Company logo

บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด


ประเภทกิจการ : ผลิต/แปรรูปสินค้า
รายละเอียด :
บริษัทไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด ได้ก่อตั้งมานานกว่า 40 ปี จากประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมน้ำยางข้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทำให้บริษัทเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ของโลก
สวัสดิการ : - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันอุบัติเหตุหมู่
- ประกันสังคม
- กองทุนเงินทดแทน
- โบนัสประจำปี
- สวัสดิการเงินกู้ยืม
- สวัสดิการกรณีเยี่ยมไข้-คลอดบุตร
- เสื้อฟอร์ม
- ตรวจสุขภาพประจำปี
- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
- งานกีฬาสีภายในกลุ่มบริษัท และอื่นๆ

ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อคุณ : คุณณัฏฐนิชา สระหนองห้าง
ที่อยู่ : 126 ม.8
ตำบล : เขาไชยราช
อำเภอ : ปะทิว
จังหวัด : ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ : -
Email : HRTRC@THAITEX.COM
เบอร์โทรศัพท์ : 077-651-288
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : http:// www.thaitex.com
วิธีการสมัคร :
การติดต่ออื่นๆ :

บอกต่อเพื่อน

Share

รายละเอียดตำแหน่งงานว่างของ บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด


วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน บริษัท / องค์กร จังหวัด ลักษณะงาน จำนวน(อัตรา)
16 มี.ค. 2555 หัวหน้าหน่วยPackingและส่งออก (อ.ปะทิว จ.ชุมพร) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมการทำงานของพนักงานหน่วยPackingและส่งออก 2.ดำเนินการจัดส่งสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
16 มี.ค. 2555 ช่างไฟฟ้า (จ.สุราษฎร์ธานี) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด ชุมพร งานประจำ (Full time) 2
  รายละเอียดงาน : 1. ปฏิบัติการตรวจเช็คปรับปรุงแก้ไขระบบไฟฟ้า 2. ตรวจเช็ค ค้นหาสาเหตุและดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า มอเตอร์ต่างๆ และ Inverter 3. ปฏิบัติตามแผนปรับปรุงระบบงานการพัฒนาอุปกรณ์ไฟฟ้า สถานที่ปฏิบัติงาน อ.ปะทิว จ.ชุมพร / อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
16 มี.ค. 2555 เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำทิ้ง (จ.พังงา) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1. ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย 2. ควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องจักร 3. ควบคุมคุณภาพน้ำทิ้งตามที่กฎหมายกำหนด หากท่านสนใจสมัครงานติดต่อ แผนกบุคคล ตามที่อยู่ดังนี้ : * โรงงาน จ.พังงา 35 ม.4 ต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130 โทร. 07...
16 มี.ค. 2555 พนักงานบัญชี (อ.ปะทิว จ.ชุมพร) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1.รับข้อมูลด้านราคา ข้อมูลการรับซื้อ-ขายวัตถุดิบ 2.ชั่งน้ำหนักวัตถุดิบรับเข้า และสินค้าส่งออก 3.จัดทำการจ่ายเงินค่าวัตถุดิบ และบันทึกสถิติต่างๆ 4.เปิกบิลขาย และDeliverly Note ตามเอกสารที่แจ้งฝ่ายขาย 5.สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ 6.รับสมัครผู้ค้ายาง ติดต...
16 มี.ค. 2555 หัวหน้าหน่วยPackingและส่งออก (อ.ปะทิว จ.ชุมพร) บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์กรุ๊ป จำกัด ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1.ควบคุมการทำงานของพนักงานหน่วยPackingและส่งออก 2.ดำเนินการจัดส่งสินค้าตามความต้องการของลูกค้า สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท ไทยรับเอบร์ เอช พี เอ็น อาร์ จำกัด จังหวัด ชุมพร