Company logo

บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด


ประเภทกิจการ : ประเภทกิจการอื่นๆ
รายละเอียด : ธุรกิจขนส่ง โลจิสติกส์
สวัสดิการ : ค่าเดินทาง

ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อคุณ : คุณอนัตตา นุ้ยนิ่ง / คุณปัญญาพร โชติสุวรรณ
ที่อยู่ : 95 หมู่ที่ 8
ตำบล : ท่าข้าม
อำเภอ : ท่าแซะ
จังหวัด : ชุมพร
รหัสไปรษณีย์ : 86140
Email : hrm@smklogistics.co.th
เบอร์โทรศัพท์ : 077-547-123
แฟกซ์ : 077-547-333
เว็บไซต์ : http:// www.smklogistics.com
วิธีการสมัคร : - ผ่านปุ่ม Apply Now ของ Job Thai
- ส่งใบสมัครทาง E-mail
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด
การติดต่ออื่นๆ :

บอกต่อเพื่อน

Share

รายละเอียดตำแหน่งงานว่างของ บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด


วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน บริษัท / องค์กร จังหวัด ลักษณะงาน จำนวน(อัตรา)
15 มี.ค. 2555 เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด ชุมพร งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : จนท.การเงิน - รับเงิน , และ นำฝากธนาคาร - ทำจ่ายเงิน ตามนโยบายบริษัทฯ - ติดตามและนำเสนอเซ็นต์เอกสารเช็ค - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย จนท.บัญชี - บัญชี AR , AP - ทำหน้าที่บันทึกการตั้งหนี้ - ทำเอกสารจ่ายเจ้าหนี้ - อื่นๆ สามารถหมุนเวี...
09 มี.ค. 2555 ผู้อำนวยการฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : 1. วางแผนการทำงานและระบบควบคุม รวมถึง ปรับปรุง ระบบ และขบวนการในการทำงาน และดำเนินการซ่อมบำรุง 2. นำแผนการทำไปสู่การปฎิบัติ และระบบควบคุม 3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ แผนงานอย่างต่อเนื่อง
16 มี.ค. 2555 เจ้าหน้าที่สต๊อคอะไหล่ บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - จัดซื้ออะไหล่เข้าสต๊อค - ควบคุมดูแลอะไหล่ในสต๊อค - จัดทำรายงานสต๊อคอะไหล่ใช้ไป - จัดทำรายงานสต๊อคอะไหล่คงเหลือ
16 มี.ค. 2555 เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด ชุมพร งานประจำ (Full time) 1
  รายละเอียดงาน : - งานสรรหาว่าจ้าง เริ่มจากรับสมัคร จนถึงประเมินผ่านทดลองงาน - งานตรวจเช็คสถิติ ขาด ลา มาสาย - งานระบบเอกสารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง - งานด้านดำเนินการเอกสารงานด้านฝึกอบรม - งานด้านแรงงานสัมพันธ์เบื้องต้น