Company logo

บริษัท พี.เค.ลาเท็กซ์ จำกัด


ประเภทกิจการ : ประเภทกิจการอื่นๆ
รายละเอียด : ไม่ระบุ
สวัสดิการ : - สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
- เงินโบนัสตามผลงาน
- วันลาพักร้อนตามอายุงาน
- หอพัก
- เครื่องแบบพนักงาน

ข้อมูลการติดต่อ

ติดต่อคุณ : ฝ่ายบุคคล
ที่อยู่ : 199 หมู่ 8
ตำบล : หนองธง
อำเภอ : ป่าบอน
จังหวัด : พัทลุง
รหัสไปรษณีย์ : 93170
Email : suchada_pk123@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์ : 074-841675
แฟกซ์ :
เว็บไซต์ : ไม่มีเว็บไซต์
วิธีการสมัคร : - สมัครผ่านอีเมล : suchada_pk123@yahoo.com
- สมัครด้วยตนเอง
การติดต่ออื่นๆ :

บอกต่อเพื่อน

Share

รายละเอียดตำแหน่งงานว่างของ บริษัท พี.เค.ลาเท็กซ์ จำกัด


วันที่ประกาศ ตำแหน่งงาน บริษัท / องค์กร จังหวัด ลักษณะงาน จำนวน(อัตรา)
23 ต.ค. 2555 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) บริษัท พี.เค.ลาเท็กซ์ จำกัด พัทลุง งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน
23 ต.ค. 2555 เจ้าหน้าที่ผลิต บริษัท พี.เค.ลาเท็กซ์ จำกัด พัทลุง งานประจำ (Full time) 3
  รายละเอียดงาน : 1. วางแผนและจัดการดำเนินงานในแผนกผลิตทั้งหมด 2. ควบคุมกระบวนการผลิตเพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ 3. จัดกำลังคนให้เหมาะกับงาน 4. ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
23 ต.ค. 2555 เจ้าหน้าที่ธุรการ บริษัท พี.เค.ลาเท็กซ์ จำกัด พัทลุง งานประจำ (Full time) 5
  รายละเอียดงาน : 1. ดูแลงานเอกสาร ต่าง ๆ 2. รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา