 0-81260-6611
แฟกซ์ : 0-4382-3457
เว็บไซต์ : ไม่มีเว็บไซต์
วิธีการสมัคร : -
การติดต่ออื่นๆ :

บอกต่อเพื่อน

Share

รายละเอียดตำแหน่งงานว่างของ โรงเรียนเอกปัญญา


วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน บริษัท / องค์กร จังหวัด ลักษณะงาน จำนวน(อัตรา)
29 พ.ย. 2554 ครูคณิตศาสตร์ โรงเรียนเอกปัญญา กาฬสินธุ์ งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา
29 พ.ย. 2554 ครูนาฏศิลป์ โรงเรียนเอกปัญญา กาฬสินธุ์ งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : สอนดนตรีนาฏศิลป์ระดับประถมศึกษา
29 พ.ย. 2554 ครูสอนภาษาอังกฤษ โรงเรียนเอกปัญญา กาฬสินธุ์ งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ครูสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา
29 พ.ย. 2554 ครูภาษาไทย โรงเรียนเอกปัญญา กาฬสินธุ์ งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : ครูสอนภาษาไทย
29 พ.ย. 2554 ครูปฐมวัย โรงเรียนเอกปัญญา กาฬสินธุ์ งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : ครูผู้สอนระดับอนุบาล